Výprava vozidiel v mesiaci apríl 2020

Deň

Vozidlo
1
Str
2
Štv
3
Pia
4
Sob
5
Ned
6
Pon
7
Uto
8
Str
9
Štv
10
Pia
11
Sob
12
Ned
13
Pon
14
Uto
15
Str
16
Štv
17
Pia
18
Sob
19
Ned
20
Pon
21
Uto
22
Str
23
Štv
24
Pia
25
Sob
26
Ned
27
Pon
28
Uto
29
Str
30
Štv
1007      ZV (Kr)/1                   2/2             ZV (Kr)/1       ZV (Kr)/1
30016/4 6/1 6/4 NZV/1 NZV/1 7/1 7/3 3/3 6/1 NZV/1 NZV/1 NZV/1 NZV/1 6/4 3/3 3/2 6/4 NZV/1 3/3
NZV/1
3/3       NZV/1 NZV/1 NZV/1 NZV/1 NZV/1 NZV/1 NZV/1 NZV/1 NZV/1
30026/3 1/3 6/4
6/3
6/2 6/2 1/3 6/3 1/3 6/3 7/1             6/2 1/3 3/1       6/3 6/2 6/2       ZV (Kr)/1       6/2                                     6/2
3003ZV (Kr)/1                         2/2 2/2 3/1 3/1       2/2 2/2       3/1 2/2 2/3 3/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2       2/2 2/2
30043/1 3/1 3/1 2/2 2/2 3/1 2/1 2/2 2/2 2/2             2/2 7/3
30051/2 1/4 1/2             1/4 1/2 1/4 1/2       1/2 1/2 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2             1/2 6/2 1/2             1/2 1/2       1/2 1/2
30067/1 7/3 7/1             7/3 7/1 7/3 7/1 7/1 7/1 7/1       2/2 7/1 7/3 7/1             7/1       7/1 7/1 7/1                   7/1 7/1 7/1
3007                                          7/1 7/3                   7/1 7/1 7/3 7/1 7/3 7/1 7/1       7/1             ZV (Kr)/1 3/1       7/1 3/2
30097/3 2/2 2/1 3/2       3/3 3/2 2/3 2/1 3/3 3/2 2/1 3/1 2/3 2/1 3/1 7/2                   3/2       3/3 3/3 3/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/2
30102/3 2/1 2/3 2/1 2/1 2/1 2/3 2/1       2/1 2/1 3/3 2/1 2/1 2/3       2/3 2/1 2/1 NZV/1 NZV/1       2/1 2/1       3/1 2/1             3/1
30111/3 6/3 7/3 7/1 7/1 6/3 1/3 6/3 1/3 6/2 6/2 6/2       6/3 1/3 6/3 1/3             6/2 6/2 6/2       6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2
3012                  6/1 6/1 6/1 6/4 6/1 6/4 6/1 6/1 6/1 6/1 6/1 6/4 6/1       6/1 6/1                                           6/1 3/2       6/1
30136/2 6/2 6/2             6/2 6/2       7/2             3/1 3/3 7/2 6/2 7/2 6/2             2/1 3/1 3/2 3/2 7/1 7/1 7/1             3/1 3/1
30146/1 7/1 2/2       3/3 6/4 6/1 6/4 6/1                         NZV/1 6/1 6/4 6/1             6/1 6/1 6/1 6/1 6/1 6/1 6/1       ZV (Kr)/1
30153/2 3/3 3/2 3/3 3/2 3/2 3/3 3/2 3/3 3/2 3/3 3/2 3/2 3/3 3/2 3/3 3/2 3/3 3/2 3/2 3/3             3/2 3/3 3/2 3/2       3/2 3/3
30161/4 1/2 1/4 1/2 1/2 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2                   1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 1/2       1/2       1/2 1/2             1/2 2/2       1/2
30177/2 7/2 7/2 3/1 3/1 7/2 7/2 6/2 6/2 3/1             3/1 6/2 7/2 6/2 3/3 3/1 3/1 3/1       3/1 3/1 3/1             3/1 3/1
30181/1
2/2
1/1 1/1             1/1 1/1 1/5
NZV/1
NZV/1
1/5
      1/1 1/1       7/3 1/1 1/1 1/1             1/1 1/1 6/2                                     1/1 1/1
3019NZV/1
1/5
NZV/1
1/5
1/5
NZV/1
1/1 1/1 1/5
NZV/1
NZV/1
1/5
1/1 1/1 1/1             1/1 1/1 NZV/1
1/5
1/5
NZV/1
NZV/1
1/5
1/1 1/1       2/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
3020                                                                                    2/1       2/1                         2/1             2/1 2/1       2/1 2/1
3101                                                                                                                                                            ZV (Kr)/2       ZV (Kr)/2
3102                                                                                                                                                                  ZV (Kr)/2       ZV (Kr)/2
32012/1 2/3 ZV (Kr)/1       ZV (Kr)/1 2/3             3/2 ZV (Kr)/1 3/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 1/5
NZV/1
      1/3 2/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1
3/3
ZV (Kr)/1       ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1       6/1 6/1 2/1
32022/2 6/4 3/3 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1
3203                                    2/1 3/3 2/3                               6/3 2/1                   2/1
BB-245AY3/3
ZV (Kr)/1
3/2 6/1                   ZV (Kr)/1 7/2
NZV/2
2/2
NZV/2
NZV/2 NZV/2
3/1
NZV/2 NZV/2 NZV/2
3/2
2/2
ZV (Kr)/1
2/2 2/2             ZV (Kr)/1             NZV/2                   NZV/2
ZV (Kr)/1
NZV/2 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1
NZV/2
BB-516DK            ZV (Kr)/1                               ZV (Kr)/1                         ZV (Kr)/1
ZV-003CJ42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1                         42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 34/2
ZV-014CJ43/2 43/2 43/2 33/1 33/1 43/2 43/2 43/1 43/1 33/1             33/1 43/1 43/2 43/2 43/2                                                                   43/1
ZV-041CN97/1 97/1 97/1 43/1 43/1 97/1 97/1 97/1 97/1 43/1 43/1 43/1 43/1 97/1 97/1 97/1 97/1 43/1 43/1                               43/1 43/1 97/1 97/1 97/1 97/1
ZV-055CN54/1 54/2 54/1       54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1       54/1 54/2 54/1       55/2                         54/2 54/1       54/1       54/1             54/2
ZV-084DV25/2 25/2 25/2             34/3 34/3 34/3 34/3                         25/2 25/2 25/2 25/2                                                             34/4
ZV-103DN26/3 26/3 26/3 22/1 22/1 26/3 26/3 22/1 22/1 22/1             22/1 22/1             26/3 22/1 22/1 25/3 25/3 22/1 22/1 22/1             22/1 22/1 25/3 25/3
ZV-113DV28/1 28/1 28/1             28/1 28/1/r 90/2 90/2       25/1 25/1       90/2 28/1 28/1 28/1             25/1 25/1 90/2 90/2 90/2 25/1 25/1 90/2 90/2 25/1 25/1
ZV-117CJ56/2 56/1                   56/1                                                 56/2 54/2                                                                               51/1
ZV-119CJ55/2 55/2 55/2 55/2       55/2                         55/2                                                             55/2             55/2       55/2             55/2
ZV-131CJ56/1 56/2 56/1       56/1 56/2 56/1 56/2 56/1       56/1       56/1 56/2 56/1 56/2                                                 56/1
ZV-152DT80/1 80/1 80/1             80/1 80/1 80/1 80/1                         80/1 80/1 80/1 80/1             34/2 34/2 32/1 32/1 32/1 33/1 33/1 32/1 32/1 34/2
ZV-159CA      22/1       34/1 34/1 34/2       34/1 34/1 34/1             34/1 34/1       80/1       34/1 34/1       28/3 34/1 34/1 34/1             34/1 34/1 28/3 28/3
ZV-163CA34/2 34/2 34/2                                                             34/2 34/2 34/2 34/2                                                                   80/1 80/1
ZV-164BH26/1 26/1 26/1             26/1 26/1                   26/1 26/1       41/1             26/1             26/1 26/1 41/1 41/1 41/1 26/1 26/1 41/1 41/1       34/2
ZV-165BH32/1 32/1 32/1             32/1 32/1 32/1 32/1                         32/1 32/1 32/1
ZV-166BH23/2 23/2 23/2 28/1 28/1 23/2       25/1 25/1 28/1             28/1 25/1 23/2 23/2 23/2 28/1 28/1 34/3 34/3 28/1                         28/1 28/1       42/1
ZV-166CA100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1       100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1
ZV-169CA28/2 28/2 28/2             28/2 28/2 23/1 23/1                         23/1 28/2 28/2 28/2             28/2 28/2 23/1 23/1 23/1 28/2 28/2 23/1 23/1 41/1 41/1
ZV-170CA28/3 28/3 28/3 34/2 34/2       28/3 28/3 28/3 34/2 34/2 34/2 34/2 28/3 28/3 28/3 28/3 34/2 34/2 43/1 43/1 43/1 43/1 43/1 34/2 34/2 43/1 43/1       43/1
ZV-172BH                                    34/2 34/2 34/2 42/1 42/1 42/1       41/1 26/1 26/1                   28/3 41/1                   34/1 34/1       34/1
ZV-173BH                                                                                          32/1 32/1
ZV-251CN25/3 25/3 25/3             25/3 25/3 25/3 25/3                         25/3 25/3 25/3 25/3       25/1 90/2 90/2 25/1 25/1 25/1             25/1 25/1 90/2 90/2
ZV-268CHNZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2                                           NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2
3/2
NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2       NZV/2 NZV/2 NZV/2             NZV/2
ZV-308BI25/6       25/6 24/1 24/1                                                             28/1 28/1
ZV-309BI22/4 22/4 90/1             25/2 25/2 25/2 25/2                         34/3 26/3 26/3 22/3                                                             28/1 34/3 34/3
ZV-314BI22/1 22/1 22/1             22/4 22/1 26/3 26/3       22/1 22/1       26/3 22/1 22/1 22/1                                                                         22/3
ZV-315BI22/3                         25/6 25/6 24/2 24/2 24/1             24/1 24/2 25/6 25/6 25/6
ZV-317BI                              26/2 26/2                                           26/2 26/2 26/2
ZV-345CN26/2 26/2 26/2             26/2                                           26/2                                                                                           90/1
ZV-349CN90/1 90/1                   90/1 90/1 90/1 90/1                         90/1 90/1 90/1 90/1             22/3       22/2 22/2       22/3 22/3 34/4 28/2 28/2 28/2
ZV-352BI22/2 22/2 22/2       22/2 22/2             26/2                         34/4 34/4 34/4 34/4                                                             26/1
ZV-356CE25/1                         23/2 23/2 41/1 41/1 22/2
ZV-357BIZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1
ZV-358BI      25/6                                                                         25/4       20/2             97/1 97/1 97/1 28/1 28/1 22/2
ZV-359BIZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2
ZV-360DT20/2 20/2 20/2 24/2 24/2 20/2 20/2 20/1 20/1 24/2             24/2 20/1 20/2 20/2       24/2 24/2 80/1 80/1 24/2 24/2 24/2             24/2 24/2
ZV-361BI      34/4                   22/3                                                 22/2                         34/1
22/2
22/2
34/1
28/3 28/3 28/3             28/3       34/1 34/1
ZV-363CN24/4 24/4 24/4 22/3 22/3 24/4 24/4 22/3 22/3 22/3             22/3 22/3 24/4 24/4 24/4 22/3 22/3 34/4 34/4 22/3 22/3 22/3             22/3 22/3 34/4 34/4
ZV-364BI                                          26/1             28/2 28/2             100/1       34/2                         28/1 97/1 97/1                   29/1 29/1 29/1
