Trasy liniek

Autobusy MHD

linkazastávky
1

► Nové mesto, Autobusová stanica

Autobusová stanica, Kovošrot, Závod Zdroj, Sídlisko Západ Šport, Obchodný dom, Dom kultúry, Slovenská sporiteľňa, Levočská ul., Nemocnica, Nové mesto, Torysa, Nové mesto, Hornád, Nové mesto, Kostol, Nové mesto, Kaufland, Nové mesto, Juh III, Nové mesto, Rožňavská cesta, Obchodný dom, Sídlisko Západ Šport, Závod Zdroj, Kovošrot, Autobusová stanica
2

► Matejovce, Hnilec

Autobusová stanica, Hviezdoslavova, ADUS, Obvodný úrad, Mozaika, Slovenská sporiteľňa, Štefánikova, Zimný štadión, Spišská Sobota, Mláky, Spišská Sobota, ZŠ, Spišská Sobota, nákupné stredisko, Spišská Sobota, námestie, Spišská Sobota, OkTan, Tatravagónka, Tatravagónka, OkTan, Matejovce, Whirlpool, Matejovce, GGP, Matejovce, Tatramat, Matejovce, Lidická, Matejovce, kostol, Matejovce, Hnilec

► Autobusová stanica

Matejovce, Lidická, Matejovce, kostol, Matejovce, Hnilec, Matejovce, ZK, Matejovce, Tatramat, Matejovce, GGP, Matejovce, Whirlpool, Tatravagónka, OkTan, Tatravagónka, Spišská Sobota, OkTan, Spišská Sobota, námestie, Spišská Sobota, nákupné stredisko, Spišská Sobota, ZŠ, Spišská Sobota, Mláky, Štefánikova, Zimný štadión, Slovenská sporiteľňa, Obvodný úrad, Mozaika, Hviezdoslavova, ADUS, Autobusová stanica
3

► Autobusová stanica

Nové mesto, Juh III, Nové mesto, Rastislavova, Nové mesto, Myšlienka, Nové mesto, Nádej, Nové mesto, Antimón, Autobusová stanica, Obchodný dom, Sídlisko Západ Šport, Veľká, Teplická, Široká, Veľká, Teplická, Zdravotné stredisko, Veľká, námestie, Veľká, cintorín, Veľká, Vodárenská-Šafárikova, Veľká, Vodárenská, Jahodná, Spišská Sobota, Vagonárska-Budovateľská, Spišská Sobota, Vagonárska-Uralská, Spišská Sobota, ZŠ, Spišská Sobota, nákupné stredisko, Spišská Sobota, námestie, Spišská Sobota, OkTan, Tatravagónka, OkTan, Tatravagónka, Štefánikova, Zimný štadión, Slovenská sporiteľňa, Obvodný úrad, Mozaika, Hviezdoslavova, ADUS, Autobusová stanica

► Nové mesto, Juh III

Autobusová stanica, Hviezdoslavova, ADUS, Obvodný úrad, Mozaika, Slovenská sporiteľňa, Štefánikova, Zimný štadión, Tatravagónka, Spišská Sobota, OkTan, Spišská Sobota, námestie, Spišská Sobota, nákupné stredisko, Spišská Sobota, Košická, ZŠ, Spišská Sobota, Košická č. d. 2635, Spišská Sobota, Slobody č. d. 2750, Veľká, Vodárenská, Jahodná, Veľká, Vodárenská-Šafárikova, Veľká, cintorín, Veľká, námestie, Veľká, Teplická, Zdravotné stredisko, Veľká, Teplická, Široká, Sídlisko Západ Šport, Obchodný dom, Autobusová stanica, Nové mesto, Rožňavská cesta, Nové mesto, Juh III
4

► Matejovce, Hnilec

Nové mesto, Juh III, Nové mesto, Rastislavova, Nové mesto, Myšlienka, Nové mesto, Nádej, Nové mesto, Kostol, Nové mesto, Hornád, Nové mesto, Torysa, Nemocnica, Levočská ul., Slovenská sporiteľňa, Nákupné centrum Forum, Dom kultúry, Autobusová stanica, Obvodný úrad, Mozaika, Hviezdoslavova, ADUS, Autobusová stanica, Hviezdoslavova, ADUS, Obvodný úrad, Mozaika, Slovenská sporiteľňa, Kukučínova, Stráže p. Tatrami, OSC, Stráže p. Tatrami, námestie, Stráže p. Tatrami, OSC, Kukučínova, Štefánikova, Zimný štadión, Tatravagónka, Spišská Sobota, Mláky, Spišská Sobota, ZŠ, Spišská Sobota, nákupné stredisko, Spišská Sobota, námestie, Spišská Sobota, OkTan, Tatravagónka, OkTan, Matejovce, Whirlpool, Matejovce, GGP, Matejovce, Tatramat, Matejovce, Lidická, Matejovce, kostol, Matejovce, Hnilec

