Cestovné lístky MHD Nitra (od 1.9.2023)


Krátkodobé cestovné lístky

Platnosť V hotovosti u vodiča Dopravnou/bankovou kartou V apke BUS Nitra Cez SMS
Základný Zľavnený Základný Zľavnený1 Základný Zľavnený1 Základný
60 minút 1,- € 0,75 € 0,45 €
70 minút 0,75 € 0,45 € 1,- €
24 hodín 3,- € 3,- € 3,- €
72 hodín 6,- € 6,- € 6,- €
168 hodín2 10,- € 10,- € 10,- €

1 – len pre cestujúcich do 18 rokov, cestujúcich od 63 rokov, študentov do 26 rokov, držiteľov ŤZP/ŤZP-S alebo poberateľov invalidného dôchodku nad 70 % (pri tarifnej kontrole je nutné predložiť zľavový preukaz)
2 – platí od minúty zakúpenia presne do minúty zakúpenia o 7 dní neskôr

Všetky krátkodobé cestovné lístky sú aj prestupné. Platí však, že cesta musí byť ukončená pred skončením platnosti lístka, alebo musí byť lístok včas predĺžený. V prípade cestovného lístka zakúpeného dopravnou/bankovou kartou nie je potrebné pri prestupe prikladať kartu znova k označovaču.

V prípade platby v hotovosti je cestujúci pred nástupom do vozidla povinný pripraviť si hotovosť, ktorá čo najpresnejšie zodpovedá cene žiadaného lístka a nastúpi do vozidla prednými dverami. Vodič mu po zaplatení ceny lístka vytlačí lístok prostredníctvom označovača hneď vedľa kabíny vodiča. 

Krátkodobé cestovné lístky zakúpené pomocou dopravnej alebo bankovej karty sa platnosťou ani funkcionalitou nijako nelíšia. Cestujúci, ktorý má záujem zakúpiť si krátkodobý cestovný lístok jedným z týchto dvoch spôsobov, prednostne využije druhé, tretie, štvrté alebo piate dvere autobusu. Na označovači, ktorý sa nachádza pri každých dverách, je prednastavený 60-minútový základný lístok. Cestujúci si pred priložením dopravnej alebo bankovej karty môže vybrať iný lístok, vrátane zľavnených (cestujúci s nárokom na zľavu, ktorý si lístok kupuje dopravnou, nie bankovou kartou, si v prípade záujmu o 60-minútový lístok nemusí zvoliť zľavnenú alternatívu – dopravná karta mu automaticky odpočíta cenu zľavneného cestovného).


Cestovný lístok v mobilnej aplikácii

Cestovné lístky je možné zakúpiť si aj prostredníctvom mobilnej aplikácie BUS Nitra, ktorá je dostupná na bezplatné stiahnutie v App Store aj v Google Play. Platnosť cestovného lístka je v prípade zakúpenia cez SMS o 10 minút dlhšia ako v prípade bežného lístka, t. j. 70 minút. V apke je možné za cestovné lístky zaplatiť dvomi rôznymi spôsobmi – online pomocou platobnej karty alebo kreditom z virtuálnej karty. Prvý spôsob cestujúceho presmeruje na platobnú bránu, kde buď zadá číslo svojej karty, alebo si ho uloží pre budúce platby. Druhý spôsob umožňuje cestujúcemu vytvoriť si tzv. virtuálnu kartu, ktorú si vopred nabije kreditom v e-shope Transdev Nitra alebo priamo v apke a cestovné lístky bude kupovať z neho. Virtuálna karta v apke môže byť aj nosičom predplatného cestovného lístka – v takom prípade však daný cestovný lístok nemôže byť napísaný na žiadnej fyzickej dopravnej karte ani bankovej karte (jeden predplatný lístok môže byť zapísaný len na jednom nosiči).


Cestovné lístky pre spolucestujúcich

Cestujúci môže naraz zakúpiť elektronické cestovné lístky pre viac osôb. Po zakúpení lístka dopravnou/bankovou kartou v označovači cestujúci ťukne na tlačidlo „Lístky pre spolucestujúcich“, čím môže zakúpiť jeden alebo viac lístkov, ale jedine s rovnakou časovou platnosťou. Môže však kombinovať základné a zľavnené cestovné. Po výbere počtu a druhu lístkov opäť priloží tú istú dopravnú/bankovú kartu a cestovné lístky sa zapíšu.

Podobným postupom sa dajú viaceré cestovné lístky súčasne kúpiť aj v aplikácii BUS Nitra. Tu však nie je nutné zakúpiť jeden a neskôr dokúpiť ďalšie – namiesto toho môže používateľ hneď zaplatiť za viac lístkov naraz, buď online alebo virtuálnou kartou. 


SMS lístok

Časová platnosť Základné cestovné Návod na zakúpenie
70 minút 1,- € ľubovoľný znak na číslo 1177

K dispozícii je jeden druh SMS lístka – základný 70-minútový za 1,- € – ktorý sa kupuje odoslaním ľubovoľnej SMS správy na číslo 1177. Platnosť cestovného lístka je v prípade zakúpenia cez SMS o 10 minút dlhšia ako v prípade bežného lístka, pretože je nutné ho zakúpiť ešte pred nástupom do autobusu (odoslaná SMS bez spätne prijatého lístka či odoslaná žiadosť o lístok v aplikácii nie sú platnými dokladmi o zaplatení cestovného).

