Regionálna autobusová doprava prechádza na zónovú tarifu (od 1.8.2024)

V prímestských autobusoch budú k dispozícii nové druhy cestovných lístkov.

Od 1. augusta 2024 sa v regionálnych autobusoch SAD Poprad začne uplatňovať nová zónová tarifa IDS Východ, ktorá bude jednotná u všetkých dopravcov zabezpečujúcich autobusovú dopravu vo verejnom záujme v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji (SAD Poprad, eurobus, SAD Humenné, SAD Prešov, Arriva Michalovce). Cestujúci tak už nebudú platiť za precestované kilometre, ale podľa počtu tarifných zón, cez ktoré bude ich cesta viesť. Jednotlivé zastávky v oboch krajoch budú zaradené do tarifných zón (schéma zón), ktoré budú uvádzané aj v cestovných poriadkoch. Jednorazové lístky budú mať okrem zónovej platnosti aj časovú platnosť, ktorá bude 30 minút x počet zón. Časovú platnosť bude potrebné sledovať pri prestupných lístkoch pri cestách s dlhším časom na prestup.

Okrem jednorazových cestovných lístkov na jednu jednosmernú cestu budú mať cestujúci možnosť zakúpiť si na dopravnú kartu denný celosieťový lístok a predplatné cestovné lístky na 30, 90, 180 a 365 dní. Elektronický jednorazový cestovný lístok (zakúpený dopravnou kartou) bude umožňovať jeden prestup. Ceny lístkov sú uvedené v cenníku IDS Východ.

Detailné informácie o novej tarife, ako aj nové podmienky prepravy môžu cestujúci nájsť v novom Prepravnom poriadku IDS Východ.

Dopravca SAD Poprad zároveň upozorňuje, že staršie dopravné karty s 9- a 10-miestnymi sériovými číslami (SNR) už nie je možné používať a je potrebné vybaviť si novú dopravnú kartu. V IDS Východ sa budú akceptovať dopravné karty vydané niektorým zo zapojených dopravcov, virtuálne dopravné karty, ako aj školami vydané študentské čipové karty a dopravné karty iných dopravcov, pokiaľ sú kompatibilné s tarifnými zariadeniami IDS Východ.

Základné informácie o novej tarife IDS Východ

Cestovné lístky na jednu jednosmernú cestu sa predávajú u vodiča v autobuse. Platba za cestovné lístky v autobuse je možná v hotovosti/platobnou kartou, alebo bezkontaktnou čipovou dopravnou kartou s nabitým kreditom. Pred cestou nie je potrebné poznať počet potrebných zón, pri nástupe stačí vodičovi oznámiť cieľovú zastávku a spôsob platby, systém automaticky vypočíta cenu cestovného.

Jednorazové lístky je najvýhodnejšie zakúpiť si dopravnou kartou. Pri platbe v hotovosti, alebo bankovou platobnou kartou sa účtuje príplatok 0,50 € a suma sa vždy zaokrúhli na násobok 50 centov nahor (príklad: základné cestovné na 1 zónu = 0,60 € + príplatok 0,50 € = 1,10 €, po zaokrúhlení výsledná cena 1,50 €).

Jednou dopravnou kartou je možné zakúpiť cestovné lístky aj pre spolucestujúcich, ak cestujú rovnakou trasou.

 • Papierové lístky zakúpené v hotovosti/platobnou kartouneprestupné, pri každom prestupe je teda potrebné zakúpiť si nový lístok.
 • Elektronické cestovné lístky (zakúpené dopravnou kartou) môžu byť zakúpené ako prestupné platné na dva spoje, t. j. umožňujú jeden prestup (napr. na cestu zo Starej Lesnej do Ždiaru s prestupom v Tatranskej Lomnici). Pri prestupe je potrebné priložiť kartu k čítačke a nahlásiť cieľ cesty vodičovi.

Dopravnou kartou je možné zakúpiť si denný celosieťový lístok, umožňujúci neobmedzené cestovanie vo všetkých zónach IDS Východ v deň jeho zakúpenia (do polnoci).

Pravidelní cestujúci si môžu na dopravnú kartu zakúpiť výhodný predplatný cestovný lístok pre 1 až 7 zón, alebo celosieťový s platnosťou 30, 90, 180, alebo 365 dní. Ich predaj bude zabezpečený na predajných miestach dopravcov a tiež cez internetové eShopy.

Základné cestovné je určené pre cestujúcich od dovŕšenia veku 16 rokov, pokiaľ si neuplatňujú nárok na zľavu.

Na zľavnené cestovné (zľava 50 %) majú nárok (spôsob preukazovania nároku určuje tarifa):

 • deti do dovŕšenia veku 16 rokov,
 • sprievodca dieťaťa do dovŕšenia veku 6 rokov,
 • žiaci a študenti do dovŕšenia veku 26 rokov,
 • držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S a sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S,
 • seniori od dovŕšenia veku 63 rokov,
 • rodičia za účelom sprevádzania alebo návštevy dieťaťa zdravotne postihnutého, ktoré je umiestnené v školských, sociálnych, alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky alebo ich navštevuje.

Seniori nad 70 rokov, tehotné ženy (držiteľky dopravnej karty) a darcovia krvi ocenení zlatou/diamantovou Janského plaketou alebo Kňazovického medailou (držitelia dopravnej karty) majú nárok na osobitné zľavnené cestovné so zľavou 80 % zo základného cestovného podľa konkrétneho druhu platby.

Rodičia s deťmi do dovŕšenia veku 16 rokov môžu počas voľných dní využiť výhodné rodinné víkendové cestovné vo výške 1 €/osobu bez ohľadu na počet precestovaných zón v jednom spoji (neprestupný jednosmerný lístok).

Za zľavnené cestovné sa prepravuje aj pes (s výnimkou vodiaceho psa osoby ŤZP). Batožina, príp. schránka so zvieraťom väčšia ako 50 x 60 x 80 cm a bicykel sa prepravujú za prepravný neprestupný lístok v hodnote 1,50 € (pre 1 až 7 zón), resp. 3 € (pre 8 a viac zón).

Bezplatne sa v prímestských autobusoch môže prepravovať:

 • príručná batožina (veľkosť najviac 50 × 60 × 80 cm),
 • jedna cestovná batožina presahujúca rozmery príručnej batožiny (batoh, kufor, taška),
 • detský kočík obsadený dieťaťom,
 • kolobežka v zloženom stave, jeden pár lyží, alebo jeden snowboard,
 • batožina (tašky na kolieskach, cestovné tašky a invalidné vozíky) cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,
 • živé spoločenské zviera prepravované v prepravnej schránke s nepriepustným dnom, ktorá nepresahuje maximálne povolené rozmery príručnej batožiny,
 • vodiaci pes ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S.

Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka, príp. preukazu na zľavu je vo výške 50 € (pri dodatočnom preukázaní lístka/preukazu do 2 pracovných dní sa zníži na 10 €), za nezaplatenie dovozného je sankcia vo výške 20 €.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.