ZV-365BI41/1 41/1 41/1 26/1 26/1 41/1 41/1       26/1 26/1             26/1 26/1 41/1 41/1 41/1 26/1 26/1 41/1       26/1 26/1 26/1             26/1 24/2
ZV-367BI      25/1 25/1             25/1 25/1 23/2 23/2       28/1 28/1       23/2 25/1 25/1 25/1 33/1       28/1 28/1 34/3 34/3 34/3 28/1 28/1 34/3 34/3       28/1
ZV-429CD34/1 34/1 34/1             34/1 34/1                   34/1 34/1       28/1 34/1 34/1 34/1             34/1 34/1
ZV-441CM51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1
ZV-452DT20/1 20/1 20/1             20/1 20/1 20/2 20/2       24/2 24/2       20/2 20/1 20/1 20/1             24/2 24/2 80/1 80/1 80/1 24/2 24/2 80/1 80/1 24/2 24/2
ZV-615CM33/1 33/1 33/1             33/1 33/1 33/1 33/1                         33/1 33/1 33/1 33/1             33/1 33/1 33/1 33/1 33/1             33/1 33/1 33/1 33/1
ZV-633DT23/1 23/1 23/1 28/2 28/2 23/1 23/1 28/2 28/2 28/2             28/2 28/2 23/1 23/1 23/1 28/2 28/2 23/1 23/1 28/2 28/2 28/2             28/2 28/3 23/1 23/1
ZV-634DT                                                                                                      33/1 33/1 32/1 32/1 34/2 34/2 34/2             34/2 34/2 32/1 32/1
ZV-669CE90/2 90/2 90/2 25/1 25/1 90/2       28/1 28/1 25/1             25/1 28/1 90/2 90/2 90/2 25/1
ZV-718CR                              25/4 25/4 25/4 25/4                         34/4 34/4 34/4 34/4                         24/1 24/1 24/1                   26/1 25/2 25/2
ZV-719CN24/1 24/1 24/1                                                                                                                                                 22/2 22/1 22/1
ZV-723CN34/3 34/3 34/3                   90/2 26/2                                     34/3 34/3 34/3                                                                   26/1 26/1
ZV-726CN      24/1                   24/1 24/1 24/1 24/1                         24/1 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1 90/1 90/1                               24/1 24/1 90/1
ZV-732CN34/4 34/4 34/4             34/4 34/4 34/4 34/4                                           22/2             22/1 22/1 25/3 25/3 25/3 22/1 22/1 25/3 25/3       22/1
ZV-735CN25/4 25/4 25/4             28/1 28/1                                     25/4       25/4 25/4             25/2             90/1 90/1                         28/1 28/1
ZV-736CN      22/3 22/3             22/3/r 22/3 24/4 24/4       22/3 22/3       24/4 22/3 22/3 22/3             22/3 22/3 34/4 34/4 34/4                         22/3
ZV-745DV51/2 55/1 55/1 55/1       55/1 55/1 55/1 55/1       55/1             55/1 55/1 55/1 55/1 55/1                         55/1 55/1 55/1       55/1 55/1 55/1
ZV-747DV            56/2 56/1             56/2 56/1 56/2 56/1       56/1       56/1       56/1 56/2 56/1       56/1 56/2 56/1 56/2 56/1       56/1 56/2 56/1 56/2 56/1
ZV-754DV63/1 63/1 63/1             63/1 63/1 63/1 63/1                         63/1 63/1 63/1 63/1             63/1 63/1 63/1 63/1                   63/1 63/1 63/1 63/1
ZV-755DS                                                                                                56/1       56/1 56/2 56/1 56/2 56/1 56/2             56/1 56/2 56/1 56/2
ZV-774DV54/2 54/1 54/2 54/1       54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1       54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1 54/2 54/1                   54/1       54/1 54/2 54/1
ZV-789DV                                                                                                54/1       54/1 54/2 54/1
ZV-790DV                                                                                                                                          54/2                   54/2 54/1
ZV-841BZ55/1
ZV-845DN22/5 22/5 22/5             22/5 22/5 22/5 22/5                         22/5 22/5 22/5 22/5
ZV-858CM            22/4 22/2 22/2       22/4 22/2 22/2 22/2             22/2 22/2 22/4 22/4 22/4 22/2 22/2       25/2 22/2 22/2 22/2             22/2 22/2
ZV-859DN24/2 24/2 24/2             24/2 24/2 25/6 25/6       24/1 24/1       25/6 24/2 24/2 24/2             24/1 24/1 90/1             24/1 24/1 90/1 90/1 24/1 24/1
ZV-860CM22/2 22/2 22/2             22/2 22/2 22/4 22/4       22/2 22/2       22/4 22/2 22/2                   22/2 22/2 25/2 25/2 25/2 22/2 22/2 25/2 25/2 22/2 22/2
ZV-862CM51/3                                                                                                             55/1 55/1 55/1                                           55/1
ZV-865CM43/1 43/1 43/1             43/1 43/1 43/2 43/2       33/1 33/1 42/1 43/2 43/1 43/1 43/1
ZV-874DD                                                                                                                                          63/1
ZV-987CI55/3                                                                                                                               54/2 54/1
ZV-994CI55/4                               55/2 55/2 55/2                         55/2 55/2 55/2       55/2       55/2 55/2       55/2 55/2             54/2 55/2 55/2     
◄ marec 2020 Späť na aktuálnu výpravu Export CSVmáj 2020 ►