► Nové mesto, Juh III

Matejovce, Lidická, Matejovce, kostol, Matejovce, Hnilec, Matejovce, ZK, Matejovce, Tatramat, Matejovce, GGP, Matejovce, Whirlpool, Tatravagónka, OkTan, Tatravagónka, Štefánikova, Zimný štadión, Kukučínova, Stráže p. Tatrami, OSC, Stráže p. Tatrami, námestie, Stráže p. Tatrami, OSC, Kukučínova, Slovenská sporiteľňa, Obvodný úrad, Mozaika, Hviezdoslavova, ADUS, Autobusová stanica, Hviezdoslavova, ADUS, Obvodný úrad, Mozaika, Dom kultúry, Nákupné centrum Forum, Nemocnica, Nové mesto, Torysa, Nové mesto, Hornád, Nové mesto, Kostol, Nové mesto, Nádej, Nové mesto, Myšlienka, Nové mesto, Rastislavova, Nové mesto, Juh III
5

► Stráže p. Tatrami, námestie

Autobusová stanica, Hviezdoslavova, ADUS, Obvodný úrad, Mozaika, Dom kultúry, Nové mesto, Rožňavská cesta, Nové mesto, Juh III, Nové mesto, Kaufland, Nové mesto, Kostol, Nové mesto, Hornád, Nové mesto, Torysa, Nové mesto, Váh, Nemocnica, Levočská ul., Spišská Sobota, Mláky, Spišská Sobota, ZŠ, Spišská Sobota, nákupné stredisko, Spišská Sobota, námestie, Spišská Sobota, OkTan, Tatravagónka, OkTan, Tatravagónka, Kukučínova, Stráže p. Tatrami, OSC, Stráže p. Tatrami, námestie

► Autobusová stanica

Stráže p. Tatrami, námestie, Stráže p. Tatrami, OSC, Kukučínova, Spišská Sobota, ZŠ, Slovenská sporiteľňa, Levočská ul., Nemocnica, Nové mesto, Torysa, Nové mesto, Hornád, Nové mesto, Kostol, Nové mesto, Kaufland, Nové mesto, Juh III, Nové mesto, Rožňavská cesta, Nové mesto, Váh, Dom kultúry, Obvodný úrad, Mozaika, Hviezdoslavova, ADUS, Obchodný dom, Autobusová stanica
6

► Nové mesto, Autobusová stanica

Autobusová stanica, Hviezdoslavova, ADUS, Obvodný úrad, Mozaika, Dom kultúry, Nové mesto, Rožňavská cesta, Nové mesto, Juh III, Nové mesto, Rastislavova, Nové mesto, Myšlienka, Nové mesto, Nádej, Nové mesto, Antimón, Nové mesto, Váh, Nemocnica, Levočská ul., Slovenská sporiteľňa, Obvodný úrad, Mozaika, Hviezdoslavova, ADUS, Autobusová stanica
7

► Autobusová stanica

Nové mesto, Juh III, Nové mesto, Kaufland, Nové mesto, Kostol, Nové mesto, Hornád, Nové mesto, Torysa, Nemocnica, Nákupné centrum Forum, Dom kultúry, Slovenská sporiteľňa, Štefánikova, Zimný štadión, Tatravagónka, Spišská Sobota, OkTan, Spišská Sobota, námestie, Spišská Sobota, nákupné stredisko, Spišská Sobota, Košická, ZŠ, Spišská Sobota, Košická č. d. 2635, Spišská Sobota, Slobody č. d. 2750, Veľká, Vodárenská, Jahodná, Veľká, Vodárenská-Šafárikova, Veľká, námestie, Veľká, Teplická, Zdravotné stredisko, Veľká, Teplická, Široká, Veľká, Široká, Veľká, Bytový podnik, Autobusová stanica

► Nové mesto, Juh III

Autobusová stanica, Veľká, Bytový podnik, Veľká, Široká, Veľká, Teplická, Široká, Veľká, Teplická, Zdravotné stredisko, Veľká, námestie, Veľká, Vodárenská-Šafárikova, Veľká, Vodárenská, Jahodná, Spišská Sobota, Vagonárska-Budovateľská, Spišská Sobota, Vagonárska-Uralská, Spišská Sobota, ZŠ, Spišská Sobota, nákupné stredisko, Spišská Sobota, námestie, Spišská Sobota, OkTan, Tatravagónka, OkTan, Tatravagónka, Štefánikova, Zimný štadión, Slovenská sporiteľňa, Dom kultúry, Nákupné centrum Forum, Nemocnica, Nové mesto, Torysa, Nové mesto, Hornád, Nové mesto, Kostol, Nové mesto, Kaufland, Nové mesto, Juh III
8

