Cestovné lístky Tatranských elektrických železníc (od 1.7.2022)


Jednorazové cestovné lístky

Pásmo Vzdialenosť Obyčajné cestovné Zľavnené cestovné
1 0 - 2 km 0,50 € 0,50 €
2 3 - 6 km 1,00 € 1,00 €
3 7 - 19 km 1,50 € 1,00 €
4 20 - 34 km 2,00 € 1,00 €

Vzdialenosť medzi dvoma stanicami/zastávkami je možné zistiť zo schémy liniek TEŽ.

Vo vlakoch Tatranskej elektrickej železnice, Ozubnicovej železnice a na trati Tatranská Lomnica - Studený Potok platí tzv. samoobslužný výpravný systém, t.j. cestovný lístok si musí cestujúci zakúpiť pred nastúpením do vlaku a po nastúpení si ho označí v označovači vo vozidle.

Jednorazové cestovné lístky sú určené na jednu konkrétnu cestu v konkrétny deň. Tieto lístky je možné zakúpiť si v pokladniach Železničnej spoločnosti Slovensko na železničných staniciach (vo Vysokých Tatrách sú pokladnice v staniciach Štrba, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy, Tatranská Polianka, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica, Pod Lesom, Veľký Slavkov, Poprad-Tatry). Je na nich vyznačená nástupná a cieľová zastávka a deň platnosti. Tieto cestovné lístky je potrebné si označiť ihneď po nástupe do vozidla. V prípade prestupu sa cestovný lístok druhýkrát neoznačuje. Spiatočné cestovné lístky sa označujú pri ceste tam a aj pri ceste späť.


Blokové cestovné lístky

Cena Platnosť - obyčajný Platnosť - zľavnený Platnosť - občania nad 70 rokov
2 € 4 pásma - -
1 € 2 pásma 4 pásma -
0,50 € 1 pásmo 1 pásmo 4 pásma
4 € (24-hodinový) neobmedzene - -
2 € (24-hodinový) - neobmedzene -

Blokové cestovné lístky (BCL) sú taktiež určené na jednu cestu v jednom smere električkou či zubačkou, avšak nie sú viazané na konkrétny deň a konkrétnu cestu. Je možné zakúpiť si ich v predpredaji na staniciach vo Vysokých Tatrách a u zmluvných predajcov označených príslušným piktogramom (stánky, pošty, hotely, obchody, informačné strediská, ...). BCL po označení platí v danej električke/zubačke a na danú cestu, prerušenie cesty nie je dovolené, pri prestupe je nutné využiť najbližší prípojný vlak.

24-hodinový BCL platí 24 hodín od označenia.


Sieťové cestovné lístky

Typ / Platnosť 24 hodín
3 dni 1 týždeň
1 mesiac
Obyčajný 4 € 8 € 14 € 16 €
Zľavnený 2 € 4 € 7 € 10 €

Sieťové predplatné cestovné lístky sú určené na výhodnejšie neobmedzené cestovanie v sieti TEŽ po dobu 1, 3, 7 dní, alebo jedného mesiaca. Tieto cestovné lístky umožňujú vykonať neobmedzený počet ciest počas ich platnosti. Zakúpiť ich možno v staničných pokladniach. Tri- a viacdňové sieťové lístky sa vydávajú na meno - je potrebné na ne dopísať číslo dokladu totožnosti. Sieťové cestovné lístky platia aj na trati Poprad - Studený Potok - Tatranská Lomnica. Zľavnené predplatné sieťové lístky môžu využiť deti od 6. roku do dovŕšenia 16. roku, občania nad 70 rokov, žiaci a študenti, ak nevyužívajú preukaz na bezplatnú prepravu, držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S, držitelia preukazov JUNIOR, KLASIK a SENIOR . Taktiež je možné zakúpiť zľavnený sieťový lístok pre psa.

24-hodinové lístky obyčajné je možné zakúpiť aj vo vlakoch Ozubnicovej železnice (Štrba - Štrbské Pleso) prostredníctvom mobilných automatov a a vo vlakoch TEŽ a na trati Studený Potok - Tatranská Lomnica u rušňovodiča počas pobytu v stanici.


