Sťažnosti na mestskú hromadnú dopravu

Sťažnosti na mestskú hromadnú dopravu v Nitre je potrebné adresovať dopravcovi Arriva Nitra, a.s.

Na podávanie sťažností elektronickou formou je k dispozícii formulár na oficiálnej stránke dopravcu.

Podávanie námetov a pripomienok k mestskej doprave v Nitre je možné prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky na čísle 0915 733 733.