Vyskúšajte pripravované
Cestovný poriadok linky 5
5 Coburgova - HKS

Linčianska; Strojárenská - SACHS
Platnosť: od 15.12.2019
www.imhd.sk
m.imhd.sk
min, zastávka, zóna
Botanická - Jednota1
G. Dusíka1
J. G. Tajovského1
B. Smetanu1
J. Bottu - park J. Kráľa1
J. Bottu1
Študentská - ZŠ1
Študentská - Orion1
Hospodárska1
Železničná stanica1
Dohnányho1
Tamaškovičova1
Bulharská - Tatrachema1
Mikovíniho1
Linčianska1
Nerudova1
Strojárenská - rázc.1
Strojárenská - SACHS1
(Coburgova - HKS1
2Strojárenská - BOGE1
pondelok - piatok (školský rok)pondelok - piatok (školské prázdniny)sobota - nedeľa, sviatok
hod.minúta
0545b
0627b
0709b
08
09
10
11
12
1304b45b
14
1519b
1601b31b
17
1811b
19
20
2145b
hod.minúta
0545b
0627b
0709b
08
09
10
11
12
1304b45b
14
1519b
1601b31b
17
1811rb
19
20
2145rb
hod.minúta
0545b
06
07
08
09
10
11
12
1345b
14
15
16
17
18
19
20
2145vb
Poznámky
b - z Linčianskej pokračuje až po zastávku Strojárenská - BOGE
r - nepremáva 31.12.
v - nepremáva 24.12.
Dopravca: ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5
Dispečing MHD tel. 033/5908482

Tlač

Opačný smerZmeniť zastávku

zastávka Coburgova - HKS