Preprava batožín a kočíkov

Prepravu batožín vo vozidlách MHD v Trnave upravuje Prepravný poriadok. Cestujúci môže v autobuse MHD prepravovať najviac dve príručné batožiny (mimo špičky so súhlasom vodiča aj viac), ktorých hmotnosť spolu nepresahuje 25 kg. Príručnou batožinou sa rozumie:

  • vec, ktorú možno rýchlo a ľahko naložiť a bezpečne umiestniť vo vozidle a nepresahuje rozmery 50 x 60 x 80 cm, v prípade valcového tvaru nepresahuje dĺžku 150 cm a priemer 20 cm, alebo v prípade doskovitej veci nepresahuje rozmery 80 x 150 x 5 cm,
  • detský kočík,
  • drobné spoločenské zviera v uzavretej prepravnej klietke,
  • jeden pár lyží s palicami.

Za prepravu batožiny je potrebné zaplatiť dovozné podľa platnej tarify. Detský kočík sa prepravuje bezplatne.

V autobuse je možné prepravovať súčasne len jeden kočík, vo výnimočných prípadoch, ak to situácia vo vozidle dovoľuje, môže vodič povoliť prepravu ďalších kočíkov. Cestujúci môže nastúpiť do vozidla s kočíkom len s vedomím vodiča a cez dvere označené príslušným piktogramom.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.