Výluka liniek MHD na Nerudovej ulici (2.4. – 31.5.2024)

Linka 2 a niektoré spoje liniek 1 45 budú dočasne premávať po zmenených trasách.

Pre výstavbu kruhovej križovatky bude v termíne od 2. apríla do 31. mája 2024 vylúčená premávka liniek MHD po Nerudovej ulici a linky 1 2 4 a 5 budú premávať po obchádzkových trasách.

Zastávka Nerudova nebude vôbec obsluhovaná. Náhradou pre linky 1 4 5 budú zastávky Bratislavská (smer Strojárenská) a G. Steinera a Linčianska (smer Kopánka/Botanická). Pre linku 2 bude náhradou zastávka G. Steinera (smer Linčianska) a Linčianska (smer Kamenný mlyn).

 • Spoje liniek 1 a 4 premávajúce na Strojárenskú ul. pôjdu obojsmerne medzi zastávkami Linčianska a Strojárenská, rázc. obchádzkou cez ulice Zelenečská a Gorkého/Gábora Steinera.
  • Tieto spoje neobslúžia zastávku Nerudova a vybrané spoje linky 4 pri jazde zo Strojárenskej ani zastávku Linčianska.
  • Náhradou budú zastávky Bratislavská (smer Strojárenská) a G. Steinera (smer Kopánka) a pri vybraných spojoch linky 4 aj zastávka Linčianska I.
 • Linka 2 bude premávať nasledovne:
  • V smere na Linčiansku pôjde medzi zastávkami Gorkého, Bratislavská a Linčianska cez ulice Gábora Steinera a Zelenečská, pričom
   • neobslúži zastávku Nerudova,
   • mimoriadne obslúži zastávky G. Steinera a Linčianska I.
  • V smere ku Kamennému mlynu pôjde medzi zastávkami Linčianska a Zelenečská I priamo po Zelenečskej ulici, pričom
   • neobslúži zastávky Nerudova, Bratislavská a Gorkého, ZŠ,
   • mimoriadne obslúži zastávku Linčianska I.
 • Spoje linky 5 premávajúce na Strojárenskú ul. pôjdu obojsmerne medzi zastávkami Mikovíniho a Strojárenská, rázc. obchádzkou cez ulice Zelenečská a Gorkého/Gábora Steinera.
  • Tieto spoje nebudú obsluhovať zastávky Linčianska a Nerudova.
  • Náhradou budú zastávky Linčianska I, Bratislavská (smer Strojárenská) a G. Steinera (smer Botanická).

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: josh #1:
prečo ukončovať linku a nútiť ľudí na prestup do druhého busu? Veď to nedáva zmysel..ty logika
Nedávalo by viac logiky ukončiť všetky linky prevávajúce na Strojárenskú na Linčianskej a zaviesť náhradnú linku (napr. č. ,,X1") medzi Linčianskou a Strojárenskou po obchádzkovej trase? A teda by sa nemuseli drasticky meniť vybrané spoje štyroch liniek, ale len ukončiť ich skôr (okrem linky č. 2, ktorá by aj tak musela ísť, samozrejme, obchádzkou)?
Vynechávať dovolím si povedať, že najhlavnejšiu zastávku celého sídliska kvôli vybraným spojom pokračujúcich ďalej mi príde ako podpásovka pre obyvateľov sídliska a zároveň VIP prístup k pracovníkom priemyslenej zóny.