Zmena tarify MHD (od 1.7.2016)

Novinkou sú prestupné lístky, SMS lístok, ale aj obmedzenie niektorých zliav.

Na aprílovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre schválili poslanci zmeny v tarife mestskej hromadnej dopravy. Aj keď je primárnym cieľom zmien odľahčiť mestskému rozpočtu, okrem úpravy cien prinášajú aj niektoré novinky, ktoré by mali časti cestujúcich cestovanie zjednodušiť.

Prehľad zmien v skratke

  • cestovné lístky v predaji u vodiča budú po novom prestupné s časovou platnosťou 60 minút
  • pribudne SMS lístok, ktorý bude taktiež prestupný s časovou platnosťou 60 minút
  • zjednotí sa výška poskytovaných zliav na 40% a 80%
  • v prípade niektorých zliav bude po novom podmienkou platba čipovou kartou a trvalý pobyt v Nitre alebo vybraných obciach
  • obmedzí sa nárok na polročný evidenčný lístok v cene 1 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najväčšie zmeny čakajú cestujúcich, ktorí si zakupujú u vodiča cestovné lístky pre každú cestu zvlášť. Ceny týchto lístkov budú vyššie, no súčasne sa zmenia na prestupné. Cestujúci, ktorí na svojej trase musia prestupovať, tak už nebudú platiť za ďalší lístok, pretože po prestupe do ďalšieho vozidla budú môcť pokračovať v ceste s pôvodným lístkom. Dĺžka cesty bude obmedzená na 60 minút, počet prestupov nebude obmedzený.

Výraznou zmenou tiež prejde nárok na tzv. evidenčné cestovné. Poskytnutie zľavy vo výške 80% bude po novom viazané len na platby čipovou kartou (u vodiča sa tieto lístky nebudú dať kúpiť) a podmienkou bude tiež trvalý pobyt v Nitre alebo niektorej z obcí, kam premáva MHD. Cestujúci, ktorí túto podmienku nesplnia, nebudú mať žiadnu, prípadne už len 40%-nú zľavu.

Pravidelných cestujúcich, ktorí si dobíjajú kredit na kartu alebo cestujú na predplatný lístok (mesačný, štvrťročný, polročný) sa zmeny týkajú len minimálne a vo väčšine prípadov budú cestovať za rovnakých podmienok ako doteraz.


Súhrnný prehľad nových cien prináša nasledujúca tabuľka:

kategória na jednu cestu na neobmedzený počet ciest
z karty u vodiča cez SMS 24-hodinový týždenný mesačný štvrťročný polročný
občan (bez zľavy) 0,50 0,80 0,90 2,40 8,40 20,- 50,- 90,-
dôchodca do 70 rokov 0,30 0,50 - - - 12,- 30,- 54,-
žiak, študent 0,30 0,50 - - - 12,- 30,- 54,-
držiteľ BJP, SJP 1) 0,30 0,50 - - - 12,- 30,- 54,-
držiteľ ZJP, DJP, KM 1) 0,10 0,50 - - - 4,- 10,- 18,-
držiteľ ŤZP, ŤZP-S 2) 0,10 0,50 - - - - - 1,-
občan nad 70 rokov 2) 0,10 0,50 - - - - - 1,-

 Poznámky a skratky:

1) - pri použití čipovej karty zľava len pre občanov s trvalým pobytom v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch. V prípade trvalého pobytu v inom meste či obci nie je nárok na žiadnu zľavu.

2) - zľava len pre občanov s trvalým pobytom v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch. V prípade trvalého pobytu v inom meste či obci je nárok na zľavu vo výške ako dôchodcovia do 70 rokov.

BJP - bronzová Jánskeho plaketa, SJP - strieborná Jánskeho plaketa, ZJP - zlatá Jánskeho plaketa, DJP - diamantová Jánskeho plaketa, KM - Kňazovického medaila, ŤZP - ťažko zdravotne postihnutý, ŤZP-S - ťažko zdravotne postihnutý so sprievodcom.


Pre lepší prehľad prinášame prehľad konkrétnych zmien v ponuke cestovných lístkov podľa jednotlivých tarifných kategórií.

