Preprava zvierat

MHD Poprad

V autobusoch MHD je povolená preprava drobných zvierat len v prípade, ak sú umiestnené v klietke alebo schránke s nepriepustným dnom a neznepríjemňujú prepravu ostatným cestujúcim. Schránka so zvieraťom je z hľadiska prepravy považovaná za batožinu.

Bez schránky je možné zo zvierat vo vozidlách MHD prepravovať len psa. Cestujúci môže do vozidla nastúpiť len so psom držaným na krátkom vodidle a s nasadeným náhubkom a to len po súhlase vodiča vozidla. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky (neplatí v prípade viacerých psov prepravovaných jedným cestujúcim). Pes nesmie byť na obtiaž ostatným cestujúcim, v opačnom prípade má vodič právo cestujúceho so psom vylúčiť z prepravy. Pre zrakovo postihnutého cestujúceho s vodiacim psom je vyhradené prvé (dvoj)sedadlo za kabínou vodiča.

Pri preprave zvieraťa, ak nie je umiestnené v taške, alebo malej schránke, je potrebné zakúpiť si dovozný lístok za zviera (v cene nezľavneného 60-min. lístka). Ak schránka so zvieraťom presahuje rozmery 30x40x60 cm je potrebné zaplatiť dovozné za batožinu.

Tatranské elektrické železnice

Vo vlakoch TEŽ je možná preprava drobných zvierat len v prípade, ak sú umiestnené v klietke alebo schránke s nepriepustným dnom a neznepríjemňujú prepravu ostatným cestujúcim. Schránka so zvieraťom je z hľadiska prepravy považovaná za príručnú batožinu a neplatí sa za ňu dovozné. Preprava chorých zvierat je zakázaná.

Bez schránky je možné zo zvierat vo vlakoch TEŽ prepravovať len psa. Cestujúci môže do vlaku nastúpiť len so psom držaným na krátkom vodidle a s nasadeným náhubkom (neplatí pre vodiaceho psa). Pes nesmie byť na obtiaž ostatným cestujúcim. Pes bez schránky sa vo vlakoch TEŽ prepravuje za polovičné cestovné.

Lanové dráhy

Vo Vysokých Tatrách v strediskách Tatranská Lomnica a Starý Smokovec je povolená preprava psov na všetkých lanovkách s výnimkou sedačkovej lanovky do Lomnického sedla a visutej lanovky na Lomnický štít. Pes musí byť v sprievode majiteľa držaný na vodidle a musí mať nasadený náhubok. Možná je aj preprava iných drobných zvierat v prípade, ak sú umiestnené v prepravnej klietke alebo schránke.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.