Bezbariérová doprava vo Vysokých Tatrách


Premávka nízkopodlažných vozidiel

Spoločnosť SAD Poprad prevádzkuje na linkách popradskej MHD nízkopodlažné, resp. aspoň čiastočne autobusy. V prímestskej doprave sú niektoré autobusy čiastočne nízkopodlažné, ich nasadzovanie na konkrétne spoje však nie je garantované.

Na Tatranskej elektrickej železnici (Poprad - Smokovce - Štrbské Pleso a Smokovec - Tatranská Lomnica) a Ozubnicovej železnici (Štrba - Štrbské Pleso) sú všetky električky, resp. zubačky plne nízkopodlažné a nástupištia sú bezbariérovo upravené.

Na železničnej trati 185 Tatranská Lomnica - Studený Potok v súčasnosti nie sú nasadzované nízkopodlažné vlaky.

Bezbariérovo je riešená aj pozemná lanová dráha zo Starého Smokovca na Hrebienok.


Preprava invalidného vozíka v autobusoch MHD Poprad

Cestujúci na invalidnom vozíku môže do vozidla nastúpiť len s vedomím vodiča. Dvere určené pre nástup/výstup takéhoto cestujúceho a miesto vo vozidle určené pre invalidný vozík sú označené príslušným piktogramom. Cestujúci musí vo vozidle zaistiť zabrzdenie vozíka proti pohybu a súčasne ho upevniť bezpečnostným pásom, ak je ním vozidlo vybavené (novšie nízkopodlažné vozidlá). V prípade, že je vozidlo vybavené výklopnou plošinou pre uľahčenie nástupu/výstupu s invalidným vozíkom, je vodič povinný túto plošinu použiť a zároveň pomôcť cestujúcemu pri nástupe/výstupe. Cestujúci majú zakázané svojvoľne manipulovať s výklopnou plošinou. Cestujúci oznamuje vodičovi úmysel nastúpiť/vystupiť s invalidným vozíkom s použitím výklopnej plošiny stlačením tlačidla s piktogramom invalidného vozíka, ak je takýmto tlačidlom vozidlo vybavené.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.