Zvýšenie cien cestovného v popradskej MHD (od 1.1.2023)

Zvyšujú sa ceny všetkých druhov lístkov pre cestujúcich s trvalým pobytom mimo Popradu a pre Popradčanov nevyužívajúcich Cestu za zdravím.

Po nedávnej úprave cien cestovných lístkov v popradskej MHD, ktorá nastala od 1. septembra 2022, prichádza mesto Poprad od 1. januára 2023 s ďalším zvýšením cien cestovných lístkov. Od Nového roka vstupuje do platnosti nová Tarifa MHD v Poprade.  Zvýšenie sa týka všetkých druhov cestovných lístkov, okrem predplatného lístka Cesta za zdravím pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Poprad. Tento lístok si môžu obyvatelia Popradu vybaviť zadarmo aj pre obdobie od 1. januára do 31. augusta 2023 (podmienkou je mať dopravnú kartu vydanú dopravcom). Následne bude od 1. septembra 2023 jeho cena 10 €/rok.

Zvýšenie cestovného v MHD sa tak bude týkať len cestujúcich s trvalým pobytom mimo Popradu a pre tých obyvateľov Popradu, ktorí si nevybavia dopravnú kartu s lístkom Cesta za zdravím. Ceny jednorazových cestovných lístkov sa zvyšujú v závislosti od typu lístka o 10 až 30 centov, ceny denných lístkov o 1 - 2 € a ceny predplatných lístkov narastú od 5 do 50 €. Výška pokuty za cestovanie bez platného lístka sa nemení.

Nové ceny cestovných lístkov sú uvedené v tabuľkách nižšie.


Jednorazové cestovné lístky

Typ lístka V hotovosti
BČK
Základný prestupný 30-min.
 • osoby od dovŕšenia 16 rokov
1,20 € 1,00 €
Základný prestupný 60-min.
 • osoby od dovŕšenia 16 rokov
1,60 € 1,30 €
Zľavnený prestupný 30-min.
 • dieťa po dovŕšení 6. roku
 • žiaci a študenti do 26. roku veku
 • sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S
0,80 € 0,60 €
Zľavnený prestupný 60-min.
 • dieťa po dovŕšení 6. roku
 • žiaci a študenti do 26. roku veku
1,10 € 0,80 €
Osobitný prestupný 30-min. pre
 • dôchodcov s trvalým pobytom v Poprade
 • deti do dovŕšenia 6. roku s trvalým pobytom v Poprade
0,50 € bezplatne
Osobitný prestupný 60-min. pre
 • dôchodcov s trvalým pobytom v Poprade
 • deti do dovŕšenia 6. roku s trvalým pobytom v Poprade
0,60 € bezplatne
Osobitný prestupný 30-min. pre
 • dôchodcov s trvalým pobytom mimo Popradu
 • deti do dovŕšenia 6. roku s trvalým pobytom mimo Popradu
 • držiteľov preukazov ŤZP, ŤZP-S
 • držiteľov zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily
0,50 € 0,30 €
Osobitný prestupný 60-min. pre
 • dôchodcov s trvalým pobytom mimo Popradu
 • deti do dovŕšenia 6. roku s trvalým pobytom mimo Popradu
 • držiteľov preukazov ŤZP, ŤZP-S
 • držiteľov zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily
0,60 € 0,40 €
Dovozné za batožinu, bicykel
0,60 € 0,50 €
Dovozné za zviera 1,10 € 0,90 €

Turistické cestovné lístky

Platnosť Cena
24-hodinový 5 €
72-hodinový 12 €

Predplatné cestovné lístky

Typ / Platnosť 30 dní 90 dní 180 dní 365 dní
Základný
 • osoby od dovŕšenia 16. roku veku
30 € 75 € 140 € 250 €
Zľavnený
 • dieťa po dovŕšení 6. roku
 • žiaci a študenti do 26. roku veku
20 € 45 € 80 € 150 €
Osobitný pre
 • dôchodcov s trvalým pobytom mimo Popradu
 • deti do dovŕšenia 6. roku s trvalým pobytom mimo Popradu
 • držiteľov preukazov ŤZP, ŤZP-S
 • držiteľov zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily
15 € 30 € 55 € 100 €
Osobitný "Cesta za zdravím"
 • osoby s trvalým pobytom v meste Poprad
- - - 10 €*

*) Cena platí od 1.9.2023. Pre obdobie 1.1.2023 - 31.8.2023 sa vydáva bezplatne.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: TomoSK #1:
Určite nie,lebo po tomto ju nebudú používať. A k tej diskriminácii na základe trvalého pobytu sa na to pozrie prokuratúra...
Ceny cestovného také, že "turisti, návštevníci, vykompenzujte nám takmer bezplatnú prepravu"... 🙂