Občianske (celé) cestovné

predaj druh pôvodná cena nová cena platnosť
u vodiča jednorazový 0,70 € zrušený -
u vodiča 60-minútový nový 0,80 €

60 minút od zakúpenia, ľubovoľný počet prestupov

cez SMS 60-minútový nový 0,90 € 60 minút od doručenia, ľubovoľný počet prestupov
u vodiča 24-hodinový 2,- € 2,40 € 24 hodín od zakúpenia, ľubovoľný počet prestupov
u vodiča týždenný 8,- € 8,40 € 7 dní (vrátane dňa predaja), ľubovoľný počet prestupov
na čipovej karte jednorazový bez zmeny 0,50 € na jednu cestu, do 40 minút od začiatku cesty jeden bezplatný prestup
na čipovej karte mesačný bez zmeny 20,- € 1 mesiac od zvoleného dátumu na neobmedzený počet ciest
na čipovej karte štvrťročný bez zmeny 50,- € 3 mesiace od zvoleného dátumu na neobmedzený počet ciest
na čipovej karte polročný bez zmeny 90,- € 6 mesiacov od zvoleného dátumu na neobmedzený počet ciest

 

Dôchodcovia do 70 rokov - zľava 40%

predaj druh pôvodná cena nová cena platnosť
u vodiča jednorazový 0,40 € zrušený  -
u vodiča 60-minútový nový 0,50 €

60 minút od zakúpenia, ľubovoľný počet prestupov

na čipovej karte jednorazový bez zmeny 0,30 € na jednu cestu, do 40 minút od začiatku cesty jeden bezplatný prestup
na čipovej karte mesačný bez zmeny 12,- € 1 mesiac od zvoleného dátumu na neobmedzený počet ciest
na čipovej karte štvrťročný bez zmeny 30,- € 3 mesiace od zvoleného dátumu na neobmedzený počet ciest
na čipovej karte polročný nový 54,- € 6 mesiacov od zvoleného dátumu na neobmedzený počet ciest

 

Žiaci a študenti - zľava 40%

predaj druh pôvodná cena nová cena platnosť
u vodiča jednorazový 0,40 € zrušený  -
u vodiča 60-minútový nový 0,50 €

60 minút od zakúpenia, ľubovoľný počet prestupov

na čipovej karte jednorazový 0,25 € 0,30 € na jednu cestu, do 40 minút od začiatku cesty jeden bezplatný prestup
na čipovej karte mesačný bez zmeny 12,- € 1 mesiac od zvoleného dátumu na neobmedzený počet ciest
na čipovej karte štvrťročný bez zmeny 30,- € 3 mesiace od zvoleného dátumu na neobmedzený počet ciest
na čipovej karte polročný nový 54,- € 6 mesiacov od zvoleného dátumu na neobmedzený počet ciest

 

Darcovia krvi - bronzová a strieborná Jánskeho plaketa - zľava 40%

Upozornenie: Nárok na túto zľavu majú len občania s trvalým pobytom v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch. V prípade trvalého pobytu v inom meste či obci nie je nárok na žiadnu zľavu.

predaj druh pôvodná cena nová cena platnosť
u vodiča jednorazový 0,10 € zrušený  -
u vodiča 60-minútový nový 0,50 €

60 minút od zakúpenia, ľubovoľný počet prestupov

na čipovej karte jednorazový 0,07 € 0,30 € na jednu cestu, do 40 minút od začiatku cesty jeden bezplatný prestup
na čipovej karte mesačný nový 12,- € 1 mesiac od zvoleného dátumu na neobmedzený počet ciest
na čipovej karte štvrťročný nový 30,- € 3 mesiace od zvoleného dátumu na neobmedzený počet ciest
na čipovej karte polročný 1,- € 54,- € 6 mesiacov od zvoleného dátumu na neobmedzený počet ciest

 

Darcovia krvi - zlatá a diamantová Jánskeho plaketa, Kňazovického medaila - zľava 80%

Upozornenie: Pri platbe čipovou kartou majú nárok na túto zľavu len občania s trvalým pobytom v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch. V prípade trvalého pobytu v inom meste či obci nie je nárok na žiadnu zľavu.

predaj druh pôvodná cena nová cena platnosť
u vodiča jednorazový 0,10 € zrušený  -
u vodiča 60-minútový nový 0,50 €

