Výprava vozidiel v mesiaci marec 2020

Deň

Vozidlo
1
Ned
2
Pon
3
Uto
4
Str
5
Štv
6
Pia
7
Sob
8
Ned
9
Pon
10
Uto
11
Str
12
Štv
13
Pia
14
Sob
15
Ned
16
Pon
17
Uto
18
Str
19
Štv
20
Pia
21
Sob
22
Ned
23
Pon
24
Uto
25
Str
26
Štv
27
Pia
28
Sob
29
Ned
30
Pon
31
Uto
1007                                                                                                                                          3/3
3001NZV/1       3/1
NZV/1
7/2 6/3 NZV/1
3/1
NZV/1 NZV/1 3/1
NZV/1
NZV/1
3/1
      6/4 NZV/1 NZV/1 NZV/1 2/1 6/4                   NZV/1 NZV/1 3/3 3/2 6/1 6/4 6/1 NZV/1 NZV/1 3/1
NZV/1
6/1
3002      6/3 1/3 6/3 1/3 6/3 6/2 6/2 1/3 6/3 1/3 6/3 1/3             6/3 1/3 6/3 1/3             6/2 1/3 6/3 1/3 6/3 6/4             6/3 1/3
30032/2       ZV (Kr)/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3/1
NZV/1
NZV/1
3/1
      2/2             3/1
NZV/1
2/2 2/2 2/2             2/2 2/2 3/1 3/1 3/1 2/2 2/2
3004            6/2 3/1
NZV/1
3/1                               2/2 2/2 2/2       2/2 2/2 2/2 NZV/1
3/1
NZV/1
3/1
3/1
NZV/1
2/2 2/2 3/1 3/1 2/2 2/2 2/2             2/2 2/2
30051/2 1/2       1/2 7/2 7/2 3/2       1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 1/2 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2             ZV (Kr)/1
NZV/1
7/3 1/4 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/4
30067/1 7/1 7/3 7/1 7/3 7/1             7/3 7/1 7/3 7/1 6/1 7/1 7/1 7/1 7/3 7/1 7/3 7/1             7/3 7/1             7/3 7/1 7/1       7/3
3007      7/3 7/1 7/3 7/1 7/3 7/1 7/1 7/1 7/3 7/1 7/3                   7/3 6/1 7/3 7/1 7/3 7/1 7/1 7/1       7/1 7/3 7/1             7/3 7/1
30083/3 NZV/1
3/1
6/2 3/3 3/2 3/3             3/3 6/4 6/1 2/1 3/3 3/2 3/3 3/2 3/2 3/3 3/2 1/5 3/2
3009      2/2 2/2 2/1
ZV (Kr)/1
NZV/1
3/1
1/5 3/1 3/1 7/2 7/2
3/2
3/3 ZV (Kr)/1 3/1             2/3       1/4 2/1 2/1             2/3 2/1 2/3 2/1 2/3 2/1 2/1 2/1 3/1
3010      2/3             2/1 2/3 2/1 2/1 2/1 7/2
3/2
ZV (Kr)/1 2/3 2/1 2/1 2/1 NZV/1
3/1
2/3 2/3 2/3 2/3 2/1 2/1 2/1 2/3 2/1 2/3 2/1             2/3 2/1
30116/2 1/3 6/3 1/3 6/3 1/3             6/3 1/3 6/3 1/3 6/3 6/2 6/2 1/3 6/3 1/3 6/1 6/4 6/2       6/3 1/3       1/3 6/3 6/2 6/2 1/3 6/3
3012      6/4 6/1 6/4 6/1 6/4 6/1 6/1 6/1
30133/1 7/2 7/2 6/2 6/2 6/2             6/2 6/2 7/2 7/2 7/2 3/1 3/1 2/1
7/2
      6/2 6/2 6/2             6/2 6/2 7/2 7/2 3/3 3/1 3/1 6/4 7/2
30146/1 6/1 2/1       6/4 6/1       3/3 6/4 2/3 6/4
6/2
6/1 6/4 6/1 6/1 6/1 1/2 6/4 6/4 6/1 6/1 6/1 6/4 6/1 6/4 6/1 3/2 6/1 6/1 6/1 6/4
30153/2 3/2 3/3 3/2 3/3 3/2 3/3 3/2 3/2 3/3 3/2 3/3 3/2 2/2
3/3
3/2 6/4 3/3 3/2 3/3 6/3 3/3 3/2 3/2 6/4 3/3 3/3 3/2 3/2 3/3       3/3
3016      1/4 1/2             1/4 1/2 1/2       1/4 1/5 1/1 2/3             1/1                   1/4 1/2 1/2 6/1 1/4 1/2 1/4 1/3             1/4 1/2
3017      6/2             7/2                                     6/2 7/1
1/1
6/1
            6/2 6/2 7/2       7/2 3/1 3/1 7/2 7/2 6/2 6/2 6/2       2/2 6/2 6/2
30181/1 1/5 1/4 1/1 1/1 1/1                   1/1       1/5 1/5 1/1 1/1 1/5 1/5 1/1 1/1 1/1             1/1 1/1 NZV/1
1/5
NZV/1
1/5
1/5
NZV/1
1/1 1/1 1/5 1/5
NZV/1
3019            1/1 1/5 1/5       1/1 1/1 1/5 1/5 1/1       1/1                   1/1 1/5 1/5       1/1 1/1 1/5 NZV/1
1/5
1/1 1/1 1/1             1/1 1/1
30202/1 2/1 2/3 2/1       2/1             2/3 2/1       2/1                   2/1
3101            1/6 3/4 1/6 3/4             1/6 3/4 3/4 3/4
3102      1/7 1/7 1/7 1/7 1/6             3/4 1/7 1/7 1/7
3103      1/6 3/4 1/6 3/4 1/7             1/7 1/6 1/6 1/6
3201                                                                                                                              3/3             ZV (Kr)/1             3/3       7/1 ZV (Kr)/1
3202ZV (Kr)/1 1/1 1/5 2/3 2/3       ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 1/1 6/1 2/1 1/4 1/2 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 3/3 7/1 2/1 1/2 3/2 ZV (Kr)/1 3/3 1/4 1/2 3/2 ZV (Kr)/1 1/4 ZV (Kr)/1 3/2 3/2 2/3
BB-245AY      3/3 3/2 1/4 1/2 1/2             ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 2/3 3/2 6/2             1/4 ZV (Kr)/1 6/1 6/3 6/2             6/2       NZV/2
7/3
3/2 ZV (Kr)/1             3/3 1/1
BB-516DK      ZV (Kr)/1 6/4 6/1 1/4 ZV (Kr)/1             1/2 1/1 1/2       7/3             1/3 7/2             3/3             ZV (Kr)/1       7/3                               1/1
ZV-003CJ                              42/1 42/1 42/1 42/1 42/1                                                       42/1 42/1 42/1 42/1       42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1
ZV-014CJ      43/1 43/1 43/2 43/2 43/2 33/1 33/1 43/2 43/2 43/1 43/1 43/1             43/1 43/1 43/2 43/2 43/2 33/1 33/1 43/2 43/2 43/1                         43/1 43/1
ZV-041CN43/1 42/1 97/1 97/1 97/1 97/1 43/1 43/1 97/1 97/1 97/1 97/1 97/1 43/1 43/1 97/1       97/1 97/1 97/1 43/1 43/1 97/1                   97/1 43/1 43/1
ZV-055CN      55/5 55/5 55/5 55/5 55/5             55/5 55/5 55/5 55/5 55/5                                                                                                       54/2
ZV-084DV      25/2 25/2 25/2 25/2 25/2             22/5 22/5 22/5 22/5 22/5                                                                                                 25/2 25/2
ZV-103DN      28/1 28/1 90/2 22/5       25/1 25/1 90/2       28/1 28/1 28/1             28/1 28/1 90/2 90/2 90/2 25/1 25/1 90/2 90/2 28/1 28/1 28/1             28/1 28/1
ZV-113DV24/1 90/2 25/6 24/2 24/2 24/2             24/2 24/2 25/6 90/2 25/6 24/1 24/1 25/6 90/2 24/2 24/2 24/2             24/2 24/2 25/6 25/6 90/2 24/1 24/1 90/2 25/6
ZV-117CJ                                                                                          56/2 63/1             56/2                   56/2 54/2       55/4
ZV-119CJ55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2       55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2
