Výprava vozidiel v mesiaci máj 2020

Deň

Vozidlo
1
Pia
2
Sob
3
Ned
4
Pon
5
Uto
6
Str
7
Štv
8
Pia
9
Sob
10
Ned
11
Pon
12
Uto
13
Str
14
Štv
15
Pia
16
Sob
17
Ned
18
Pon
19
Uto
20
Str
21
Štv
22
Pia
23
Sob
24
Ned
25
Pon
26
Uto
27
Str
28
Štv
29
Pia
30
Sob
31
Ned
1001                                                                              Autoškola/1 Autoškola/1 Autoškola/1                               Autoškola/1 Autoškola/1
1501                                                                                                                                                                              Autoškola/1
1512                                                                                                                                                                  Autoškola/1
3001NZV/1 NZV/1 NZV/1 NZV/1 NZV/1 3/3 3/2 NZV/1 NZV/1 NZV/1       3/2 NZV/1
3/3
NZV/1 NZV/1 NZV/1
3/3
NZV/1 3/3 1/1 2/1 NZV/1
1/5
NZV/1
1/5
NZV/1 NZV/1 1/3 6/4 6/1       Autoškola/1 NZV/1 NZV/1
3002      6/2 6/2 2/1       6/2                         6/2 6/2       6/2 6/2 6/2 6/2 1/3 6/3 1/3 6/3 1/3       6/2 6/3 1/3 6/3 1/3 6/3 6/2 6/2
30032/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3/2 2/2 2/2 3/1 3/3       2/2 2/2             2/2 2/2 3/1 3/1 3/1 2/2 2/2 3/1 3/1 2/2 2/2 2/2
3004                                                3/1 7/1 2/2 2/2       3/1 3/1 2/2 2/2 NZV/1
3/1
      2/2 2/2 2/2             2/2 2/2 3/1 3/1 3/1 2/2 2/2
30051/2             1/2       NZV/1 NZV/1       1/2 1/2             1/2 1/2 1/2 7/1       1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 1/2 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2
3006                  7/1 7/1 7/1 7/1 7/1                                                       7/1       7/3 7/1 7/3 7/1 7/1 7/1 7/3             7/1
30077/1 7/1 7/1                               7/1 3/1 7/1 7/1       7/1 7/1             6/4 6/1 NZV/1
1/5
7/3 7/1             7/3 7/1 7/3 7/1 7/3 7/1 7/1
3008                                                                                                                        3/2 3/3 3/2 3/3 3/3 3/2 3/3 3/2 3/3 3/2 3/3
30093/3 3/2 3/3 3/3 3/2                                                 3/2 3/3 3/2 3/3 3/2 3/2 3/3 3/3 6/4 1/1 1/1 1/5
NZV/1
1/2       7/3             3/2
3010      2/1 2/1             2/1 2/1 2/2 1/1 3/1 NZV/1 2/1       2/1       2/1 2/1 2/1 2/3 2/3 2/1 2/3             2/3 2/1 2/3 2/1 2/3 2/1 2/1
30116/2             6/2 6/2       6/2 6/2 6/2 6/2             2/2                         6/3 7/1 6/3 1/3 6/3 6/2             6/3 1/3 6/3 1/3 3/3
30126/1 6/1 6/1       6/1 6/1 6/1 6/1 6/1 6/1 6/1 6/1       6/1 6/1 6/1 6/1 6/1 6/4 6/1       6/1 6/1 6/1 6/4 6/1 6/4 6/1 6/4 6/1 6/1
3013                                                3/2 3/3 3/3       7/1                         7/1 6/2 3/2 7/2 7/2             7/2       7/1 6/2 6/2
3014                  6/1                                                                                                                                           6/4 6/1
30153/2 3/3 3/2       3/3 3/2 3/3 3/3 3/3 3/2 3/2 NZV/1 3/2 3/3 3/2       7/1       3/3                   3/3 3/2 3/2 3/3 6/2 3/3 3/2
3016      1/2 1/2       1/2 1/2 1/2 1/2             1/2 1/2                   1/2 1/2 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2       3/1 6/1 7/2 1/4 1/2 1/4 1/2 1/2
30173/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 1/1 1/1       3/1                   3/1 3/1 7/2 7/2 6/2 6/2 6/2             6/2 6/2 7/2 7/2 7/2 3/1 3/1
30181/1             1/1 1/1             7/1 1/1                   1/1 1/1 1/1                                                             NZV/1
1/5
1/1 1/1 1/1
3019      1/1 1/1             1/1 1/1 1/1             1/1 1/1                   1/1 1/1 1/5 1/5
NZV/1
7/2 1/1 1/1             1/1 1/1 NZV/1
1/5
NZV/1
1/5
NZV/1
1/5
1/1 1/1
30202/1             3/2 2/1             2/1 2/1 2/1             6/1       2/1       3/2 2/3 2/1 1/1 2/3 2/1 2/1 2/1 2/1 2/3 2/1 2/3 2/1
3101                                    ZV (Kr)/1                               ZV (Kr)/1       ZV (Kr)/1
3102                  ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1                                           6/2
3103                              ZV (Kr)/1                         ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1       ZV (Kr)/1
3201ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1                                           2/1       2/1                         7/3 7/3 7/1 6/1       ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 1/4
3202                                                                                                      1/1 3/1 6/4 6/4 3/2 3/1       1/4
3203                                          ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1       ZV (Kr)/2 3/1             ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 6/2 1/3                                                             ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1
BB-245AYNZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2                               ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1
ZV-003CJ42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1                   42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 20/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1
ZV-014CJ                                          100/1 100/1 100/1 100/1       97/1             33/1 33/1 43/2 43/2 43/1 43/1 43/1             43/1 43/1 43/2 43/2 43/2 33/1 33/1
ZV-040CI                                                                                                                                                                  63/1 63/1
ZV-041CN43/1 43/1 43/1 97/1 97/1 97/1 97/1 43/1 43/1 43/1 97/1 97/1       97/1 97/1 43/1 43/1 97/1 97/1 97/1 97/1 97/1 43/1 43/1 97/1 97/1 97/1 97/1 97/1 43/1 43/1
ZV-055CN54/1       54/1 54/2 54/1                               54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1             54/1 54/1 54/2 54/1 54/1 54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1
ZV-084DV                                                                                                            34/4 34/4 34/4 34/4
ZV-103DN      22/2 22/2 25/2 25/2       22/2 22/2             22/2 22/2                   22/2 22/2 22/4 22/4 22/2 22/2 22/2             22/2 22/2 22/4 22/4 22/4 22/2 22/2
ZV-113DV22/1             22/1 22/1 25/3 25/3       22/1 22/1 25/3 25/3 22/1 22/1                   22/1 22/1 26/3 26/3 26/3 22/1 22/1 26/3 24/4 22/1 22/1 22/1
ZV-117CJ                              51/1 51/1                   51/1 51/1 51/3 55/3                                     55/3
ZV-119CJ      55/2       55/2 55/2 55/2 55/2       55/2 55/2 55/2 55/2       55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2
ZV-131CJ                                                                        55/3 56/2 56/1       56/1 56/2 56/1 56/2
ZV-152DT                                                            29/1 29/1 80/1 80/1                   80/1 80/1 80/1 80/1 80/1             80/1 80/1 80/1 80/1 80/1
ZV-159CA      34/1 34/1 28/3 28/3 34/1 34/1 34/1             34/1 34/1 28/3 28/3 28/3 34/1 34/1 28/2 34/1 34/1 34/1                   34/1 34/1       100/1 41/1 34/1 34/1
ZV-163CA      24/2 24/2 80/1 80/1 24/2                         34/2       28/1       28/1             34/2 34/2 34/2 34/2 34/2             34/2 34/2 34/2 34/2 34/2
ZV-164BH26/1                         41/1 41/1       26/1 26/1 41/1 41/1 41/1 41/1 41/1             26/1 26/1 41/1       41/1 26/1 26/1 41/1 41/1 26/1 26/1 26/1
ZV-165BH                                                                                    34/1             20/2 32/1 25/1 32/1 34/1 24/1       26/1 26/1 28/3
ZV-166BH            26/1 29/1       28/1       28/1 42/1       28/1 28/1 34/3 34/3 34/3 28/1 28/1 23/2 23/2       25/1 25/1             25/1 25/1 23/2 23/2 23/2 28/1 28/1
ZV-166CA100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1                         100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1       100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1       100/1 100/1 100/1
ZV-169CA28/2 28/1 28/1 41/1 41/1 23/1 23/1 28/1/p 28/2 28/2 23/1 23/1       80/1 43/1             100/1 28/2 80/1 23/1 23/1 28/2 28/2 23/1 23/1 28/2 28/2 28/2
ZV-170CA34/2 34/2 34/2 43/1 43/1 43/1 43/1 34/2 34/2 34/2 43/1 43/1 43/1 43/1       34/2 34/2 28/3 28/3 28/3 28/3 28/3 34/2 34/2 28/3 28/3       28/3 28/3 34/2 34/2
ZV-172BH                  24/2       24/2 24/2                   33/1 33/1 33/1 33/1 33/1             33/1 33/1 28/3                                     34/1 34/1 34/1
ZV-173BH                                                28/2 28/2             33/1 33/1 33/1       24/1 32/1       32/1 32/1 32/1             32/1 32/1 32/1 32/1 32/1
ZV-196CI                                                                                                            55/3 55/1
ZV-238CI                                                            55/3                                     54/2                                                 56/2
ZV-251CN      22/1 22/1 25/3 25/3 25/2 25/2                   25/2 25/2 25/2 25/2 25/2             25/3 25/3 25/3 25/3 25/3             25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/1
ZV-268CH                                                                                                                        NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2
ZV-308BI                  90/2       22/1                                                                                           26/2             26/2 26/2 26/2 26/2
ZV-309BI                  34/3 34/3 28/1 28/1                                     22/2 22/2 24/1       25/2 25/2 25/2 25/2 25/2 22/2       22/4       22/2 22/2 22/2
ZV-314BI                                                                        24/1                         90/2 90/2 22/4 22/4 22/4             90/2 90/2 90/2 90/2
ZV-315BI                  34/4       22/2       24/1             28/1 28/1 34/4 34/4 34/4                                     90/2 25/1 25/1 34/4 34/4       26/3 90/2 25/1 25/1
ZV-318BI                                                                                                                                                24/2 22/3
ZV-344CN                                    22/1 22/1             22/1 22/1 25/3 25/3 25/3 22/1 22/1 26/3 26/3 22/1 22/1 22/1             22/1 22/1 26/3       26/3 22/1 22/1
ZV-345CN24/1 25/1                                                             28/1 28/1 28/1             26/2 26/2 26/2 26/2                                           26/2
ZV-349CN                              22/1                                     90/1 90/1 90/1             90/1 90/1 90/1 90/1 90/1             90/1 90/1 90/1 90/1 90/1
ZV-352BI                                                                        22/1 22/1 22/1             34/4 34/4 34/4 34/4 34/4             34/4 34/4 34/4 34/4 34/4
ZV-356CE                                                                                                      ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 2/1