60 minút od zakúpenia, ľubovoľný počet prestupov

na čipovej karte jednorazový 0,07 € 0,10 € na jednu cestu, do 40 minút od začiatku cesty jeden bezplatný prestup
na čipovej karte mesačný nový 4,- € 1 mesiac od zvoleného dátumu na neobmedzený počet ciest
na čipovej karte štvrťročný nový 10,- € 3 mesiace od zvoleného dátumu na neobmedzený počet ciest
na čipovej karte polročný 1,- € 18,- € 6 mesiacov od zvoleného dátumu na neobmedzený počet ciest

 

Držitelia preukazov ŤZP alebo ŤZP-S - zľava 80% a viac

Upozornenie: Túto zľavu je možné uplatniť len pri použití čipovej karty (u vodiča je zľava len 40%). Nárok na túto zľavu majú len občania s trvalým pobytom v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch. Občania s trvalým pobytom v inom meste či obci majú nárok na zľavu 40% (ako dôchodcovia do 70 rokov).

predaj druh pôvodná cena nová cena platnosť
u vodiča jednorazový 0,10 € zrušený  -
u vodiča 60-minútový nový 0,50 €

60 minút od zakúpenia, ľubovoľný počet prestupov

na čipovej karte jednorazový 0,07 € 0,10 € na jednu cestu, do 40 minút od začiatku cesty jeden bezplatný prestup
na čipovej karte polročný bez zmeny 1,- € 6 mesiacov od zvoleného dátumu na neobmedzený počet ciest

 

Občania nad 70 rokov veku - zľava 80% a viac

Upozornenie: Túto zľavu je možné uplatniť len pri použití čipovej karty (u vodiča je zľava len 40%). Nárok na túto zľavu majú len občania s trvalým pobytom v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch. Občania s trvalým pobytom v inom meste či obci majú nárok na zľavu 40% (ako dôchodcovia do 70 rokov).

predaj druh pôvodná cena nová cena platnosť
u vodiča jednorazový 0,10 € zrušený  -
u vodiča 60-minútový nový 0,50 €

60 minút od zakúpenia, ľubovoľný počet prestupov

na čipovej karte jednorazový 0,07 € 0,10 € na jednu cestu, do 40 minút od začiatku cesty jeden bezplatný prestup
na čipovej karte polročný bez zmeny 1,- € 6 mesiacov od zvoleného dátumu na neobmedzený počet ciest

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Vladimír #24:
...presne tak, tzv. "zamazávací šotolístok"?
Reakcia na: Ľubica7 #23:
Veď to je v poriadku. Práve pre takého cestujúceho, ako ste Vy, sú tieto cestovné lístky primárne určené. Osobitne odporúčam 24-hodinový lístok - za 2,40 € bezstarostné cestovanie po celý deň.
Reakcia na: Vladimír #15:
Lístky u vodiča si kupujem aj ja nakoľko nebývam v NR, len tu príležitostne navštívim rodinu, alebo som tu s rodinou ako turista. Určite pri návšteve NR na 1 deň nebudem riešiť vybavenie čipovej karty.
Osobne velmi zmenu tarify chvalim, obzvlast tu prestupnost jednorazovych listkov. Suhlasim s nazorom nizsie, ze SMS listok by mohol mat o cosi dlhsiu platnost - hoci teda moja argumentacia by bola skor ta, ze SMS listok je nutne zakupovat vopred, tak aby cestujucemu bola vykompenzovana "strata platnosti".

Este by som privital nejake zjednotenie podmienok papieroveho listka s elektronickym - aspon na elektronicky pocas tych 40 minut umoznit neobmedzene prestupovat.

Kazdopadne super, radost sa na tu MHD v Nitre pozerat 🙂
Reakcia na: LUK #17:
Ked mi vodic vyda bez pindania aspon z 20ky, ked sa bude dat platit platobnou kartou, ked dorazi dopravca do 21. storocia, potom pre mna za mna nech sa SMS listky neprevadzkuju. Dovtedy je to dobra volba.

Navyse sa vsetci radi tvaria ako keby spracovanie hotovosti bolo zadarmo, co nie je. Specialne v podmienkach prevadzok s nastupom u vodica moze byt SMS listok dokonca pre dopravcu vyhodny pretoze rychlejsie odbavenie mu dopravu zrychluje, cim ju pre neho zlacnuje a zaroven zatraktivnuje. Samozrejme je to vecou toho ako sa system nastavi. Ak sa podmienky nastavia nevyhodne, ako tomu je v "takom meste", tak samozrejme ze bude neuspesny, ale to nie je problem SMS listka ako takeho. Pokial produkt niekto spusta s tym ze vlastne nechce aby ho ludia pouzivali, tak to potom tak vyzera..
Reakcia na: LUK #17:
Nemá zmysel o tom vopred polemizovať. Po pár mesiacoch budeme mať presné čísla 🙂 Ja dúfam, že keď už mesto do toho šlo, tak to aspoň bude mať pre relevantnú časť cestujúcich zmysel.

