Tarifa Tatranských elektrických železníc

Ceny lístkov a tarifné podmienky v sieti TEŽ.

Tarifa Tatranskej elektrickej železnice

Vo vlakoch Tatranskej elektrickej železnice a Ozubnicovej železnice (v skratke TEŽ) platí tzv. Samoobslužný výpravný systém, ktorý predstavuje klasické označovanie vopred zakúpených cestovných lístkov priamo cestujúcim v označovači vo vozidle. Na cestovanie električkami a zubačkou je možné využiť niekoľko druhov cestovných lístkov - jednorazové cestovné lístky, SMS lístky, blokové cestovné lístky a sieťové predplatné lístky.

Jednorazové cestovné lístky sú určené na jednu konkrétnu cestu v konkrétny deň. Tieto lístky je možné zakúpiť si v pokladniach na železničných staniciach (Štrba, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy, Tatranská Polianka, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica, Pod Lesom, Veľký Slavkov, Poprad-Tatry). Je na nich vyznačená nástupná a cieľová zastávka a deň platnosti. Tieto cestovné lístky je potrebné si označiť ihneď po nástupe do vozidla. V prípade prestupu sa cestovný lístok druhýkrát neoznačuje! Spiatočné cestovné lístky sa označujú pri ceste tam a aj pri ceste späť.

Blokové cestovné lístky (BCL) sú taktiež určené na jednu cestu v jednom smere električkou či zubačkou, avšak nie sú viazané na konkrétny deň a konkrétnu cestu. Je možné zakúpiť si ich v predpredaji na staniciach a u zmluvných predajcov označených príslušným piktogramom (stánky, pošty, hotely, obchody, informačné strediská, ...). BCL po označení platí v danej električke/zubačke a na danú cestu, prerušenie cesty nie je dovolené, pri prestupe je nutné využiť najbližší prípojný vlak. Blokové lístky sú k dispozícii v cenách 0,50 € (obyčajný pre 1 pásmo / zľavnený pre 2 pásma), 0,25 € (zľavnený pre 1 pásmo / pre občanov nad 70 rokov pre všetky pásma), 1 € (obyčajný pre 2 pásma / zľavnený pre 4 pásma), 2 € (obyčajný pre 4 pásma) a jednodňový v cene 4 € (zľavnený 2 €). Jednodňové blokové lístky predávajú aj rušňovodiči v električkách na zastávkach Danielov dom, Horný Smokovec, Tatranská Lesná, Dolný Smokovec a v mimoriadnych prípadoch aj na iných zastávkach.

Sieťové predplatné cestovné lístky sú určené na výhodnejšie neobmedzené cestovanie v sieti TEŽ po dobu 1, 3, 7 dní alebo jedného mesiaca. Tieto cestovné lístky umožňujú vykonať neobmedzený počet ciest počas ich platnosti. Zakúpiť ich možno v staničných pokladniach, 3 a viacdňové sieťové lístky sa vydávajú na meno. Sieťové cestovné lístky platia aj na trati Poprad - Studený Potok - Tatranská Lomnica. Zľavnené predplatné sieťové lístky môžu využiť deti od 6. roku do dovŕšeného 15. roku, občania nad 70 rokov, držitelia preukazov JUNIOR RAILPLUS, KLASIK RAILPLUS a SENIOR RAILPLUS. Taktiež je možné zakúpiť zľavnený sieťový lístok pre psa.

SMS cestovné lístky umožňujú neobmedzené cestovanie počas 2 hodín od zakúpenia, alebo v prípade celodenného do 24. hodiny v deň zakúpenia. Obyčajný 2-hodinový stojí 2 €, celodenný 4 €. Ceny zľavnených lístkov sú polovičné 1 € (2-hod.), resp. 2 € (celodenný). Batožinový SMS lístok 2-hodinový stojí 1 € (použiteľný aj pre bicykel). Bližšie informácie zakúpení SMS lístka nájdete na samostatnej stránke.

Pokuta za cestovanie bez označeného platného lístka je 30 € + príslušné cestovné.

Vybrané skupiny cestujúcich majú od roku 2014 nárok na bezplatnú dopravu.

Deti do dovŕšenia 6. roku sa prepravujú bezplatne.

Deti (od 6 do 15 rokov s preukazom s fotografiou a dátumom narodenia, ak nevyužívajú preukaz na bezplatnú dopravu), držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S, Klasik RailPlus, Senior RailPlus a Junior RailPlus majú nárok na zľavnené (polovičné) jednorazové cestovné. Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S sa prepravuje bezplatne. Nárok na zľavnené cestovné majú aj rodičia idúci na návštevy k deťom telesne, mentálne alebo zmyslovo postihnutých alebo chronicky chorým, umiestneným v ústavoch na území SR. Za polovičné cestovné sa vo vlakoch TEŽ prepravuje aj pes.

Pre občanov nad 70 rokov (ak nevyužívajú preukaz na bezplatnú dopravu) je zavedené evidenčné cestovné v hodnote 0,25 € pre celú sieť TEŽ (0 - 34 km). Občania nad 70 môžu využívať aj sieťové zľavnené lístky a zľavnené SMS lístky.

Za príručnú batožinu a detský kočík sa neplatí žiadne dovozné. Dovozné za bicykel a objemnejšiu batožinu je 1,50 € (jednosmerný lístok), 1 € (SMS lístok 2-hodinový) alebo 2,50 € (jednodňový lístok).

Cenník jednorazových lístkov TEŽ

Pásmo Vzdialenosť Obyčajné cestovné Zľavnené cestovné
1. 0 - 2 km 0,50 € 0,25 €
2. 3 - 6 km 1 € 0,50 €
3. 7 - 19 km 1,50 € 0,75 €
4. 20 - 34 km 2 € 1 €

Cenník sieťových predplatných lístkov TEŽ

Typ / Platnosť 1 deň 3 dni 7 dní 1 mesiac
Obyčajný

4 €

8 €

14 €

16 €

Zľavnený

2 €

4 €

7 €

10 €

Cenník SMS lístkov na TEŽ

Platnosť / Typ obyčajný zľavnený batožina/bicykel
2-hodinový

2 €

1 €

1 €

celodenný

4 €

2 €

---

28.12.2019
-mhd-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.