Zmena tarify MHD Poprad (od 1.1.2021)

Zavedené budú časové jednorazové cestovné lístky a dlhodobé predplatné lístky.

Od 1. januára 2021 vstupuje do platnosti nová tarifa MHD v Poprade. Zavedená bude časová prestupná tarifa s jednorazovými cestovnými lístkami s platnosťou 30 a 60 minút. Ceny 30-minútových lístkov budú zodpovedať pôvodným cenám jednorazových lístkov. Zavedené budú tiež krátkodobé predplatné lístky na 24 a 72 hodín (tzv. turistické) a dlhodobé predplatné lístky na 7, 30, 90, 180 a 365 dní. So všetkými lístkami bude možné počas doby ich platnosti neobmedzene prestupovať.

Nárok na bezplatnú prepravu budú mať deti do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode osoby staršej ako 10 rokov, osoba sprevádzajúca dieťa do dovŕšenia 4. roku veku, osoby nad 70 rokov, držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S a držitelia zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily. Bezplatná preprava týchto skupín cestujúcich (okrem detí do 6 rokov) však bude možná iba pre držiteľov bezkontaktnej čipovej karty vydanej dopravcom. Sprievodca dieťaťa do 4 rokov sa bude preukazovať BČK dieťaťa s vyznačenou dobou platnosti.

Prehľad typov lístkov a ich cien je uvedený nižšie:

Nová tarifa zároveň upravuje výšku pokuty za cestovanie bez platného cestovného lístka, alebo platného preukazu na zľavu. Výška sankčnej úhrady (pokuty) je nasledovná:

 • 40 € pri zaplatení vo vozidle, alebo pri úhrade do 7 dní v pokladni v sídle dopravcu na Wolkerovej 466 (AS Poprad),
 • 50 € pri zaplatení od 7 do 30 dní v pokladni v sídle dopravcu,
 • 70 € po 30 dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov revízorom + náklady spojené s vymáhaním pohľadávky.

Vo vozidle bude možné uhradiť pokutu len v hotovosti presnou sumou. K sankčnej úhrade sa pripočítava cena základného nezľavneného 30-min. lístka v cene 0,70 €.

Ak si cestujúci zabudne predplatný cestovný lístok (len s platnosťou 7 a viac dní), alebo preukaz na zľavu môže sa ním dodatočne preukázať do 7 dní v pokladni v sídle dopravcu na Wolkerovej 466, pričom zaplatí manipulačný poplatok 3 €.

Jednorazové cestovné lístky

Jednorazové lístky sa predávajú u vodiča autobusu, pričom platba je možná buď v hotovosti, alebo bezkontaktnou čipovou kartou dopravcu.

Typ lístka V hotovosti
Dopravnou čipovou kartou
Základný prestupný 30-min.
 • osoby staršie ako 15 rokov
0,70 € 0,50 €
Základný prestupný 60-min.
 • osoby staršie ako 15 rokov
0,85 € 0,60 €
Zľavnený prestupný 30-min.
 • dieťa po dovŕšení 6. roku do dovŕšenia 15. roku
 • žiaci a študenti do 26. roku veku
 • sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S
0,50 € 0,30 €
Zľavnený prestupný 60-min.
 • dieťa po dovŕšení 6. roku do dovŕšenia 15. roku
 • žiaci a študenti do 26. roku veku
 • sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S
0,60 € 0,35 €
Osobitný prestupný 30-min. pre dôchodcov do dovŕšenia 70 rokov 0,40 € 0,20 €
Osobitný prestupný 60-min. pre dôchodcov do dovŕšenia 70 rokov 0,50 € 0,25 €
Osobitný prestupný 30-min. pre
 • osoby nad 70 rokov s trvalým pobytom v SR
 • sprievodcu dieťaťa do dovŕšenia 4. roku veku
 • držiteľov preukazov ŤZP, ŤZP-S s trvalým pobytom v SR
 • držiteľov zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily
0,30 € 0,00 €
Osobitný prestupný 60-min. pre
 • osoby nad 70 rokov s trvalým pobytom v SR
 • sprievodcu dieťaťa do dovŕšenia 4. roku veku
 • držiteľov preukazov ŤZP, ŤZP-S s trvalým pobytom v SR
 • držiteľov zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily
0,40 € 0,00 €
Dovozné za batožinu, bicykel
0,30 € 0,20 €
Dovozné za zviera 0,70 € 0,50 €

Turistické cestovné lístky

Turistické lístky sa predávajú v hotovosti u vodiča, pričom platia stanovený počet hodín od zakúpenia.

Platnosť Cena
24-hodinový 3,50 €
72-hodinový 9,50 €

Predplatné cestovné lístky

Predplatné lístky sa predávajú výlučne na bezkontaktnú čipovú kartu dopravcu. V predaji budú na predajnom mieste dopravcu od 28. decembra 2020.

Typ / Platnosť 7 dní 30 dní 90 dní 180 dní 365 dní
Základný
 • osoby staršie ako 15 rokov
8 € 20 € 55 € 100 € 185 €
Zľavnený
 • žiaci, študenti
 • sprievodca držiteľa preukazu TŽP-S
5 € 12 € 33 € 60 € 112 €
Osobitný
 • dôchodcovia do dovŕšenia 70. roku veku
4 € 8 € 22 € 40 € 75 €

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Zavedenie nástupu všetkými dverami sa neplánuje?