Bezbariérová doprava


Podmienky prepravy cestujúcich s preukazom ŤZP / ŤZP-S

Držitelia preukazov osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP, ŤZP-S) sa prepravujú v nitrianskej MHD za zľavnené cestovné. Výnimkou sú osoby odkázané na invalidný vozík a nevidiace osoby, ktoré sa prepravujú bezplatne. Držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s nárokom na sprievodcu majú zároveň nárok na bezplatnú prepravu invalidného vozíka, sprievodcu, resp. vodiaceho psa v prípade nevidiacich osôb.

Nárok na evidenčné cestovné resp. bezplatnú prepravu sa v týchto prípadoch preukazuje preukazom ŤZP / ŤZP-S. Sprievodca, resp. vodiaci pes má nárok na bezplatnú prepravu na základe preukazu ŤZP-S sprevádzaného.


Premávka nízkopodlažných vozidiel

Spoločnosť Arriva Nitra poskytuje v nitrianskej mestskej doprave službu garantovaných bezbariérových spojov. Tieto spoje sú v cestovných poriadkoch označené poznámkou a sú na ne pravidelne zadeľované autobusy s možnosťou bezbariérového prístupu. Tieto spoje sú vedené na nasledujúcich linkách:

  • pracovné dni: 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 25, 32 a 33
  • soboty, nedele, sviatky: všetky linky

Preprava invalidného vozíka v autobusoch MHD

Cestujúci na invalidnom vozíku môže do vozidla nastúpiť len s vedomím vodiča. Dvere určené pre nástup/výstup takéhoto cestujúceho a miesto vo vozidle určené pre invalidný vozík sú označené príslušným piktogramom. Cestujúci musí vo vozidle zaistiť zabrzdenie vozíka proti pohybu a súčasne ho upevniť bezpečnostným pásom, ak je ním vozidlo vybavené (novšie nízkopodlažné vozidlá). V prípade, že je vozidlo vybavené výklopnou plošinou pre uľahčenie nástupu/výstupu s invalidným vozíkom, je vodič povinný túto plošinu použiť a zároveň pomôcť cestujúcemu pri nástupe/výstupe. Cestujúci majú zakázané svojvoľne manipulovať s výklopnou plošinou. Cestujúci oznamuje vodičovi úmysel nastúpiť/vystupiť s invalidným vozíkom s použitím výklopnej plošiny stlačením tlačidla s piktogramom invalidného vozíka, ak je takýmto tlačidlom vozidlo vybavené. Naloženie/vyloženie invalidného vozíka v prípade vozidla bez výklopnej plošiny si zabezpečuje cestujúci sám.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.