Sťažnosti na mestskú hromadnú dopravu

Sťažnosti na mestskú hromadnú dopravu v Nitre je potrebné adresovať dopravcovi TD Transport, s. r. o., Nitra.

Na podávanie sťažností elektronickou formou je k dispozícii formulár na oficiálnej stránke dopravcu.

Podávanie námetov a pripomienok k mestskej doprave v Nitre je možné prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky na čísle +421 904 536 651.