Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy MHD (stredisko Trnava)

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
SOR NB 12 City20210 rokovTT-139IP, TT-173IP, TT-398IP, TT-420IP, TT-438IP, TT-491IP, TT-493IP, TT-520IP, TT-542IP, TT-551IP, TT-554IP, TT-577IP, TT-579IP, TT-642IP, TT-644IP, TT-663IP, TT-674IP17
Irisbus Citelis 12M CNG201110 rokovTT-096EK, TT-097EK, TT-098EK, TT-099EK, TT-141EK, TT-142EK, TT-143EK, TT-144EK, TT-145EK, TT-146EK, TT-147EK, TT-367EK, TT-369EK, TT-370EK14
Irisbus Citelis 10.5M CNG201110 rokovTT-371EK, TT-372EK, TT-373EK, TT-374EK, TT-375EK5
SOR BN 12200813 rokovTT-934DN1
SOR BNG 12200813 rokovTT-157HI1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis 10.5M CNG10,0TT-371EK, TT-372EK, TT-373EK, TT-374EK, TT-375EK5
Irisbus Citelis 12M CNG10,0TT-096EK, TT-097EK, TT-098EK, TT-099EK, TT-141EK, TT-142EK, TT-143EK, TT-144EK, TT-145EK, TT-146EK, TT-147EK, TT-367EK, TT-369EK, TT-370EK14
SOR BN 12 & SOR CN 1213,0TT-934DN1
SOR BNG 1213,0TT-157HI1
SOR NB 12 City0,0TT-139IP, TT-173IP, TT-398IP, TT-420IP, TT-438IP, TT-491IP, TT-493IP, TT-520IP, TT-542IP, TT-551IP, TT-554IP, TT-577IP, TT-579IP, TT-642IP, TT-644IP, TT-663IP, TT-674IP17

Výsledný sumár

Počet vozidiel38
Počet prevádzkových vozidiel38 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel5,7 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel38 (100,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel0 (0,0 %)

Súhrn

Počet vozidiel 38
Počet prevádzkových vozidiel 38 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 5,7 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 38 (100,0 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 0 (0,0 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo