Cestovné poriadky

Autobusy

1 2 3 4 5 6 12 13 14 16 21 22 23

Vlaky

Regionálne autobusy

555 666
  Príklady: 1, 31+39, R1+R2+R3
  Napíšte alebo vyhľadajte názov zastávky