Upozornenie pre cestujúcich na evidenčné cestovné z karty

Pre zachovanie zľavy bude potrebné navštíviť obchodné miesto.

Od 1. júla 2016 sa mení tarifa mestskej hromadnej dopravy v Nitre. Kým v prípade ostatných kategórií cestujúcich sa mení len cena cestovného, doterajšie evidenčné cestovné za 0,07 €, ktoré využívali občania nad 70 rokov, držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S a darcovia krvi, sa po novom delí na niekoľko rôznych taríf (0,10, 0,30 alebo 0,50 €). Podľa novej tarify cena cestovného pre týchto cestujúcich závisí nielen od konkrétneho preukazu na zľavu, ale aj podľa miesta trvalého pobytu cestujúceho. Občania s trvalým pobytom v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch budú mať nárok na zľavy vo väčšom rozsahu ako ostatní cestujúci.

Zodpovedajúcu tarifu možno na karte nastaviť len jej priamym preprogramovaním na obchodnom mieste dopravcu. ARRIVA NITRA a.s. preto vyzýva všetkých cestujúcich, ktorí v súčasnosti cestujú na 7-centové cestovné z karty, aby navštívili ktorékoľvek obchodné miesto a spolu s kartou predložili k nahliadnutiu originál preukazu na svoju zľavu (občiansky preukaz, preukaz ŤZP, ŤZP-S alebo potvrdenie SČK o udelení Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily). Na základe týchto podkladov bude karta ihneď bezplatne nastavená na príslušnú tarifu, ktorá sa začne uplatňovať od 1. júla.

Aby sa v maximálnej miere predišlo preťaženiu obchodných miest, Mesto Nitra pre tento úkon určilo predĺženú lehotu až do konca júla 2016. Dopravca dovtedy bude aj u kariet, na ktorých tarifa ešte nebola nastavená, dočasne uplatňovať nižšie cestovné. Po skončení prechodného obdobia, od 1. augusta 2016 všetky neupravené karty prejdú automaticky do režimu cestovného za 0,50 €. Zmena nastavenia karty bude možná aj dodatočne, cestujúcemu však nevzniká nárok na vrátenie rozdielu cestovného, pokiaľ preukáže nárok na nižšie cestovné ako 0,50 €.

Stanovená lehota pre zmenu nastavenia karty sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí majú na karte zapísaný polročný lístok za 1 €. Týmto cestujúcim stačí obchodné miesto navštíviť krátko pred koncom platnosti polročného lístka.

Zhrnutie v tabuľke:

kategória cestujúceho druh cestovného

nutnosť navštíviť

obchodné miesto

občan (bez zľavy)

dôchodca do 70 rokov

žiak, študent

nezáleží nie

občan nad 70 rokov

ŤZP, ŤZP-S

darca krvi

jednorazové, za 0,07 € áno, do konca júla 2016
polročné, za 1 € áno, pred koncom platnosti polročného lístka

 

 

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: 78pepek03 #1:
Už dobité a zaplatené predplatné lístky platia riadne až do konca ich platnosti. Ak je teda na karte polročný lístok platný od apríla do októbra, tento bude platiť bez zmeny normálne až do októbra. Ďalší lístok sa už kúpi podľa nových podmienok.
A ako to bude s kartami ktorým konči dobitie až v oktobri