Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy prímestských liniek

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
SOR CN 12.320211 rokNZ-693HU, NZ-785HV, NZ-786HV, NZ-796HV, NZ-868HV, NZ-873HV, NZ-875HV, NZ-877HV, NZ-879HV, NZ-911HV, NZ-916HV, NZ-922HV, NZ-926HV, NZ-930HV, NZ-933HV, NZ-934HV, NZ-937HV17 ❄️
SOR C 10.520202 rokyNR-020KT, NR-295KU, NR-591KU, NR-592KU4❄️
SOR C 10.520193 rokyNR-013KN, NR-014KN, NR-161KN, NR-167KN, NR-185KN, NR-186KN, NR-198KN, NR-211KN, NR-229KN, NR-231KN, NR-237KN, NR-333KM, NR-342KM, NR-662KM, NR-909KM15❄️
Iveco Crossway Line 12M20193 rokyNR-204KG, NR-207KG, NR-217KG, NR-227KG, NR-286KG, NR-287KG, NR-317KG7❄️
SOR C 10.520184 rokyNR-543JX1❄️
Iveco Crossway Line 12M20184 rokyNR-551JR, NR-599JR, NR-600JR3❄️
Iveco Crossway Line 10,8M20175 rokovNR-525IX, NR-677JB2❄️
Iveco Crossway Line 12M20175 rokovNR-628JB, NR-684JB, NR-703JB3❄️
SOR C 10.520166 rokovNR-289IU, NR-523IX, NR-524IX, NR-528IX, NR-538IX, NR-549IX, NR-642IV, NR-652IV8❄️
SOR C 10.520157 rokovNR-002IG, NR-005IG, NR-010IG, NR-017IG, NR-018IG, NR-030IG, NR-049IF, NR-354IF, NR-571IF, NR-583IF, NR-610IF, NR-636IF, NR-671IF, NR-976IF, NR-992IF15❄️
Iveco Crossway LE Line 10,8M20157 rokovNR-026IF, NR-128IF, NR-140IF, NR-153IF, NR-295IF, NR-309IF, NR-404IF, NR-409IF, NR-490IF, NR-529LK, NR-658IE, NR-802IE, NR-841IE, NR-980IE14 ❄️
20157 rokovNR-118IG, NR-130IG2❄️
Solaris Urbino 15 III LE20157 rokovNR-339IH, NR-357IH, NR-360IH, NR-706IF4 ❄️
SOR C 9.520148 rokovNR-075HN, NR-112HN2❄️
SOR C 1220148 rokovNR-079HN, NR-119HN, NR-498HN, NR-506HN, NR-510HN, NR-512HN, NR-514HN7❄️
SOR C 10.520139 rokovNR-122GZ, NR-124GZ, NR-148GZ, NR-472HA, NR-560GZ, NR-570GZ, NR-574GZ, NR-697GZ, NR-709HA, NR-802GY10❄️
SOR CN 10.520139 rokovNR-149GZ, NR-247GY, NR-327GZ, NR-553GZ, NR-568GZ5 ❄️
MAN R14 Lion's Regio C20139 rokovNR-156HA1❄️
SOR CN 10.5201210 rokovNR-032GR, NR-084GP, NR-086GP, NR-157GR4 ❄️
SOR C 10.5201210 rokovNR-073GP, NR-204GO, NR-210GO, NR-251GN, NR-456GN5❄️
SOR C 10.5201111 rokovNR-138GI, NR-509GG, NR-519GG, NR-521GG, NR-536GG, NR-709GG6❄️
MAN R14 Lion's Regio C201111 rokovNR-232FZ, NR-978GJ2❄️
SOR CN 12201012 rokovNR-379GB1
MAN R14 Lion's Regio C201012 rokovNR-462IG1❄️
SOR C 12201012 rokovNR-776FU, NR-779FU, NR-780FU, NR-798FU, NR-811FU5❄️
SOR C 12201012 rokovNR-778FU, NR-799FU, NR-812FU, NR-813FU, NR-814FU, NR-815FU6
201012 rokovNR-832JA1❄️
Irisbus Crossway 10.6M201012 rokovNZ-032IB1❄️
Irisbus Crossway 10.6M201012 rokovNZ-486IA1
Irisbus Crossway LE 12M201012 rokovNZ-711IB1 ❄️
MAN R 12 Lion's Regio200913 rokovNR-300IF1❄️
SOR C 12200913 rokovNR-632JO, NR-961FH, NR-963FH, NR-964FH, NR-965FH, NR-967FH, NR-968FH, NR-970FH8
Irisbus Crossway 12,8M200814 rokovNR-074LM, NR-767LL, NR-850EN, NR-851EN, NR-852EN, NR-855EN, NR-856EN, NR-857EN8❄️
Irisbus Crossway 12,8M200814 rokovNR-172GJ, NR-723EX, NR-724EX3
Irisbus Arway 12M200814 rokovNR-133EJ1❄️
MAN R 12 Lion's Regio200715 rokovNR-131HU1❄️
Irisbus Arway 12,8M200715 rokovNR-132EJ1❄️
Irisbus Crossway 12M200715 rokovNR-485DU, NR-486DU, NR-487DU, NR-488DU, NR-702DU, NR-703DU, NR-704DU, NR-705DU, NR-706DU, NR-708DU, NR-711DU, NR-744FS, NR-936FM13
SOR C 12200715 rokovNR-839DT, NR-840DT, NR-841DT, NR-842DT, NR-843DT, NR-844DT6❄️
Scania OmniLink CL94UB4X2200616 rokovNR-007GD, NR-940GE2 ❄️
Irisbus Crossway 12M200616 rokovNR-061DT, NR-062DT, NR-064DT, NR-065DT, NR-081LK, NR-711FR6