ZV-124CJ            54/2 54/1       54/1       54/1 54/2 54/1 54/2 54/1 54/2             54/1             54/2 54/1       54/1 54/2 54/1       55/4 54/2 54/1
ZV-131CJ      56/1       56/1 56/2 56/1       56/1 56/2 56/1 56/2 56/1 56/2 56/1       56/1 56/2 56/1 56/2 56/1       56/1 56/2 56/1 56/2 56/1 56/2 56/1       56/1 56/2
ZV-152DT      80/1 80/1 80/1 80/1 80/1             80/1 80/1 80/1 80/1 80/1             80/1 80/1 80/1 80/1 80/1             80/1 80/1 80/1 80/1 80/1       22/3 80/1 80/1
ZV-159CA      34/1 34/1 27/1 27/1 27/1 34/1 34/1 27/1 27/1 34/1 34/1 34/1             34/1 34/1 42/1 42/1       34/1 34/1             34/1 34/1 34/1       24/2 34/1 34/1
ZV-160BH      32/1 32/1 32/1 32/1 32/1
ZV-163CA      34/2 34/2 34/2 34/2 34/2             34/2 34/2 34/2 34/2 34/2             34/2 34/2 34/2 34/2 34/2             34/2 34/2 34/2 34/2 34/2             34/2 34/2
ZV-164BH26/1 41/1 41/1 26/1 26/1 26/1             26/1 26/1       41/1       26/1 26/1       41/1 26/1 26/1 26/1             26/1 26/1 41/1 41/1 41/1 26/1 26/1 41/1 41/1
ZV-165BH            42/1 23/1 20/1                   32/1 32/1 32/1 32/1 32/1             32/1 32/1 32/1 32/1 32/1             32/1 32/1 32/1 32/1 32/1             32/1 32/1
ZV-166BH      25/1 25/1 23/2 23/2 23/2 28/1 28/1 23/2 23/2 25/1 25/1 25/1             25/1 25/1 23/2 23/2 23/2 28/1 28/1 23/2 23/2 25/1 25/1 25/1             25/1
ZV-166CA100/1       100/1       100/1 100/1 100/1 100/1             100/1 100/1       100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1
ZV-169CA28/2 23/1 23/1 28/2 28/2 28/2             28/2 28/2 23/1 23/1 23/1 28/2 28/2 23/1 23/1 28/2 28/2 28/2             28/2 28/2 23/1 23/1 23/1 28/2 28/2 23/1 23/1
ZV-170CA34/2 28/3 28/3 28/3 28/3 28/3 34/2 34/2 28/3 28/3 28/3 28/3 28/3 34/2 34/2 28/3 28/3 28/3 28/3 28/3 34/2 34/2 28/3 28/3 28/3 28/3 28/3 34/2 34/2 28/3 28/3
ZV-172BH                  42/1 42/1 34/3                   34/1 41/1       41/1             41/1 23/2                         34/1       97/1 97/1 97/1
ZV-238CI                                                                                                      54/1                                           54/1
ZV-251CN      25/3 25/3 25/3 25/3 25/3             25/3 25/3 25/3 25/3 25/3                               22/2 22/2             25/3 25/3 25/3 25/3 25/3             25/3 25/3
ZV-268CHNZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2
ZV-308BI                                                      24/4 22/3 22/3 22/3             22/3 22/3 24/4 24/4 24/4 22/3 22/3 24/4 24/4 22/3 22/3 22/3             22/3 22/3
ZV-309BI      24/3 24/3 24/3 24/3 24/3                         25/2 25/2 25/2             25/2 25/2 25/2 25/2 25/2             25/2 25/2 25/2 25/2 25/2             25/4
ZV-314BI      27/1       22/5 25/6
24/1
22/5       22/2 25/4 24/1 24/1 24/2       25/1 25/1 90/2 25/6 28/1 28/1 28/1 22/2 22/2 28/1 28/1 90/2 90/2 25/6 25/1 25/1 25/6 90/2
ZV-315BI            90/2 28/1 28/1 28/1             28/1 28/1 90/2
22/4
25/6 90/2 25/1
ZV-318BI      25/6       22/2 22/2 22/2             22/2 22/2       22/4 22/4 22/2 22/2 22/4       22/2                                           22/4 22/4 22/2 22/2 22/4 22/4
ZV-344CN      24/2 24/2 25/6       25/6 24/1 24/1 25/6 25/6 24/2 24/2 24/2             24/2 24/2 25/6             24/1 24/1 25/6 25/6 24/2 24/2 24/2             24/2
ZV-345CN      26/2 26/2 26/2 26/2 26/2             26/2 26/2 26/2 26/2 26/2             26/2 26/2 26/2 26/2 26/2             26/2                   26/2             26/2 26/2
ZV-349CE      97/1             24/4                   24/3 24/3       20/2                         22/3 34/2 24/1 24/1                   41/1                               20/1 25/1
ZV-349CN      90/1 90/1 90/1 90/1 90/1             90/1 90/1 90/1 90/1 90/1             90/1                                     90/1 90/1 90/1 90/1 90/1             90/1 90/1
ZV-352BI      28/1 28/1       90/2 90/2 25/1 25/1       90/2 28/1 28/1 28/1             34/4       24/2 24/2 24/2             22/2 22/2       22/3
ZV-354BI      24/1 24/1 24/1 26/3 26/3 22/1 22/1
ZV-356CE                                                25/2 25/2       23/2 23/2 28/1 28/1 97/1 97/1 25/1 25/1 25/1             25/1 25/1 23/2 23/2 23/2 28/1 28/1 23/2 23/2
ZV-357BIZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1
ZV-358BI      100/1       100/1       33/1             100/1 100/1 42/1 42/1 100/1             26/1 43/2       25/6 41/1             22/3 42/1             20/2             97/1 97/1
ZV-359BIZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2
ZV-360DT34/1 20/1 20/1 20/2 20/2 20/2 24/2 24/2 20/2 20/2 20/1 20/1 20/1             20/1 20/1 20/2 20/2 20/2 24/2 24/2 20/2 20/2 20/1/p 20/1 20/1             20/1/r 20/1
ZV-361BI                                                            27/1 27/1
ZV-363CN      22/2 22/2 22/4 22/4 22/4       22/2 22/4 22/4 22/2 22/2 22/2             22/2 22/2 22/4 22/4 22/4 22/2 22/2       22/4 22/2 22/2 22/2             22/2 22/2
ZV-364BI                                                      25/1 24/3 24/3 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1             25/6             20/1             43/1 43/1
ZV-365BI      26/1 26/1 41/1 41/1 41/1 26/1 26/1 41/1 41/1 26/1 26/1 26/1             26/1 26/1 41/1 41/1       26/1 26/1 41/1       26/1 26/1 26/1             26/1 26/1
ZV-367BI28/1 23/2 23/2 25/1 25/1 25/1             25/1       23/2
ZV-429CD34/1       27/1 34/1 34/1 34/1             34/1                         34/1 34/1 80/1       34/1 34/1 34/1             34/1 34/1       20/1       34/1 34/1
ZV-441CM51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1
ZV-452DT24/2 20/2 20/2       20/1 20/1             20/1 20/1 20/2       20/2 24/2 24/2 20/2 20/2 20/1 20/1 20/1 24/1       20/1a 20/1 20/2 20/2       24/2 24/2 20/2 20/2
ZV-544DP                                                                                                                                                                              55/4
