Fleet number:7507
Type: Škoda 30T1 ForCity Plus
Builder: Škoda Transportation, Plzeň
Serial number: 10145
Manufactured: 2015
In service: 1.6.2015
Acquisition price: 2 620 000 €
Depot: Jurajov dvor
Information system: BUSE BS 300, BS 300, BS 301, BS 301
BUSE BS 303
BUSE BS 370, BS 370, BUSE BS 370
BUSE BS 210/5, BS 210/4, BS 210/4, BS 210/5, BS 210/4, BS 210/4
BUSE BS 310, BS 310
Additional information: low-floor vehicle, air-conditioned vehicle
Other data: Do Bratislavy prišla 22.4.2015.
Last records of service: 31.10.2020 3/1
30.10.2020 3/17
28.10.2020 3/9
26.10.2020 3/19
24.10.2020 3/11
23.10.2020 3/3
22.10.2020 3/1
21.10.2020 3/10
14.10.2020 3/17
13.10.2020 3/16
All records of service

Comments

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.
Od 22.4. do 30.5.2020 odstavená kvôli neplatným elektrorevíziám
Áno fotenie na šírku by sa hodilo 😃
Reply on: Kubex2006SK #2:
Keď už tu chceš niečo dať, nebolo by lepšie fotiť na šírku a z trochu väčšej vzdialenosti, nech je tam celý voz? Takéto fotky sú nepoužiteľné, rovnako ako pri #7799 či #7911 (teda táto by ešte oproti tým dvom ušla, no...)
Od 2.2. do 23.2.2019 odstavená kvôli plánovanej strednej oprave po ubehnutých 200.000 km