Zatiaľ mám číslo len za prvý deň (1.7.) - bez väčšej kampane (ktorá ešte bude nasledovať) si SMS lístok kúpilo 25 cestujúcich.
Reakcia na: Dispecer #18:
Tak to sú mestá, kde je záujem o MHD ako takú minimálny z dôvodu jej kvality. Korelácia alebo náhoda?
Reakcia na: LUK #17:
BB, TT,... ?
Reakcia na: Vladimír #15:
"Skúsenosti slovenských DP, kde SMS lístky už majú, potvrdzujú veľký dopyt po týchto lístkoch"

a sú medzi nimi aj DP, ktoré majú predaj CL u vodiča? A teraz tým nemyslím ten predražený doplnkový... Lebo skúsenosť z takého mesta je, že záujem je minimálny...
Reakcia na: LUK #14:
Ja by som to nevidel až tak čierne. Na zavedení SMS lístkov mali samozrejme záujem aj firmy, ktoré chceli službu poskytovať, no určite existuje aj dopyt verejnosti po takomto druhu cestovného. Hodnotiť sa to bude dať po zabehnutí lístka tak o pol roka, podľa toho, koľko ľudí ho začne používať.

Rovnako "budeme vidieť", čo sa týka špekulácií čiernych pasažierov. Ale zabezpečenie kontroly, čo som videl, je pomerne vymakané, takže si myslím, že máme navrch.
Reakcia na: tomas10 #11:
"Ale kto si bude kupovať SMS lístok, keď si ho u vodiča kúpi lacnejšie?"

Rovnakou logikou by sme sa mohli opýtať, kto si dnes kupuje lístky u vodiča, keď platba kartou je lacnejšia. A napriek viac ako pätina cestujúcich kúpou lístka u vodiča dobrovoľne platí viac.

Odpoveďou je pohodlnosť. Časť ľudí ju skrátka uprednostní pred cenovou výhodnosťou. Nerieši dobíjanie karty, nesleduje výšku kreditu a pod., radšej aj viackrát denne zaplatí vodičovi v minciach. Je predpoklad, že časť týchto ľudí ochotne prejde na ešte pohodlnejší level - pošle si SMS-ku, nerieši už vôbec nič a cestovné sa "stratí" kdesi na faktúre mobilného operátora.

Skúsenosti slovenských DP, kde SMS lístky už majú, potvrdzujú veľký dopyt po týchto lístkoch aj v prípade, že sú drahšie ako iné alternatívy. V jednom z miest ma prekvapili informáciou, že najčastejším používateľom SMS lístkov sú študenti - t.j. čistý extrém, nakoľko zľavnený SMS lístok nie je, a teda cenový rozdiel je ešte markantnejší.

Dôvod, prečo je momentálne SMS lístok drahší ako lístok u vodiča, už bol mediálne vysvetlený - sú ním pomerne veľké marže operátorov (mobilný operátor 20% + agregátor ďalšie 4%). Sme na začiatku služby, budeme pozorovať vývoj a učiť sa. Nikde nie je napísané, že sa cenový rozdiel medzi SMS a inými lístkami nemôže zmeniť, prípadne otočiť.
Reakcia na: S499.1023 #13:
"SMS lístky by mali obrovskú logiku, keby sa na nich nepakovali "poskytovatelia služieb"."

