Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy MHD (stredisko Trnava)

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Irisbus Citelis 12M CNG201110 rokovTT-096EK, TT-097EK, TT-098EK, TT-099EK, TT-141EK, TT-142EK, TT-143EK, TT-144EK, TT-145EK, TT-146EK, TT-147EK, TT-367EK, TT-369EK, TT-370EK14
Irisbus Citelis 10.5M CNG201110 rokovTT-371EK, TT-372EK, TT-373EK, TT-374EK, TT-375EK5
SOR BN 12200813 rokovTT-934DN, TT-935DN, TT-813DK, TT-814DK4
SOR BNG 12200813 rokovTT-157HI1
SOR BN 12200714 rokovTT-425DH, TT-426DH, TT-352DC, TT-351DC, TT-236FR, TT-347DB, TT-583GS7
SOR BN 12200615 rokovTT-422CX, TT-881CV, TT-099CS3

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis 10.5M CNG10,0TT-371EK, TT-372EK, TT-373EK, TT-374EK, TT-375EK5
Irisbus Citelis 12M CNG10,0TT-096EK, TT-097EK, TT-098EK, TT-099EK, TT-141EK, TT-142EK, TT-143EK, TT-144EK, TT-145EK, TT-146EK, TT-147EK, TT-367EK, TT-369EK, TT-370EK14
SOR BN 12 & SOR CN 1213,9TT-099CS, TT-236FR, TT-347DB, TT-351DC, TT-352DC, TT-422CX, TT-425DH, TT-426DH, TT-583GS, TT-813DK, TT-814DK, TT-881CV, TT-934DN, TT-935DN14
SOR BNG 1213,0TT-157HI1

Výsledný sumár

Počet vozidiel34
Počet prevádzkových vozidiel34 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel11,7 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel34 (100,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel0 (0,0 %)

Prímestské a diaľkové autobusy (stredisko Trnava)

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Karosa ŠL 11 Turist(?)TT-272AZ1💙
Škoda 706 RTO LUX(?)TT-H0401💙

Výsledný sumár

Počet vozidiel2
Počet prevádzkových vozidiel0 (0,0 %)

Súhrn

Počet vozidiel 36
Počet prevádzkových vozidiel 34 (94,4 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 11,7 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 34 (100,0 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 0 (0,0 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
💙 historické vozidlo