ZV (Kr)/1
ZV (Kr)/1             ZV (Kr)/1       3/2 6/2
ZV-357BIZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1
ZV-359BIZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2       ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2
ZV-360DT                                    24/2 24/2             24/2 24/2 24/2 24/2 80/1 24/2 24/2       20/2 20/1 20/1 20/1             42/1 20/1 20/2 20/2 20/2 24/2 24/2
ZV-361BI34/1             34/1 34/1 28/3 28/3       34/1 34/1 28/3 28/3 34/1 34/1
ZV-363CN      24/1 24/1 90/1 90/1 24/1 24/1 24/1             24/1 24/1 90/2 90/2 90/2       24/1 25/6 25/6 24/2 24/2 24/2             24/2 24/2 25/6 25/6 25/6 24/1 24/1
ZV-364BI                        29/1 29/1 29/1             42/1 42/1       29/1 29/1                   34/1       ZV (Pa)/2 41/1 23/1                   43/2 43/1
ZV-365BI      26/1                         28/1 26/1                               34/1 23/1 26/1 26/1 41/1 41/1 26/1 26/1 26/1                         41/1 41/1       26/1 26/1
ZV-366BI                                                                                                                  23/1
ZV-367BI28/1             28/1 28/1 34/3 34/3       28/1 28/1 34/3 34/3       28/1                   25/1 25/1 23/2 23/2 23/2 28/1 28/1 23/2 23/2 25/1 25/1 25/1
ZV-429CD                                                                                                      34/1 34/1             28/2 34/1 34/1 28/1       34/1 34/1 34/1
ZV-441CM51/1 51/1 51/1 51/1 51/1                   51/1 51/1       55/3 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1
ZV-452DT24/2             24/2 24/2 80/1 80/1       24/2 24/2 80/1 80/1 24/2 24/2 24/2             20/1 20/1 20/2 20/2 20/2 24/2 24/2 20/2 20/2 20/1 20/1 20/1
ZV-496CE                                                                                                                        55/1
ZV-577CE                                                            63/1 63/1 63/1 63/1 63/1             63/1 63/1 63/1 63/1 63/1             63/1 63/1 63/1
ZV-615CM                  33/1 33/1 33/1 33/1                                                                         33/1 33/1 33/1             33/1 33/1 33/1 33/1 33/1
ZV-633DT      28/2 28/2 23/1 23/1             28/1             34/2       23/1 23/1 29/1 28/2 28/2 23/1 23/1 28/2 28/2 28/2             28/2 28/2 23/1 23/1 23/1 28/2 28/2
ZV-634DT      33/1 33/1 32/1 32/1 34/2 34/2 33/1                   34/2 32/1 32/1 32/1             34/3 34/3 34/3 34/3 34/3             34/3 34/3 34/3 34/3 34/3
ZV-718CR            25/1 24/1 24/1 90/1 90/1       24/1 24/1 90/1 90/1 26/1 26/1 26/1 24/1       25/4 25/4 25/4 25/4 25/4             25/2 25/2 25/2 25/2 25/2
ZV-719CN                  28/2 28/2 28/2 28/2                   28/2                                                                                           34/4 34/4 34/4
ZV-723CN                  26/1 26/1                               26/1 26/1
ZV-726CN                        90/2 25/1 25/1 25/1             28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 25/1 25/1 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1             24/1 24/1 24/1 24/1 24/1
ZV-732CN22/2             22/2 22/2 22/3 22/3       22/2 22/2       26/1 22/2 22/2 22/2                   22/2 28/1 28/1 28/1 22/2 22/2 28/1 22/4
ZV-735CN                  28/1 28/1 26/1 26/1                   25/1 25/1 24/1       22/1             22/2       24/1                         25/4 25/4 25/4 25/4 25/4
ZV-736CN                                                                              24/1 24/1             24/2 24/2 25/6 25/6 25/6 24/1 24/1 25/6 25/6 24/2 24/2 24/2