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Arway 12,8M15,0NR-132EJ1
Irisbus Arway 12M14,0NR-133EJ1
Irisbus Crossway 10.6M12,0NZ-032IB, NZ-486IA2
Irisbus Crossway 12,8M14,0NR-074LM, NR-172GJ, NR-723EX, NR-724EX, NR-767LL, NR-850EN, NR-851EN, NR-852EN, NR-855EN, NR-856EN, NR-857EN11
Irisbus Crossway LE 12M12,0NZ-711IB1
Irisbus Evadys HD 12M12,0NR-832JA1
Iveco Crossway 10,8M5,0NR-525IX, NR-677JB2
Iveco Crossway 12M10,6NR-061DT, NR-062DT, NR-064DT, NR-065DT, NR-081LK, NR-204KG, NR-207KG, NR-217KG, NR-227KG, NR-286KG, NR-287KG, NR-317KG, NR-485DU, NR-486DU, NR-487DU, NR-488DU, NR-551JR, NR-599JR, NR-600JR, NR-628JB, NR-684JB, NR-702DU, NR-703DU, NR-703JB, NR-704DU, NR-705DU, NR-706DU, NR-708DU, NR-711DU, NR-711FR, NR-744FS, NR-936FM32
Iveco Crossway LE 10,8M7,0NR-026IF, NR-128IF, NR-140IF, NR-153IF, NR-295IF, NR-309IF, NR-404IF, NR-409IF, NR-490IF, NR-529LK, NR-658IE, NR-802IE, NR-841IE, NR-980IE14
Iveco First FSLI7,0NR-118IG, NR-130IG2
MAN Lion's Regio14,0NR-131HU, NR-300IF2
MAN Lion's Regio C10,8NR-156HA, NR-232FZ, NR-462IG, NR-978GJ4
Scania OmniLink16,0NR-007GD, NR-940GE2
Solaris Urbino 15 LE7,0NR-339IH, NR-357IH, NR-360IH, NR-706IF4
SOR C 10.56,5NR-002IG, NR-005IG, NR-010IG, NR-013KN, NR-014KN, NR-017IG, NR-018IG, NR-020KT, NR-030IG, NR-049IF, NR-073GP, NR-122GZ, NR-124GZ, NR-138GI, NR-148GZ, NR-161KN, NR-167KN, NR-185KN, NR-186KN, NR-198KN, NR-204GO, NR-210GO, NR-211KN, NR-229KN, NR-231KN, NR-237KN, NR-251GN, NR-289IU, NR-295KU, NR-333KM, NR-342KM, NR-354IF, NR-456GN, NR-472HA, NR-509GG, NR-519GG, NR-521GG, NR-523IX, NR-524IX, NR-528IX, NR-536GG, NR-538IX, NR-543JX, NR-549IX, NR-560GZ, NR-570GZ, NR-571IF, NR-574GZ, NR-583IF, NR-591KU, NR-592KU, NR-610IF, NR-636IF, NR-642IV, NR-652IV, NR-662KM, NR-671IF, NR-697GZ, NR-709GG, NR-709HA, NR-802GY, NR-909KM, NR-976IF, NR-992IF64
SOR C 1211,9NR-079HN, NR-119HN, NR-498HN, NR-506HN, NR-510HN, NR-512HN, NR-514HN, NR-632JO, NR-776FU, NR-778FU, NR-779FU, NR-780FU, NR-798FU, NR-799FU, NR-811FU, NR-812FU, NR-813FU, NR-814FU, NR-815FU, NR-839DT, NR-840DT, NR-841DT, NR-842DT, NR-843DT, NR-844DT, NR-961FH, NR-963FH, NR-964FH, NR-965FH, NR-967FH, NR-968FH, NR-970FH32
SOR C 9.58,0NR-075HN, NR-112HN2
SOR CN 10.59,4NR-032GR, NR-084GP, NR-086GP, NR-149GZ, NR-157GR, NR-247GY, NR-327GZ, NR-553GZ, NR-568GZ9
SOR CN 1212,0NR-379GB1
SOR CN 12.31,0NZ-693HU, NZ-785HV, NZ-786HV, NZ-796HV, NZ-868HV, NZ-873HV, NZ-875HV, NZ-877HV, NZ-879HV, NZ-911HV, NZ-916HV, NZ-922HV, NZ-926HV, NZ-930HV, NZ-933HV, NZ-934HV, NZ-937HV17

Výsledný sumár

Počet vozidiel204
Počet prevádzkových vozidiel204 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel8,6 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel48 (23,5 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel166 (81,4 %)

Autobusy mestských liniek (TD Transport)

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
SOR BN 9.520211 rok101–11111 ❄️
SOR NB 12 City20211 rok201–21616 ❄️
SOR NS 12 Diesel20211 rok251–27020 ❄️
SOR NB 18 City20211 rok301–31515 ❄️
SOR NS 18 Diesel20211 rok351–36818 ❄️
Iveco Urbanway 12M CNG20166 rokov2311 ❄️
Iveco Urbanway 12M CNG20157 rokov2321 ❄️

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Iveco Urbanway 12M CNG6,5231–2322
SOR BN 9.51,0101–11111
SOR NB 121,0201–21616
SOR NB 181,0301–31515
SOR NS 121,0251–27020
SOR NS 181,0351–36818

Výsledný sumár

Počet vozidiel82
Počet prevádzkových vozidiel82 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel1,1 rok
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel82 (100,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel82 (100,0 %)

Súhrn

Počet vozidiel 286
Počet prevádzkových vozidiel 286 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 6,4 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 130 (45,5 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 248 (86,7 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo