Bezbariérová doprava

V súčasnosti sú všetky autobusy prevádzkované na linkách MHD Trnava s bezbariérovým prístupom. Autobusy sú tiež vybavené výklopnou plošinou pri druhých dverách pre uľahčenie nástupu a výstupu cestujúcich na invalidných vozíkoch. Pre osoby so zníženou pohyblivosťou je v každom vozidle vyhradených niekoľko sedadiel označených príslušným piktogramom. Pri nástupe cestujúceho s obmedzenou pohyblivosťou bez sprievodcu je vodič povinný poskytnúť mu primeranú pomoc, pri nástupe/výstupe cestujúceho na invalidnom vozíku zabezpečí vodič autobusu aj obsluhu výklopnej plošiny.

Cestujúci na invalidnom vozíku môže do vozidla nastúpiť len s vedomím vodiča (informuje vodiča ústne, posunkom, alebo príslušným tlačidlom). Cestujúci musí vo vozidle zaistiť zabrzdenie vozíka proti pohybu a upevniť ho bezpečnostným pásom, ak ním je autobus vybavený.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.