SMS lístky

Typ Cena Návod na zakúpenie
2-hodinový obyčajný 2 € písmeno A na číslo 2233
2-hodinový zľavnený 1 € písmeno B na číslo 2233
2-hodinový bicykel/batožina 1 € písmeno X na číslo 2233
24-hodinový obyčajný 4 € písmeno C na číslo 2233
24-hodinový zľavnený 2 € písmeno D na číslo 2233
 • SMS lístky platia stanovený počet hodín od doručenia.
 • Služba je dostupná v sieťach slovenských mobilných operátorov.
 • Jedným telefónom je možné zakúpiť viacero SMS lístkov (aj pre spolucestujúcich). V prípade preposlania na iný telefón sa cestovný lístok stáva neplatným.
 • Cestujúci môže nastúpiť do vlaku len s prijatým SMS lístkom, lístok by mal byť doručený do 2 minút od odoslania SMS správy.
 • Dodatočné preukázanie sa SMS lístkom nie je možné.
 • Nápoveda: SMS s textom INFO alebo HELP na číslo 2233.
 • Daňový doklad je možné vytlačiť na stránke smslistky.sk/tez/login
 • SMS lístok platí na tratiach:
  • Tatranské elektrické železnice (trate 183 a 184),
  • Ozubnicová železnica Štrba - Štrbské Pleso (trať 182),
  • Motorový vlak Poprad - Studený Potok - Tatranská Lomnica (trať 185).

Dovozné lístky

Za príručnú batožinu, lyže a detský kočík sa neplatí žiadne dovozné. Dovozné za bicykel je 1,50 € (jednosmerný lístok), dovozné za batožinu je 1,00 € (jednosmerný lístok), alebo 2,50 € (jednodňový alebo 24-hodinový lístok pre bicykel a batožinu). K dispozícii je aj SMS lístok 2-hodinový pre batožinu/bicykel za cenu 1 €.

24-hodinový sieťový lístok pre bicykel, alebo batožinu je možné zakúpiť iba prostredníctvom mobilných automatov vo vlakoch na trati Ozubnicovej železnice (v nových hybridných zubačkách).

Pes prepravovaný bez schránky sa prepravuje za zľavnené (polovičné) cestovné.


Bezplatná a zľavnená preprava

Vybrané skupiny cestujúcich majú od roku 2014 nárok na bezplatnú dopravu.

Deti do dovŕšenia 6. roku sa prepravujú bezplatne.

Deti (od 6 do dovŕšenia 16 rokov s preukazom s fotografiou a dátumom narodenia, ak nevyužívajú preukaz na bezplatnú dopravu), držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S, Klasik, Senior a Junior majú nárok na zľavnené jednorazové cestovné. Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S sa prepravuje bezplatne. Nárok na zľavnené cestovné majú aj rodičia idúci na návštevy k deťom telesne, mentálne alebo zmyslovo postihnutých alebo chronicky chorým, umiestneným v ústavoch na území SR. Za polovičné cestovné sa vo vlakoch TEŽ prepravuje aj pes.

Pre občanov nad 70 rokov (ak nevyužívajú preukaz na bezplatnú dopravu) je zavedené evidenčné cestovné v hodnote 0,50 € pre celú sieť TEŽ (0 - 34 km). Občania nad 70 môžu využívať aj sieťové zľavnené lístky a zľavnené SMS lístky.


Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontole preukázať platným cestovným lístkom, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a príslušné cestovné. Výška sankčnej úhrady za cestovanie bez platného lístka je 30 € pri platbe priamo vo vlaku, resp. 50 € pri neskoršej platbe.


Predajné miesta

Jednorazové, sieťové a dovozné cestovné lístky na Tatranské elektrické železnice je možné zakúpiť vo všetkých pokladniciach Železničnej spoločnosti Slovensko v čase ich otváracích hodín.

Železničná spoločnosť Slovensko poskytuje predaj cestovných lístkov aj cez internet, vrátane jednorazových aj sieťových cestovných lístkov na trate Tatranských elektrických železníc. Internetový predaj sa nachádza na adrese https://predaj.zssk.sk/.

Od novembra 2018 ponúka ZSSK aj aplikáciu Ideme vlakom pre smartfóny s Androidom, ktorá taktiež umožňuje nákup cestovného lístka priamo v smartfóne.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.