Bezbariérová doprava vo Vysokých Tatrách

Ilustračné foto © DispecerPremávka nízkopodlažných vozidiel

Spoločnosť SAD Poprad prevádzkuje v popradskej MHD nízkopodlažné autobusy, ktoré tvoria polovicu vozidlového parku autobusov MHD (stav k októbru 2012). Ich vypravovanie na jednotlivé spoje liniek však zatiaľ nie je garantované v cestovných poriadkoch.

Na Tatranskej elektrickej železnici (Poprad - Smokovce - Štrbské Pleso a Smokovec - Tatranská Lomnica) sú všetky električky plne nízkopodlažné a nástupištia TEŽ sú bezbariérovo upravené. Vlaky ozubnicovej železnice Štrba - Štrbské Pleso nie sú úplne nízkopodlažné, ale majú zníženú podlahu, čím je nástup a výstup cestujúcich s obmedzenou pohyblivosťou uľahčený.

Bezbariérovo je riešená aj pozemná lanová dráha zo Starého Smokovca na Hrebienok.


Preprava invalidného vozíka v autobusoch MHD

Cestujúci na invalidnom vozíku môže do vozidla nastúpiť len s vedomím vodiča. Dvere určené pre nástup/výstup takéhoto cestujúceho a miesto vo vozidle určené pre invalidný vozík sú označené príslušným piktogramom. Cestujúci musí vo vozidle zaistiť zabrzdenie vozíka proti pohybu a súčasne ho upevniť bezpečnostným pásom, ak je ním vozidlo vybavené (novšie nízkopodlažné vozidlá). V prípade, že je vozidlo vybavené výklopnou plošinou pre uľahčenie nástupu/výstupu s invalidným vozíkom, je vodič povinný túto plošinu použiť a zároveň pomôcť cestujúcemu pri nástupe/výstupe. Cestujúci majú zakázané svojvoľne manipulovať s výklopnou plošinou. Cestujúci oznamuje vodičovi úmysel nastúpiť/vystupiť s invalidným vozíkom s použitím výklopnej plošiny stlačením tlačidla s piktogramom invalidného vozíka, ak je takýmto tlačidlom vozidlo vybavené.


19.10.2012
-mhd-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.