Cestovné lístky MHD Trnava (od 1.7.2021)


Cestovné lístky

Typ lístka V hotovosti Dopravnou kartou*
Základné cestovné
 • osoby od 16 rokov
0,70 € 0,45 €
Zľavnené cestovné
 • dieťa po dovŕšení 6. roku veku do dovŕšenia 16. roku veku
 • žiaci a študenti od 16. do 26. roku veku
 • darcovia krvi - držitelia zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily (len držitelia dopravnej karty dopravcu)
0,40 € 0,25 €
Osobitné cestovné I
 • seniori od 62 rokov
0,20 € 0,07 €
Osobitné cestovné II
 • držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S
0,10 € 0,07 €
Bezplatné cestovné
 • dieťa do dovŕšenia 6. roku v sprievode cestujúceho
 • detský kočík
 • sprievodca alebo vodiaci pes držiteľa preukazu ŤZP a ŤZP-S,
 • invalidný vozík alebo detský kočík držiteľa preukazu ŤZP a ŤZP-S
 • sudcovia Ústavného súdu SR
 • členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska a Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja SR
 • pes vo výcviku na vodiaceho/asistenčného psa
0,00 € 0,00 €
Dovozné za batožinu 0,40 € 0,30 €
Dovozné za psa
0,60 € 0,50 €

*) Pri kúpe lístka dopravnou kartou je prvý prestup do 50 minút bezplatný.

Organizácia nástupu a výstupu v MHD:

  • Prednými dverami do vozidla nastupujú cestujúci, ktorí si chcú zakúpiť lístok u vodiča v hotovosti, ako aj cestujúci s dopravnými kartami.
  • V poradí druhými dverami do vozidla nastupujú cestujúci, ktorí si chcú zakúpiť elektronický lístok prostredníctvom bezkontaktnej dopravnej karty bez potreby vytlačenia cestovného lístka.
  • Ostatné dvere sú určené iba pre výstup.

SMS lístok

Časová platnosť Základné cestovné Návod na zakúpenie
60 minút 0,70 € ľubovoľný znak na číslo 1122

So SMS lístkom je možné počas jeho platnosti neobmedzene prestupovať. Zľavnený SMS lístok sa neposkytuje.

Základné podmienky využívania SMS lístka:

 • cestujúci môže do vozidla nastúpiť až s prijatou spätnou SMS správou s lístkom, lístok by mal byť doručený cca do 2,5 minúty od odoslania SMS správy (v prípade, ak ho nebude možné doručiť do 5 minút, objednávka je automaticky stornovaná),
 • služba je dostupná len pre zákazníkov slovenských mobilných operátorov,
 • SMS lístok platí len na linkách MHD Trnava,
 • SMS lístok je možné zakúpiť len v čase prevádzky spojov od 03:00 do 23:15,
 • SMS lístok je možné použiť aj ako dovozné za batožinu či psa,
 • z jedného mobilného telefónu je možné prostredníctvom SMS zakúpiť aj viacero SMS lístkov, teda na mobilný telefón cestujúceho bude zaslaných toľko SMS lístkov, koľkokrát bola zaslaná prázdna SMS na číslo 1122,
 • získanie nápovedy zaslaním SMS s textom INFO na číslo 1122,
 • preposlaný SMS lístok na iný telefón je neplatný,
 • dodatočné preukázanie sa SMS lístkom nie je možné.

Čipové dopravné karty

Bezkontaktná čipová dopravná karta sa dá zaobstarať v predajni ARRIVA Trnava na autobusovej stanici v Trnave. Pri jej kúpe sa na ňu nahrá finančný obnos (kredit), z ktorého sa pri každej jazde odčíta cena cestovného. Cestovné pri platbe dopravnou kartou je nižšie ako pri kúpe lístka u vodiča, takže cestovanie s kartou je výhodnejšie. Navyše prestup do 50 minút je bezplatný.

Pri platení dopravnou kartou je potrebné dopravnú kartu na krátky čas priložiť k čítačke, ktorá sa nachádza pri kabíne vodiča. Pri úspešnom odčítani cestovného zaznie zvukový signál, na displeji sa zobrazí odčítaná suma a tlačiareň vytlačí cestovný lístok, ktorý si je cestujúci povinný vziať. Platba dopravnou kartou je možná aj priložením karty k čítaciemu zariadeniu umiestnenému pri druhých dverách. 

Pri kúpe dopravnej karty je potrebné vyplniť a podpísať žiadanku. Na overenie údajov treba priniesť k nahliadnutiu hodnoverný doklad (občiansky preukaz, cestovný pas) a v prípade zľavnenej karty aj fotografiu a doklad preukazujúci nárok na zľavu.

Dobíjanie kreditu na kartu je možné vykonať u vodiča autobusu alebo v predajni Arriva Trnava na autobusovej stanici v Trnave. Minimálny kredit pri dobíjaní je 5 € a maximálny 49 €. Karta sa predáva za cenu v zmysle platného cenníka.

Dopravné karty dopravcu Arriva Trnava sú akceptované (elektronická peňaženka, preukaz študenta) aj u ďalších dopravcov zapojených do skupiny TransCard, rovnako dopravca Arriva Trnava akceptuje karty iných dopravcov z tohoto systému.

Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontole preukázať platným cestovným lístkom, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného nezľavneného cestovného lístka (0,70 €). Výška sankčných úhrad za cestovanie bez platného lístka je nasledovná:

 • 20 € pri zaplatení vo vozidle, alebo do 5 kalendárnych dní (pri deťoch do dovŕšenia 15 rokov do 10 kalendárnych dní) prevodom na účet dopravcu,
 • 35 € pri zaplatení od 6 do 15 kalendárnych dní prevodom na účet dopravcu,
 • 50 € pri neskoršom zaplatení (v prípade súdneho vymáhania zvýšená o trovy súdneho konania).

Predajné miesto

Predajné miesto dopravcu Arriva Trnava sa nachádza na Autobusovej stanici v Trnave na ulici Andreja Hlinku 5831/64. Cestujúci si v ňom môže vybaviť čipovú kartu, žiacky preukaz, dobiť kredit na svoju čipovú kartu, alebo získať informácie o odchodoch a príchodoch autobusových spojov.

Deň Pracovná doba
Pondelok - piatok 7:00 - 17:00

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.