Cestovné lístky prímestskej autobusovej dopravy SAD Poprad (1.2.2023 – 31.7.2024)

V prímestských autobusoch dopravcu SAD Poprad, ktoré obsluhujú región Vysokých Tatier, platí kilometrická tarifa. Cestujúci tak platí za precestovanú vzdialenosť. Ceny cestovných lístkov pre jednotlivé tarifné vzdialenosti sú uvedené v platnej Tarife.

Cestovné lístky sa predávajú u vodiča v autobuse. Platba za cestovné lístky je možná v hotovosti, alebo čipovou dopravnou kartou, s ktorou sú ceny lístkov podstatne výhodnejšie oproti platbe v hotovosti a navyše pri prestupe do 30 minút je poskytovaná dodatočná zľava (0,25 €) z druhého lístka.

Základné cestovné sa uplatňuje pre cestujúcich od dovŕšenia veku 15 rokov, pokiaľ si neuplatňujú nárok na zľavu.

Na zľavnené cestovné majú nárok:

 • deti do dovŕšenia veku 15 rokov,
 • sprievodca dieťaťa do dovŕšenia veku 6 rokov,
 • žiaci a študenti do dovŕšenia veku 26 rokov,
 • držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S a sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S,
 • seniori od dovŕšenia veku 63 rokov,
 • rodičia za účelom sprevádzania alebo návštevy dieťaťa zdravotne postihnutého, ktoré je umiestnené v školských, sociálnych, alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky alebo ich navštevuje.

Seniori nad 70 rokov, tehotné ženy (držiteľky dopravnej karty) a držitelia zlatej Janského plakety (držitelia dopravnej karty) majú nárok na osobitné zľavnené cestovné na každých začatých 50 km (0,50 € v hotovosti - iba seniori, resp. 0,30 € pri platbe dopravnou kartou).

Rodičia s deťmi do 15 rokov môžu počas voľných dní využiť výhodné rodinné víkendové cestovné vo výške 1 €/osobu bez ohľadu na precestovanú vzdialenosť (neprestupný jednosmerný lístok).

Za zľavnené cestovné sa prepravuje aj pes (s výnimkou vodiaceho psa osoby ŤZP). Batožina väčšia ako 50 x 60 x 80 cm sa prepravuje za dovozný lístok v hodnote 1,50 € (do vzdialenosti 50 km), resp. 3 € (nad 50 km).

Bezplatne sa v prímestských autobusoch môže prepravovať:

 • príručná batožina (veľkosť najviac 50 × 60 × 80 cm),
 • detský kočík obsadený dieťaťom,
 • jeden pár lyží, alebo jeden snowboard,
 • batožina (tašky na kolieskach, cestovné tašky a invalidné vozíky) cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,
 • živé spoločenské zviera prepravované v prepravnej schránke s nepriepustným dnom, ktorá nepresahuje maximálne povolené rozmery príručnej batožiny,
 • vodiaci pes ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S.

Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka je vo výške 30 €, za nezaplatenie dovozného je sankcia vo výške 10 €.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.