Fleet numbers:
  1. 68
  2. 6208    1983 – 1984
  3. 8142    from 1984
Type: Škoda 14 Tr 01
Builder: Škoda, Ostrov
Serial number: 08404
Manufactured: 1982
In service: 1.12.1982
Withdrawn: 1.12.2002
Depot: Hroboňova
Krasňany (depozitár HV)
Trnávka
Overhauls and changes: Úprava na výcvikové vozidlo (1984)

Inverzný náter (po r. 1985)
Additional information: instruction vehicle
Other data: Je zachovaný ako zdroj dielov pre budúce historické vozidlo #6207. Na vozidle bola zachovaná pôvodná hnacia náprava Rába A 018 a aj pôvodné sedadlá.
Last records of service: 18.6.2012 207/2
All records of service

Comments

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.
Momentálny stav - užíva si vonkajšie prostredie na Trnávke