Mesačný sumár zaznamenanej výpravy

Počet poradíNevypravené poradiaPodiel nevypravenýchPočet vozidiel
Suma za všetky zaznamenané dni155610,1 %1601
Priemer za všetky zaznamenané dni5200,1 %53
Suma za všetky zaznamenané dni pondelok - piatok128410,1 %1327
Priemer za všetky zaznamenané dni pondelok - piatok5800,1 %60

Denný sumár zaznamenanej výpravy

DátumPočet poradíNevypravené poradiaPodiel nevypravenýchPočet vozidiel
1.4.2020streda7374
2.4.2020štvrtok6972
3.4.2020piatok6970
4.4.2020sobota3535
5.4.2020nedeľa3335
6.4.2020pondelok6872
7.4.2020utorok7070
8.4.2020streda6968
9.4.2020štvrtok6970
10.4.2020piatok3335
11.4.2020sobota3535
12.4.2020nedeľa3333
13.4.2020pondelok3334
14.4.2020utorok6972
15.4.2020streda6971
16.4.2020štvrtok6871
17.4.2020piatok6872
18.4.2020sobota3535
19.4.2020nedeľa3332
20.4.2020pondelok5054
21.4.2020utorok5053
22.4.2020streda5052
23.4.2020štvrtok5051
24.4.2020piatok5012,0 %51
25.4.2020sobota3536
26.4.2020nedeľa3333
27.4.2020pondelok5150
28.4.2020utorok5258
29.4.2020streda5252
30.4.2020štvrtok5255

Denný sumár zaznamenaných nevypravených poradí po linkách

DátumLinkaPočet poradíNevypravené poradiaPodiel nevypravených
24.4.2020piatok242150 %