Historická budova meniarne TEŽ v Starom Smokovci sa dočká rekonštrukcie

Vyše storočná budova stále slúži svojmu pôvodnému účelu.

Železnice Slovenskej republiky zrekonštruujú trakčnú meniareň Tatranskej elektrickej železnice, ktorá sa nachádza v Starom Smokovci. Meniareň sa nachádza v historickej secesnej budove zo začiatku 20. storočia, ktorá je neprehliadnuteľná vedľa cesty do Tatranskej Lomnice. Budova je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok. Pozostáva z technologickej a obytnej časti.

"Meniareň je typickým predstaviteľom hodnotnej secesnej industriálnej stavby s jednotným koncepčným zámerom – použitie pohľadových neomietnutých tehál na fasádach, tvar striech, vysoké sokle z kyklopského kamenného muriva, členenie okenných výplní. Hlavná časť – vlastná meniareň – je pozdĺžna, štvorosová prevýšená hala s polkruhovo ukončenými oknami na severnej strane. Na južnej strane (pri trati) sú dva pozdĺžne, výškovo odstupňované trakty. Strecha haly je sedlová, s prevýšenými štítmi. Hlavný vstup je zo západu dvojkrídlovými dverami vloženými do rozmerného polkruhovo zaklenutého a preskleného portika. K hale sa na východe pripája nižšia – prevažne obytná časť. Je pozdĺžna, podpivničená, s vysokým kamenným soklom. Strecha je valbová. Na juhu vystupuje vysoká hranolová trojpodlažná veža s podkrovím. Strecha veže je polvalbová, odkvapy má vyložené na drevených krakorcoch. Strešný hrebeň je na oboch koncoch ukončený ozdobnými plechovými makovicami. Celý objekt meniarne má kamenný sokel so štruktúrou kyklopského muriva, nadsoklové časti sú murované z tehál, omietané a členené pravidelným geometrickým rastrom lizén, ríms a obrúb dverí a okien z červených neomietaných tehál. Okenné výplne technologických častí sú pôvodné, kovové, členené na malé tabuľky, okenné výplne obytnej časti sú zväčša drevené," uvádza opis budovy v projektovej dokumentácii.

Cieľom rekonštrukcie je zlepšiť stav budovy z hľadiska stavebno-technického, estetického aj bezpečnostného. Opravená bude fasáda budovy, meniareň dostane novú strešnú krytinu, nové okná a dvere, vykoná sa izolácia objektu, vymenia sa rozvody elektroinštalácie, vody a kanalizácie, opravia sa vnútorné steny, stropy a podlahy. Zrekonštruované budú aj sociálne zariadenia v celej budove. V rámci technológie bude vymenený transformátor vlastnej spotreby.

Projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu meniarne vypracovala spoločnosť GS Pro, s.r.o. z Košíc, zhotoviteľom prác bude firma Texo Partner, a.s. z Bratislavy. Železnice za rekonštrukciu zaplatia 2,285 mil. € bez DPH. Práce by mali prebehnúť do jedného roka od odovzdania staveniska zhotoviteľovi.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.