ZV-745DV      55/1       55/1 55/1 55/1 55/1       55/1 55/1 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 55/1 55/1 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 55/1 55/1 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 55/1 55/1
ZV-747DV      56/1       56/1 56/2 56/1       56/1       56/1 56/2 56/1 56/2 56/1       56/1       56/1 56/2 56/1 56/2 56/1       56/1 56/2 56/1       56/1 56/2 56/1
ZV-754DV                  63/1 63/1 63/1 63/1
ZV-755DS56/1       56/1 56/2 56/1 56/2 56/1       56/1       56/1 56/2 56/1       56/2                   54/2       56/1 56/2 56/1       56/1 56/2 56/1 56/2 56/1       56/1
ZV-774DV      54/1       54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1 54/2 54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1       55/3 54/2 54/1             54/2 54/1 54/2 54/1 54/2 54/1
ZV-841BZ                                                            55/1 55/1 55/1 55/1 55/1             55/1 55/1             55/1             55/1 55/1 55/1 55/1 55/1
ZV-845DN                                                                                                      22/5 22/5 22/5 22/5 22/5             22/5 22/5 22/5 22/5 22/5
ZV-858CM      22/3 22/3       34/4             22/3             22/3 22/3                   22/3 22/3 24/4 24/4 22/3 22/3 22/3             22/3       24/4 24/4 24/4 22/3 22/3
ZV-859DN25/1             25/1 25/1 90/2 90/2       25/1 25/1 90/2 90/2 25/1 25/1 25/1             28/1 28/1 90/2 90/2       25/1 25/1       28/1 28/1 28/1 28/1
ZV-860CM22/3             22/3 22/3 34/4 34/4       22/3 22/3 34/4 34/4 22/3 22/3 22/3             22/3 22/3 24/4 24/4 24/4 22/3 22/3 24/4 26/3 22/3 22/3 22/3
ZV-862CM                                    56/2 51/1             51/3 51/3 55/2 51/3 51/3             51/3 51/3 51/3 51/3 51/3             51/3 51/3 51/3 51/3 51/3
ZV-865CM33/1             34/2 34/2 32/1 32/1       33/1 33/1 32/1 32/1 34/2 34/2 34/2             43/1 43/1 43/2 43/2 43/2 33/1 33/1 43/2       43/1//p 43/1 43/1
ZV-963CD                                                                                    55/3             55/3 54/1 54/2       55/3             55/3 55/3 55/3 55/3 55/3
ZV-987CI                              51/1
ZV-994CI                              54/2 54/1       54/1       55/4 55/4 55/4 55/4 55/4             55/4 55/4 55/4 55/4 55/4             55/4 55/4 55/4 55/4 55/4          
◄ apríl 2020 Späť na aktuálnu výpravu Export CSVjún 2020 ►

Mesačný sumár zaznamenanej výpravy

Počet poradíNevypravené poradiaPodiel nevypravenýchPočet vozidiel
Suma za všetky zaznamenané dni163320,1 %1691
Priemer za všetky zaznamenané dni5300,1 %55
Suma za všetky zaznamenané dni pondelok - piatok128200,0 %1329
Priemer za všetky zaznamenané dni pondelok - piatok6100,0 %63

Denný sumár zaznamenanej výpravy

DátumPočet poradíNevypravené poradiaPodiel nevypravenýchPočet vozidiel
1.5.2020piatok3333
2.5.2020sobota3512,9 %35
3.5.2020nedeľa3313,0 %33
4.5.2020pondelok5153
5.5.2020utorok5152
6.5.2020streda5155
7.5.2020štvrtok5153
8.5.2020piatok3336
9.5.2020sobota3538
10.5.2020nedeľa3537
11.5.2020pondelok5558
12.5.2020utorok5658
13.5.2020streda5559
14.5.2020štvrtok5663
15.5.2020piatok5660
16.5.2020sobota3636
17.5.2020nedeľa3536
18.5.2020pondelok7374
19.5.2020utorok7374
20.5.2020streda7376
21.5.2020štvrtok7374
22.5.2020piatok7476
23.5.2020sobota3639
24.5.2020nedeľa3536
25.5.2020pondelok7376
26.5.2020utorok7373
27.5.2020streda7475
28.5.2020štvrtok7476
29.5.2020piatok7475
30.5.2020sobota3637
31.5.2020nedeľa3535

Denný sumár zaznamenaných nevypravených poradí po linkách

DátumLinkaPočet poradíNevypravené poradiaPodiel nevypravených
2.5.2020sobota2611100 %
3.5.2020nedeľa2611100 %