Trasy liniek

Autobusy MHD

linkazastávky
1

► Kopánka - Nám. SUT, Veľký Dvor

Strojárenská - SACHS, Strojárenská - rázc., Nerudova, Linčianska, Linčianska I., Zelenečská I., Dohnányho, Železničná stanica, Hospodárska, Hospodárska - Bernolákova brána, Zelený kríček, Špačinská cesta, Hajdóczyho, Slnečná, J. Hlubíka, Kopánka - Nám. SUT, Špačinská - Nám. SUT, Letisko, Doliny, Záhrada, Veľký Dvor

► Linčianska, Strojárenská - SACHS

Veľký Dvor, Záhrada, Doliny, Letisko, Kopánka - Nám. SUT, J. Hlubíka, Špačinská - Obch. akadémia, Špačinská cesta, Šrobárova, Hospodárska - Bernolákova brána, Hospodárska, Železničná stanica, Dohnányho, Zelenečská I., Zelenečská II., Linčianska I., Linčianska, Nerudova, Strojárenská, Strojárenská - SACHS
2

► Kamenný mlyn

Linčianska, Nerudova, Bratislavská, Gorkého - ZŠ, Zelenečská I., Dohnányho, Hospodárska, Hospodárska - Bernolákova brána, Zelený kríček, Terézie Vansovej - cintorín, Terézie Vansovej - Okružné nám., Terézie Vansovej - žel. prejazd, Kamenná cesta - cintorín, Kamenná cesta - T.Kružliaka, Kamenný mlyn

► Linčianska

Kamenný mlyn, Kamenná cesta - T.Kružliaka, Kamenná cesta - cintorín, Terézie Vansovej - žel. prejazd, Terézie Vansovej - Okružné nám., Terézie Vansovej - cintorín, Zelený kríček, Hospodárska - Bernolákova brána, Hospodárska, Dohnányho, Zelenečská I., Gorkého - ZŠ, Gorkého - Bratislavská, Nerudova, Linčianska
3

► Špačinská - Nám. SUT

G. Dusíka, J. G. Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa, J. Bottu, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Hospodárska, Železničná stanica, Kollárova, Spartakovská, V. Clementisa, V. Clementisa - Poliklinika, Družba, Veterná, Saleziánska, Špačinská - Nám. SUT

► J. Bottu - park J. Kráľa

Kopánka - Nám. SUT, Saleziánska, Veterná, Družba, V. Clementisa - Poliklinika, V. Clementisa, Spartakovská, Kollárova, Železničná stanica, Hospodárska, Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, J. Bottu, G. Dusíka, J. G. Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa
4

► Špačinská - Nám. SUT

Strojárenská - SACHS, Strojárenská - rázc., Nerudova, Linčianska, Linčianska I., Zelenečská I., Dohnányho, Kollárova, Spartakovská, V. Clementisa, V. Clementisa - Poliklinika, Družba, Veterná, Saleziánska, Špačinská - Nám. SUT

► Linčianska, Strojárenská - SACHS

Kopánka - Nám. SUT, Saleziánska, Veterná, Družba, V. Clementisa - Poliklinika, V. Clementisa, Spartakovská, Kollárova, Dohnányho, Zelenečská I., Zelenečská II., Linčianska I., Linčianska, Nerudova, Strojárenská - rázc., Strojárenská - SACHS
5

► Linčianska, Strojárenská - SACHS

Botanická - Jednota, G. Dusíka, J. G. Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa, J. Bottu, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Hospodárska, Železničná stanica, Dohnányho, Tamaškovičova, Bulharská - Tatrachema, Mikovíniho, Linčianska, Nerudova, Strojárenská - rázc., Strojárenská - SACHS, Coburgova - HKS, Strojárenská - BOGE