► Autobusová stanica

Autobusová stanica, Veľká, Vodárenská, Jahodná, Spišská Sobota, Vagonárska-Budovateľská, Spišská Sobota, Vagonárska-Uralská, Spišská Sobota, námestie, Tatravagónka, OkTan, Matejovce, Tatramat, Matejovce, Lidická, Matejovce, kostol, Matejovce, Hnilec, Matejovce, ZK, Matejovce, Tatramat, Tatravagónka, OkTan, Tatravagónka, Štefánikova, Zimný štadión, Slovenská sporiteľňa, Dom kultúry, Obvodný úrad, Mozaika, Hviezdoslavova, ADUS, Autobusová stanica
16

► HM Tesco

Nové mesto, Juh III, Nové mesto, Rastislavova, Nové mesto, Myšlienka, Nové mesto, Nádej, Nové mesto, Kostol, Nové mesto, Hornád, Nové mesto, Torysa, Nové mesto, Váh, Autobusová stanica, Billa, Obchodný dom, Sídlisko Západ Šport, OC, JYSK, HM Tesco

► Nové mesto, Juh III

HM Tesco, OC, JYSK, Sídlisko Západ Šport, Obchodný dom, Autobusová stanica, Billa, Nové mesto, Váh, Nové mesto, Torysa, Nové mesto, Hornád, Nové mesto, Kostol, Nové mesto, Nádej, Nové mesto, Myšlienka, Nové mesto, Rastislavova, Nové mesto, Juh III

Tatranská elektrická železnica

linkazastávky
183

► Štrbské Pleso

Poprad - Tatry, Veľký Slavkov, Nová Lesná, Pod Lesom, Dolný Smokovec, Starý Smokovec, Nový Smokovec, Sibír, Tatranské Zruby, Tatranská Polianka, Danielov dom, Nová Polianka, Vyšné Hágy, Popradské Pleso, Štrbské Pleso

► Poprad - Tatry

Štrbské Pleso, Popradské Pleso, Vyšné Hágy, Nová Polianka, Danielov dom, Tatranská Polianka, Tatranské Zruby, Sibír, Nový Smokovec, Starý Smokovec, Dolný Smokovec, Pod Lesom, Nová Lesná, Veľký Slavkov, Poprad - Tatry
184

► Starý Smokovec

Tatranská Lomnica, Stará Lesná, Tatranská Lesná, Horný Smokovec, Pekná Vyhliadka, Starý Smokovec

► Tatranská Lomnica

Starý Smokovec, Pekná Vyhliadka, Horný Smokovec, Tatranská Lesná, Stará Lesná, Tatranská Lomnica

Ozubnicová železnica

linkazastávky
182

► Štrba

Štrbské Pleso, Tatranský Lieskovec, Štrba

► Štrbské Pleso

Štrba, Tatranský Lieskovec, Štrbské Pleso

Lanovky

linkazastávky
Hrebienok

► Hrebienok

Starý Smokovec - lanovka, Hrebienok

► Starý Smokovec - lanovka

Hrebienok, Starý Smokovec - lanovka

Regionálne autobusy

linkazastávky
ZakopanePlatí do 13.10.2019

► Zakopane

Aquacity Poprad, Poprad - aut. stanica, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica - aut. stanica, Biela Voda, Kežmarské Žľaby, Tatr. Kotlina - Čarda, Tatr. Kotlina - Belianska jaskyňa, Bachledova dolina, rázc., Ždiar - galéria, Ždiar - Tatra, Ždiar - Strednica, Tatranská Javorina - pošta, Łysa Polana (PL), Bukowina Tatrzańska - Na Klinie, Poronin - Stasikówka, Poronin - Kośne Hamry, Poronin - Dom Kultury, Zakopane - Dworzec Autobusowy, Zakopane - Aleja 3 Maja górne, Zakopane - ul. Zamoyskiego, Watra, Zakopane - ul. Balzera Nosal

► Poprad

Zakopane - ul. Balzera Nosal, Zakopane - ul. Zamoyskiego, Watra, Zakopane - ul. Kościuszki, Równia Krupowa, Zakopane - Dworzec Autobusowy, stanowisko 11, Poronin - Dom Kultury, Poronin - Kośne Hamry, Poronin - Stasikówka, Bukowina Tatrzańska - Na Klinie, Tatranská Javorina - Lysá Poľana, Tatranská Javorina - pošta, Ždiar - Strednica, Ždiar - Tatra, Ždiar - galéria, Bachledova dolina, rázc., Tatr. Kotlina - Belianska jaskyňa, Tatr. Kotlina - Čarda, Kežmarské Žľaby, Biela Voda, Tatranská Lomnica - aut. stanica, Starý Smokovec, Poprad - aut. stanica, Aquacity Poprad

Vlaky

linkazastávky
185

► Poprad - Tatry

Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica - Eurocamp, Veľká Lomnica - golf, Studený Potok, Matejovce pri Poprade, Spišská Sobota, Poprad - Tatry

► Tatranská Lomnica

Poprad - Tatry, Spišská Sobota, Matejovce pri Poprade, Studený Potok, Veľká Lomnica - golf, Tatranská Lomnica - Eurocamp, Tatranská Lomnica

Vysvetlivky

tučnéKonečná zastávka
šikméObčasná zastávka