ZV-615CM      33/1 33/1 33/1 33/1 33/1             33/1 33/1 33/1 33/1 33/1             33/1 33/1 33/1 33/1 33/1             33/1 33/1 33/1 33/1 33/1             33/1 33/1
ZV-633DT42/1 28/2 28/2 20/1 23/1 23/1 28/2 28/2 23/1 23/1 28/2 28/2 28/2             28/2 28/2 23/1 23/1 23/1 28/2 28/2 23/1 23/1 28/2 28/2 28/2             28/2 28/2
ZV-634DT      34/3 34/3 34/3                         34/3 34/3 34/3 34/3 34/3             34/3 34/3 34/3 34/3 34/3             34/3 34/3 34/3 34/3 34/3             34/3 34/3
ZV-669CE                                                26/3 26/3 22/1 22/1 22/1                                                             26/2 26/2 26/2                         24/2
ZV-675DN      22/3 22/3 24/4       24/4 22/3 22/3 24/4
ZV-718CR      24/5 24/5 24/5 24/5 24/5                   25/4 25/4 25/4 25/4             25/3 25/3 25/3 25/3 25/3             25/4 25/4 25/4 25/4 25/4
ZV-719CN      34/5 34/5 34/5 34/5 34/5             34/5 34/5 34/5 34/5                         22/4                                                                         22/3
ZV-723CN      25/5 25/5 25/5 25/5 25/5             25/5 25/5 25/5 25/5                         90/1 90/1 90/1 90/1             22/5 22/5 22/5 22/5 22/5
ZV-726CN                        24/1 24/1             24/1             24/1 24/1             24/1 24/1 24/1 24/1 24/1             24/1 24/1 24/1 24/1 24/1             24/1 24/1
ZV-732CN      34/4 34/4 34/4 34/4 34/4             34/4 34/4 34/4 34/4 34/4             34/4 34/4 34/4 34/4 34/4             34/4 34/4 34/4 34/4 34/4             34/4 34/4
ZV-735CN      25/4 25/4 25/4 25/4 25/4             24/5 24/5 24/5 24/5 34/4             25/4 25/4 25/4 25/4 25/4             22/2 22/2 22/4 24/4                         25/4
ZV-736CN22/2 22/4 22/4                                                                                                                                                 22/2
ZV-745DV55/1 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 55/1 55/1 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 55/1 55/1 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 55/1 55/1 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 55/1 55/1 51/2 51/2
ZV-747DV56/1 56/2 56/1 56/2 54/2 56/2 56/1       55/1 56/2 56/1 56/2 56/1 54/1 56/1       56/1 56/2 56/1       56/1       56/1       56/1 56/2 56/1       56/1 56/2 56/1
ZV-754DV      63/1 63/1 63/1 63/1 63/1             63/1 63/1 63/1 63/1 63/1             63/1 54/2 63/1 63/1 63/1             63/1 63/1 63/1 63/1 63/1             63/1 63/1
ZV-774DV54/1 54/2 54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1 54/2 54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1 54/2 54/1
ZV-781CG                                                                                                                                          55/2
ZV-841BZ      55/1 55/1 55/1 55/1 55/1             56/1       55/1 55/1 55/1             55/1 55/1 55/1 55/1 55/1                                     55/1             55/1 55/1
