Podmienky bezplatného cestovania v sieti TEŽ

V električkách a zubačke stačí preukaz na bezplatnú prepravu, rovnako aj v motorovom vlaku na trati Studený Potok - Tatranská Lomnica.

Od 17. novembra 2014 je vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) zavedené bezplatné cestovanie pre niektoré kategórie cestujúcich. Bezplatné cestovanie sa týka aj vlakov Tatranských elektrických železníc (TEŽ) na tratiach 182, 183, 184 a tiež na trati 185 v úseku Studený Potok - Tatranská Lomnica.

Bezplatné cestovanie je pre nasledujúce kategórie cestujúcich:

  • deti do dovŕšenia 16 rokov,
  • žiaci a študenti do 26 rokov,
  • poberatelia dôchodkov do 62 rokov (podľa Zákona o sociálnom poistení SR),
  • poberatelia starobných dôchodkov nad 62 rokov.

Na využitie bezplatnej prepravy je potrebný špeciálny preukaz, ktorý sa cestujúcemu vydá na základe registrácie v pokladni Železničnej spoločnosti Slovensko. Deti do 6 rokov preukaz na bezplatnú prepravu nepotrebujú. V rámci Vysokých Tatier sa uvedené preukazy vydávajú bezplatne na počkanie v týchto železničných staniciach po predložení vyplnenej žiadanky a dokladov uvedených nižšie:

  • Poprad - Tatry,
  • Štrbské Pleso,
  • Starý Smokovec,
  • Tatranská Lomnica,
  • Štrba.

V sieti TEŽ, kde platí samoobslužný výpravný systém, teda na tratiach 182, 183, 184 a na trati 185 v úseku Studený Potok - Tatranská Lomnica, cestujúci nepotrebujú cestovný lístok na bezplatné cestovanie v nulovej hodnote, pri kontrole revízorom predložia len preukaz na bezplatnú prepravu. Pri cestovaní motorovým vlakom na trati 185 medzi Popradom a Studeným Potokom je potrebné zadovážiť si aj cestovný lístok na bezplatnú prepravu.

Doklady potrebné pre vydanie preukazu na bezplatnú prepravu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Skupina cestujúcich Doklady potrebné k vydaniu preukazu
deti do 6 rokov preukaz sa nevydáva
deti od 6 do dovŕšenia 16 rokov rodný list, alebo cestovný pas dieťaťa,
doklad totožnosti zákonného zástupcu,
farebná fotografia 2 x 3 cm
žiaci a študenti do 26 rokov
(ak nevlastnia bezkontaktnú čipovú kartu vydanú školou)
doklad totožnosti,
školou potvrdená žiadanka, alebo aktuálne platný preukaz ZSSK,
farebná fotografia 2 x 3 cm
žiaci a študenti do 26 rokov
(držitelia BČK vydanou školou)
doklad totožnosti,
žiacka/študentská bezkontaktná čipová karta s aktivovanou dopravnou časťou
poberatelia dôchodkov do 62 rokov*) doklad totožnosti,
potvrdenie o výplate dôchodku zo soc. poisťovne nie staršie ako 30 dní,
farebná fotografia 2 x 3 cm
seniori nad 62 rokov doklad totožnosti
farebná fotografia 2 x 3 cm

*) poberatelia starobného, predčasného, sirotského, vdovského, invalidného, sociálneho dôchodku.

Cestujúci, ktorí nemajú záujem využívať bezplatnú prepravu podľa vyššie uvedených pravidiel, môžu naďalej využívať cestovanie podľa platnej tarify (žiacke, študentské, dôchodcovské cestovné).

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.