Z jedného mobilného telefónu môže cestujúci odoslať viac správ, čím zakúpi SMS lístky aj pre spolucestujúcich. Platí však, že cestujúci musia mať doručenú spätnú potvrdzujúcu správu, nesmú lístky preposielať, a nemôžu sa nimi preukázať dodatočne (napríklad v prípade slabej batérie alebo poškodenia telefónu).


Predplatné cestovné lístky

  Na dopravnej karte TD Transport Na bank. karte/v apke
Základný Zľavnený1 BJP/SJP2 ZJP/DJP/KM3 ŤZP/70+4 Základný Zľavnený1
30 dní 25,- € 15,- € 25,- € 15,- €
90 dní 65,- € 40,- € 65,- € 40,- €
180 dní 115,- € 70,- € 115,- € 70,- €
365 dní 185,- € 110,- € 24,- € 12,- € 2,- € 185,- € 110,- €

1 – len pre cestujúcich do 18 rokov, cestujúcich od 63 rokov, študentov do 26 rokov, držiteľov ŤZP/ŤZP-S alebo poberateľov invalidného dôchodku nad 70 % (pri vystavovaní dopravnej karty, resp. vytváraní Transdev účtu je nutné predložiť zľavový preukaz)
2 – len pre držiteľov Bronzovej alebo Striebornej Janského plakety (pri vystavovaní dopravnej karty je nutné preukázať sa)
3 – len pre držiteľov Zlatej alebo Diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického medaily (pri vystavovaní dopravnej karty je nutné preukázať sa)
4 – len pre držiteľov ŤZP/ŤZP-S alebo seniorov nad 70 rokov (pri vystavovaní dopravnej karty je nutné preukázať sa)

Predplatné cestovné lístky je možné zakúpiť na viaceré typy nosičov: na bežnú dopravnú kartu, bankovú kartu a v aplikácii BUS Nitra.

Predplatný cestovný lístok na dopravnej karte sa:

 • neoznačuje pri každom nástupe – podobne ako v iných mestách, napríklad v Bratislave, stačí mať dopravnú kartu s nahratým lístkom so sebou,
 • dá okrem predajných miest dopravcu zakúpiť aj online v e-shope Transdev Nitra.

Zľavnené cestovné

Vybrané kategórie cestujúcich majú v nitrianskej mestskej hromadnej doprave nárok na zľavnené cestovné. Tento druh cestovného je dostupný pri nákupe krátkodobých cestovných lístkov v označovačoch v autobusoch aj v apke BUS Nitra, ale aj pri nákupe všetkých druhov predplatných cestovných lístkov. Nie je však dostupné pri nákupe lístka u vodiča autobusu alebo cez SMS.

Na zľavnené cestovné so zľavou 40 % majú nárok cestujúci, ktorí spadajú do jednej alebo viacerých z nasledujúcich kategórií:

 • cestujúci od 6 do 14 rokov (vrátane; bez nutnosti preukazovania sa),
 • cestujúci od 15 do 17 rokov (vrátane; s preukazom totožnosti, ktorý potvrdzuje ich vek),
 • cestujúci od 63 do 69 rokov (vrátane; s preukazom totožnosti, ktorý potvrdzuje ich vek),
 • študenti do 25 rokov (vrátane; s príslušným zľavovým preukazom),

Nasledujúce kategórie cestujúcich s trvalým pobytom v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach, alebo Štitároch majú nárok na zľavnené cestovné pri nákupe krátkodobých lístkov dopravnou kartou (60-min lístok za 0,45 €), pri nákupe predplatných lístkov pre nich však platí osobitná tarifa (ročné osobitné cestovné):

 • držitelia Bronzovej, Striebornej, Zlatej alebo Diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického medaily (s preukazom darcu krvi alebo preukazom držiteľa ocenenia),
 • držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S (s príslušným preukazom),
 • cestujúci nad 70 rokov (vrátane; s preukazom totožnosti, ktorý potvrdzuje ich vek).

Bezplatná preprava

Mestskou hromadnou dopravou v Nitre sa smú bezplatne prepravovať:

 • deti mladšie ako 6 rokov,
 • osoby na invalidnom vozíku a nevidiace osoby (s príslušným preukazom o ich zdravotnom stave),
 • držitelia preukazov VTNP, KPVS alebo PV ZPO (s príslušným preukazom),
 • sprievodcovia držiteľov preukazu ŤZP-S (na základe preukazu ŤZP-S sprevádzaného).

Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri tarifnej kontole preukázať platným cestovným lístkom alebo preukazom na zľavu, musí zaplatiť pokutu a cenu základného cestovného lístka.

Výška sankčných úhrad (pokút) za cestovanie bez platného cestovného lístka je nasledovná:

 • 30,- € pri zaplatení vo vozidle alebo do 30 dní v doplatkovej pokladni dopravcu,
 • 100,- € pri neskoršom zaplatení.

V prípade, ak so sebou cestujúci nemá platný preukaz na zľavu alebo predplatný lístok, môže sa ním preukázať dodatočne v doplatkovej pokladni dopravcu, a to najneskôr do 30 dní. V takom prípade zaplatí manipulačný poplatok 5,- €.


Predajné miesto TD Transport

Predajné zákaznícke centrum dopravcu TD Transport sa nachádza na Štefánikovej triede 75/50 v Nitre v budove Mestskej tržnice (vchod zo Štúrovej ulice). Telefonický kontakt na zákaznícke centrum je +421 904 536 651.

Otváracie hodiny

 • Pondelok - piatok: 9:00 - 12:30 a 13:00 - 17:00
 • Sobota: 8:00 - 12:00

Cestujúcim je k dispozícii aj internetový predaj dopravcu na adrese https://eshopnitra.transdev.sk.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.