VozidláElektričky › Motorové jednotky Stadler GTW 2/6

Úvod

V 90-tych rokoch sa po dlhých plánoch konečne začalo s hľadaním náhrady za dožívajúce elektrické jednotky Tatra EMU 89.0 (420.95) pre Tatranskú elektrickú železnicu. Víťazom tendra na dodávku 14 nových vozňov sa v roku 1998 stalo konzorcium EMU GTW Vysoké Tatry pozostávajúce z firiem ŽOS Vrútky, Stadler Fahrzeuge AG a DaimlerChrysler Rail Systems (ADtranz) s elektrickými motorovými jednotkami na báze vozidiel Stadler GTW 2/6 prevádzkovaných v švajčiarskych Alpách. Prvá električka bola dodaná po predstavení na Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu v Brne v polovici októbra 2000. Následne bola v rokoch 2001 - 2002 dodaná séria 13 elektrických jednotiek a jedného náhradného hnacieho článku. Kompletizácia vozidiel prebiehala v ŽOS Vrútky. V roku 2006 boli k tomuto náhradnému článku vyrobené aj krajné články, čím na tatranských tratiach pribudla 15. električka tohto typu. Vozidlá dostali pre svoj hranatý krabicový tvar prezývku "Tetrapak".

Prehľad vozidiel

Séria Typ Evidenčné čísla Rok výroby Sprevádzkovanie Vyraďovanie Počet
1. Stadler GTW 2/6 425.951-1, 425.952-9, 425.953-7, 425.954-5, 425.955-2, 425.956-0, 425.957-8, 425.958-6, 425.959-4, 425.960-2, 425.961-0, 425.962-8, 425.963-6, 425.964-4 2000 – 2002 2001 – 2002 14
2. Stadler GTW 2/6 425.965-1 2006 2006 1
Spolu 2000 – 2006   15

Technické parametre

Dĺžka 32364 mm
Dĺžka so spriahadlami 32984 mm
Šírka 2700 mm
Výška 3500 mm
Výška podlahy 370 mm
Rázvor 1800 mm (hnací podvozok)
1600 mm (hnaný podvozok)
Počet dverí 4
Počet miest na sedenie 88 + 20 sklápacích
Počet miest na státie 92
Celkový počet miest 180 + 20
Celkový výkon 600 kW
Maximálna rýchlosť 80 km/h

Fotografie

Opis

Trojčlánkové šesťnápravové vozidlo zostavili z dvoch krajných článkov, z ktorých každý má oddiel pre cestujúcich a pracovisko vodiča a je osadený na dvojnápravovom otočnom hnanom podvozku, a stredného hnacieho článku s elektrickou výzbrojou a hnacím dvojnápravovým podvozkom. Jednotlivé články vozidla spojili oceľovo-gumenými kĺbmi. Pre krajné články použili ľahkú hliníkovú konštrukciu, hnací článok vyrobili z ocele. Medzi jednotlivé články skrine a podvozky osadili pneumatické vankúše, čím minimalizovali prenos vibrácií z podvozkov na skriňu vozidla. Na streche hnacieho článku osadili elektricky ovládaný polpantograf pre prívod jednosmerného prúdu do vozidla. Pre poháňanie každej z náprav hnacieho podvozku použili asynchrónny trojfázový motor, ktorý je napájaný zo striedača meniaceho jednosmerné napájacie napätie na výstupné striedavé. Bezpečnosť pri prevádzke zabezpečili štvoricou brzdových systémov - elektrodynamickou prevádzkovou rekuperačnou brzdou a elektromagnetickou koľajnicovou brzdou pre hnací podvozok a elektropneumatickou mechanickou brzdou a pružinovou parkovacou brzdou pre všetky nápravy.

Pre cestujúcich osadili do oboch bočníc krajných článkov dvojkrídlové predsuvné dvere s elektropneumatickým pohonom a dopytovým ovládaním. Oddiel pre cestujúcich je v priestore medzi dverami a kĺbom nízkopodlažný, medzi dverami a pracoviskom vodiča je podlaha vyvýšená, prístupná pomocou schodov. V interiéri krajných článkov osadili pre cestujúcich čalúnené sedadlá usporiadané do oddielov v komninácii 2 + 2 s uličkou uprostred. V nástupnom priestore každého krajného článku umiestnili 10 sklápacích sedadiel a držiaky na lyže či bicykle. Pre stojacich cestujúcich tu osadili madlá a závesné držadlá. Vetranie interiéru zabezpečili núteným vetraním cez stropné kanály s mikroprocesorovým riadením. Núdzové vetranie umožňujú výklopné horné časti 4 bočných okien. Vykurovanie zabezpečili vyhrievacími telesami v bočniciach. Osvetlenie interiéru vyriešili pozapustenými žiarivkovými svietidlami. Cestujúcim dali pre výhľad z vozidla k dispozícii veľké bočné okná s tónovanými dvojitými sklami. Vo vysokopodlažnej časti umiestnili nad sedadlami police na batožinu. Podlahu pokryli protišmykovou krytinou. Hnací článok riešili ako priechodný avšak bez uzatváracích dverí. Pracovisko vodiča oddelili od priestoru pre cestujúcich čiastočne presklenou priečkou a celopresklenými dverami.

Informovanie cestujúcich zabezpečili optickým informačným systémom firmy BUSE s akustickým viacjazyčným vyhlasovaním zastávok. Vozidlá dodali v červeno-bielo-sivom nátere.

Úpravy

Prvým dvom električkám bola krátko po zaradení do prevádzky na bočnice hnacieho článku aplikovaná biela silueta tatranských štítov. Od roku 2013 sa začala používať inovovaná farebná schéma s tmavosivou spodnou časťou.

Prevádzka

Prvý výjazd novej električky sa na úseku Poprad - Starý Smokovec konal 19. októbra 2000 avšak len v súprave s elektrickou jednotkou EMU 89.0, ktorá ťahala novú električku. Testovacia prevádzka prototypu 425.951 prebiehala od konca novembra 2000 do marca 2001. Následne bola električka zaradená do skúšobnej prevádzky s cestujúcimi. Počas testovacej prevádzky sa však ukázala určitá nekompatibilita moderného vozidla so zastaranou železničnou traťou a napájacím systémom, čo si vyžiadalo následné prebudovanie prejazdového profilu trate v niektorých úsekoch, prestavbu nástupíšť v celej sieti TEŽ vzhľadom na nízku nástupnú hranu a širšiu skriňu vozidiel a tiež úpravy napájacieho systému umožňujúce využívanie výhod rekuperácie pri brzdení vozidiel.

Po spojazdnení všetkých nových električiek sa však ukázalo, že ich kapacita nie je adekvátna, vzhľadom na to, že starých električiek EMU 89.0 bolo až 18 kusov. Preto v zimnej a letnej sezóne do roku 2006 vypomáhali aj električky EMU 89.0, najmä na trati Starý Smokovec - Tatranská Lomnica.

Katalóg vozidiel

425.951-1 425.952-9 425.953-7 425.954-5 425.955-2 425.956-0 425.957-8 425.958-6 425.959-4 425.960-2 425.961-0 425.962-8 425.963-6 425.964-4

425.965-1

Počet nevyradených vozidiel: 15 (100 %)

Počet vyradených vozidiel: 0 (0 %)

Legenda

425.965-1nevyradené vozidlo

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.