Katalóg vozidiel

Autobusy


Troliga Bus Leonis


PP-654DU

PO-370GR

PP-347DYII

∑ 3

Zubačky


SLM - BBC EMU 29.0 + R 29.0
405.951-5 405.952-3 405.953-1 905.951-0 905.952-8 905.953-6

∑ 6

Počet vozidiel vyhovujúcich zvoleným kritériám: 9

Legenda

905.953-6odstavené vozidlo
PP-347DYIIevidenčné číslo PP-347DY obsadené 2. krát pri danom type vozidla

Vyhľadávanie v katalógu vozidiel

Text
Typ vozidla