Cestovné lístky MHD Poprad (do 31.8.2022)

Upozornenie: Cenník lístkov platný od 1. septembra 2022 je k dispozícii na samostatnej stránke.


Jednorazové cestovné lístky

Jednorazové lístky sa predávajú u vodiča autobusu, pričom platba je možná buď v hotovosti, alebo bezkontaktnou čipovou kartou (BČK) dopravcu.

Typ lístka V hotovosti
BČK
Základný prestupný 30-min.
 • osoby od dovŕšenia 16 rokov
0,70 € 0,50 €
Základný prestupný 60-min.
 • osoby od dovŕšenia 16 rokov
0,85 € 0,60 €
Zľavnený prestupný 30-min.
 • dieťa po dovŕšení 6. roku do dovŕšenia 16. roku
 • žiaci a študenti do 26. roku veku
 • sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S
0,50 € 0,30 €
Zľavnený prestupný 60-min.
 • dieťa po dovŕšení 6. roku do dovŕšenia 16. roku
 • žiaci a študenti do 26. roku veku
 • sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S
0,60 € 0,35 €
Osobitný prestupný 30-min. pre dôchodcov do dovŕšenia 70 rokov 0,40 € 0,20 €
Osobitný prestupný 60-min. pre dôchodcov do dovŕšenia 70 rokov 0,50 € 0,25 €
Osobitný prestupný 30-min. pre
 • osoby nad 70 rokov
 • deti do dovŕšenia 6. roku
 • sprievodcu dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku
 • držiteľov preukazov ŤZP, ŤZP-S
 • držiteľov zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily
0,30 € 0,00 €
Osobitný prestupný 60-min. pre
 • osoby nad 70 rokov
 • deti do dovŕšenia
 • sprievodcu dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku
 • držiteľov preukazov ŤZP, ŤZP-S
 • držiteľov zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily
0,35 € 0,00 €
Dovozné za batožinu, bicykel
0,30 € 0,20 €
Dovozné za zviera 0,70 € 0,50 €

Dovozné sa neplatí za príručnú batožinu menšiu ako 50 x 60 x 80 cm (max. 2 kusy), detský kočík/nosič s dieťaťom, súpravu lyží s palicami, snowboard a nákupnú tašku na kolieskach.

Bezplatne sa na linkách MHD prepravujú:

 • dieťa do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode osoby nad 10 rokov,
 • osoby nad 70 rokov s trvalým pobytom v SR,
 • sprievodca dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku,
 • držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S vrátane invalidného vozíka, alebo vodiaceho psa,
 • držitelia zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily.

Nárok na bezplatnú dopravu môžu vyššie uvedené skupiny cestujúcich využiť, len ak sú držiteľmi bezkontaktnej čipovej karty vydanej dopravcom. Sprievodca dieťaťa do 6 rokov preukazuje nárok BČK dieťaťa s vyznačenou platnosťou. V opačnom prípade zaplatí cestujúci v hotovosti osobitné cestovné podľa tarify. Pri nástupe do vozidla je potrebné BČK s nárokom na bezplatnú prepravu priložiť k čítačke kariet pri vodičovi.

Turistické cestovné lístky

Turistické lístky je možné zakúpiť si hotovosťou u vodiča v autobuse. Platia stanovený počet hodín od zakúpenia.

Platnosť Cena
24-hodinový 3,50 €
72-hodinový 9,50 €

Predplatné cestovné lístky

Predplatné lístky sa predávajú výlučne na bezkontaktnú čipovú kartu dopravcu. Zakúpiť sa dajú na predajnom mieste dopravcu.

Typ / Platnosť 7 dní 30 dní 90 dní 180 dní 365 dní
Základný
 • osoby od dovŕšenia 16. roku veku
8 € 20 € 55 € 100 € 185 €
Zľavnený
 • žiaci, študenti
 • sprievodca držiteľa preukazu TŽP-S
5 € 12 € 33 € 60 € 112 €
Osobitný
 • dôchodcovia do dovŕšenia 70. roku veku
4 € 8 € 22 € 40 € 75 €

Čipové karty

Dopravnú čipovú kartu je možné zakúpiť v predajnej kancelárii SAD Poprad na Autobusovej stanici v Poprade. Cena karty je 5 € (+1 € manipulačný poplatok) a platí 5 rokov. Žiadosť o vydanie čipovej karty je dostupná na tomto odkaze. Fotografiu na kartu zhotovia na mieste. Pre vydanie žiackej/študentskej karty je potrebné doniesť potvrdené tlačivo o návšteve školy v danom školskom roku. Pre vydanie BČK Cesta za zdravím je potrebné predložiť aj preukaz totožnosti dokladujúci trvalý pobyt v meste Poprad (deti potrebujú potvrdenie o trvalom pobyte).

Minimálna výška kreditu pri zakúpení karty je 1 €, maximálna výška kreditu je 50 €. Prostredníctvom elektronickej peňaženky na čipovej karty môže cestujúci zakúpiť cestovné lístky aj pre maximálne 5 ním sprevádzaných osôb.

Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontole preukázať platným cestovným lístkom, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného nezľavneného 30-min. cestovného lístka.

Výška sankčných úhrad za cestovanie bez platného jednorazového alebo časového predplatného lístka, alebo bez platného preukazu nároku na zľavu je nasledovná:

 • 40 € pri zaplatení vo vozidle, alebo pri úhrade do 7 dní v pokladni v sídle dopravcu na Wolkerovej 466 (AS Poprad),
 • 50 € pri zaplatení od 7 do 30 dní v pokladni v sídle dopravcu,
 • 70 € po 30 dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov revízorom + náklady spojené s vymáhaním pohľadávky.

Vo vozidle je možné uhradiť pokutu len v hotovosti presnou sumou.

Ak si cestujúci zabudne predplatný cestovný lístok (len 7- a viacdňový), alebo preukaz na zľavu môže sa ním dodatočne preukázať do 7 dní v pokladni v sídle dopravcu na Wolkerovej 466, pričom zaplatí manipulačný poplatok 3 €.

Predajné miesto

Predajné miesto dopravcu SAD Poprad sa nachádza na Autobusovej stanici v Poprade na Wolkerovej ul. 466. Cestujúci si v ňom môže vybaviť čipovú kartu, zakúpiť predplatný cestovný lístok, dobiť kredit na svoju čipovú kartu, alebo získať informácie o odchodoch a príchodoch autobusových spojov.

Deň Pracovná doba
Pondelok - piatok 8.00 - 17.00

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.