ZV-844BZ      54/1 56/2       56/1                         55/1                                                                         55/1 55/1 55/1 55/1 55/3             55/3
ZV-845DN      22/5                                                                               22/5 22/5 22/5 22/5 22/5                                                       22/5 22/5
ZV-852DN25/1
ZV-858CM      22/1 22/1 26/3 26/3                                                             22/1 22/1 26/3 26/3 26/3 22/1 22/1 26/3 26/3 22/1 22/1 22/1             22/1 22/1
ZV-859DN22/3 24/4 24/4 22/3 22/3 22/3 22/2       22/3 22/3 24/4 24/4 24/4 22/3 22/3 24/4 24/4 22/3 22/3 22/3             22/3/p 22/3 24/4       24/4 22/3 22/3 24/4 24/4
ZV-860CM22/1 26/3 26/3 22/1 22/1 22/1             22/1 22/1 26/3 26/3 26/3 22/1 22/1 26/3 26/3 22/1 22/1 22/1             22/1 22/1 26/3 26/3 26/3 22/1 22/1 26/3 26/3
ZV-862CM      51/3 51/3 51/3 51/3 51/3             51/3 51/3 51/3 51/3 51/3             51/3 51/3 51/3 51/3 51/3             51/3 51/3 51/3 51/3 51/3             51/3 51/3
ZV-865CM33/1 43/2 43/2 43/1 43/1 43/1             43/1 43/1 43/2 43/2 43/2 33/1 33/1 43/2       43/1 43/1 43/1             43/1 43/1 43/2 43/2 43/2 33/1 33/1 43/2 43/2
ZV-987CI      55/3 55/3 55/3 55/3 55/3             55/3 55/3 55/3 55/3 55/3             55/3 55/3 55/3 55/3 55/3             55/3 55/3 55/3 55/3                   54/1 55/3
ZV-994CI      55/4 55/4 55/4 55/4 55/4             55/4 55/4 55/4 55/4 55/4             55/4 55/4 55/4 55/4 55/4             55/4 55/4 55/4                               55/4
◄ február 2020 Späť na aktuálnu výpravu Export CSVapríl 2020 ►

Mesačný sumár zaznamenanej výpravy

Počet poradíNevypravené poradiaPodiel nevypravenýchPočet vozidiel
Suma za všetky zaznamenané dni199540,2 %2034
Priemer za všetky zaznamenané dni6400,2 %66
Suma za všetky zaznamenané dni pondelok - piatok168140,2 %1701
Priemer za všetky zaznamenané dni pondelok - piatok7600,2 %77

Denný sumár zaznamenanej výpravy

DátumPočet poradíNevypravené poradiaPodiel nevypravenýchPočet vozidiel
1.3.2020nedeľa3536
2.3.2020pondelok8111,2 %81
3.3.2020utorok8211,2 %82
4.3.2020streda8281
5.3.2020štvrtok8111,2 %84
6.3.2020piatok8282
7.3.2020sobota3536
8.3.2020nedeľa3537
9.3.2020pondelok8281
10.3.2020utorok8282
11.3.2020streda8280
12.3.2020štvrtok8285
13.3.2020piatok7376
14.3.2020sobota3537
15.3.2020nedeľa3536
16.3.2020pondelok7211,4 %77
17.3.2020utorok7373
18.3.2020streda7274
19.3.2020štvrtok7273
20.3.2020piatok7274
21.3.2020sobota3538
22.3.2020nedeľa3538
23.3.2020pondelok7476
24.3.2020utorok7273
25.3.2020streda7373
26.3.2020štvrtok7374
27.3.2020piatok7373
28.3.2020sobota3537
29.3.2020nedeľa3438
30.3.2020pondelok7373
31.3.2020utorok7374

Denný sumár zaznamenaných nevypravených poradí po linkách

DátumLinkaPočet poradíNevypravené poradiaPodiel nevypravených
2.3.2020pondelok432150 %
3.3.2020utorok225120 %
5.3.2020štvrtok345120 %
16.3.2020pondelok232150 %