a TOTO je ten pravý problém SMS lístka!
O zmene tarify som sa negatívne nevyjadril, ale nútiť mestá s nákupom u vodiča do SMS lístkov je zvrhlosť. A okrem toho je to ďalšia skvelá príležitosť pre čiernych pasažierov...
Reakcia na: LUK #12:
SMS lístky by mali obrovskú logiku, keby sa na nich nepakovali "poskytovatelia služieb". No a konkrétne nitriansku zmenu tarify hodnotím pozitívne až na túto jednu vec - cena SMS lístka vyššia ako cena lístka u vodiča naozaj nemá logiku. Mali dať platnosť SMS lístka aspoň trebárs o 10 minút dlhšiu, nech to netrhá oči.
Reakcia na: tomas10 #11:
SMS lístky nemajú logiku, ale musia byť, pretože sa tým získavajú politické body...
Nechápem ako môže stáť SMS lístok o 0,10 € viac ako u vodiča. Veď to je proti logike. SMS lístok by mal podľa mňa odbremeniť vodičov a zrýchliť tak nastupovanie a odjazd zo zastávky. Ale kto si bude kupovať SMS lístok, keď si ho u vodiča kúpi lacnejšie?
Reakcia na: sahier #9:
Prosím o podanie príkladu, akú konkrétnu cestu (začiatok, cieľ, hodina) v obvode mesta nie je možné vykonať do 60 minút.

Do limitu sa nemusia vmestiť niektoré cesty do/z obcí, ale to ani nebol zámer.
V NR prestupný lístok na 60 min???!!!. Pri tej frekvencii autobusov , ktoré idú raz za hodinu a zásadne všetky naraz na 1 smer , toto schvaloval pako ,ktorý v živote po NR autobusmi nešiel a nemusel prestupovať ,tak že vážený, ak prestupný ,ktorý má mať aký- taký efekt musel by byť na toto mesto aspon dvojhodinový....inak je to skôr na úsmev
Veľmi pekná zmena, jasné že k horšiemu, určite Vám životné prostredie poďakuje, drahé cestovné = viac aut, a darcovia krvi, ktorý nemajú trvalý pobyt?..........?
Reakcia na: jarmich #6:
Súhlasim! Tarifne je to čistý chaos.
Niekde na nitralive je zvukový záznam z rokovania zastupiteľstva (o tarife), po vypočutí som mal pocit, že tí čo ste si ich volili nemali ani predstavu čo vlastne idú schvaľovať, čo je tiež smutné konštatovanie.
Už pred niekoľkými rokmi , ak si dobre pamätám ,bol evidenčný cestovný lístok len pre držiteľov Zlatej JP a vyššie .
Potom páni poslanci schválili , že bude od Bronzovej JP .Veľmi dobré gesto !!!!!.Pre koho???
Aká bola motivácia získať Zlatú plaketu za 40 odberov alebo vyššie??????
Mám 71 odberov a bol som postavený na úroveň 10 odberov.
Naraz chýbajú peniaze a bude sa to dobiehať.
Koľko peňazí ušlo za tú dobu . A zaplatia to držitelia Zlatej plakety a vyššie.
Aj naďalej je to dobré gesto voči darcom krvi a ďakujeme, len je v tom chaos.

Jaroslav
Reakcia na: brefos #4:
Áno, presne tak.
Takže mimonitriansky cestujúci z hociktorej časti SK, budú platiť 0,30e s DK a v hotovosti 0,50e pri držiteľoch ŤZP/ŤZP-S? a ak bude cestovať držiteľ ŤZP-S so sprievodcom ostáva mu sprievodca bezplatne, či? Doteraz je to tak.
Reakcia na: branislav #1:
V prípade kúpy papierového lístka u vodiča máš 60 minút na realizáciu celej cesty od nástupu do prvého vozidla až do VÝSTUPU z posledného vozidla. Pokiaľ ide o platbu čipovou karou, časový limit 40 minút je na realizáciu prestupu, teda od nástupu do prvého vozidla do NÁSTUPU do druhého vozidla - po tomto čase ešte ďalej pokračuje úsek cesty v druhom vozidle, ktorého čas trvania sa tarifne nezohľadňuje.

Keď si to vezmeš takto, v oboch prípadoch je reálne zaplatený čas cesty veľmi porovnateľný.
Reakcia na: branislav #1:
Kde to tam vidíš? Ja tam vidím do 40 minút jeden bezplatný prestup, nie dĺžka celej cesty 40 minút. Odpoveď na Tvoju otázku dostaneš na Magistráte mesta Nitry, tan tarifu schvaľuje.
Celkom by ma zaujímalo, prečo, keď sa zjednotila časová platnosť lístka u vodiča a SMS lístka na 60 minút, prečo potom na čipovú kartu je to stále 40 minút a niektorým cestujúcim to na plynul prepravu s "jedným lístkom-odrátaním lístka z karty" nestačí.

Inak sú úpravy veľmi dobré