► J. Bottu - park J. Kráľa

Strojárenská - BOGE, Coburgova - HKS, Strojárenská - SACHS, Strojárenská - rázc., Nerudova, Linčianska, Mikovíniho, Bulharská - Tatrachema, Bulharská - Potraviny, Dohnányho, Železničná stanica, Hospodárska, Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, Botanická - Jednota, G. Dusíka, J. G. Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa
6

► J. Bottu - park J. Kráľa

Sibírska, Olympijská, Veterná, Okružná, Špačinská cesta, Šrobárova, Hospodárska - Bernolákova brána, Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, J. Bottu, G. Dusíka, J. G. Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa

► Sibírska

G. Dusíka, J. G. Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa, J. Bottu, Študentská - ZŠ, Hospodárska - Bernolákova brána, Zelený kríček, Špačinská cesta, Okružná, Veterná, Olympijská, Sibírska
12

► Kopánka - Nám. SUT

Linčianska, Linčianska I., Zelenečská I., Bratislavská - Coburgova, Stromová, Železničná stanica, Kollárova, Hlboká, Špačinská cesta, Hajdóczyho, Slnečná, J. Hlubíka, Kopánka - Nám. SUT

► Linčianska

Kopánka - Nám. SUT, J. Hlubíka, Špačinská - Obch. akadémia, Špačinská cesta, Hlboká, Kollárova, Železničná stanica, Dohnányho, Bratislavská - Coburgova, Gorkého - ZŠ, Zelenečská II., Linčianska I., Linčianska
13

► Biely Kostol

TESCO, Družba, V. Clementisa - Poliklinika, Hlboká, Šrobárova, Terézie Vansovej - cintorín, Terézie Vansovej - Okružné nám., Terézie Vansovej - žel. prejazd, Kamenná cesta - cintorín, Kamenná cesta - T.Kružliaka, Kamenný mlyn, Záhradkárska osada, Biely Kostol - Rybná, Biely Kostol - Pionierske nám., Biely Kostol - cintorín, Biely Kostol otoč I., Kočiské, Biely Kostol otoč, Biely Kostol - Rekreačná ul.

► Hypermarket TESCO

Biely Kostol - Rybná, Biely Kostol - Pionierske nám., Biely Kostol - cintorín, Biely Kostol otoč I., Kočiské, Biely Kostol otoč, Biely Kostol - Rekreačná ul., Záhradkárska osada, Kamenný mlyn, Kamenná cesta - T.Kružliaka, Kamenná cesta - cintorín, Terézie Vansovej - žel. prejazd, Terézie Vansovej - Okružné nám., Terézie Vansovej - cintorín, Zelený kríček, Starohájska, V. Clementisa - Poliklinika, Družba, TESCO
14

► Viktoríniho nám.

Modranka, Modranka - Pošta, Modranka - Jednota, Modranka - Seredská, Nitrianska, Tamaškovičova, Dohnányho, Hospodárska, Hospodárska - Bernolákova brána, Zelený kríček, Starohájska, V. Clementisa - Poliklinika, Družba, TESCO, Olympijská, Viktoríniho nám.

► Modranka

Viktoríniho nám., Olympijská, TESCO, Družba, V. Clementisa - Poliklinika, Hlboká, Šrobárova, Hospodárska - Bernolákova brána, Hospodárska, Dohnányho, Tamaškovičova, Bulharská - Tatrachema, Nitrianska, Modranka, Modranka - Pošta, Modranka - Jednota, Modranka - Seredská
16

► OC OBI

Nemečanka, Trstínska - Skladová, Trstínska - Cukrová, Š. Moyzesa - Tibenský, Š. Moyzesa, Botanická - Jednota, Botanická, J. Bottu, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Hospodárska, Železničná stanica, Kollárova, Sladovnícka, Bernolákova - Kriváň, Bernolákova, Koniarekova - ŽOS, Vozovka, Belgická, Nová, Nová - TMT, Nová - OC OBI

► Nemečanka

Nová - OC OBI, Nová - TMT, Nová, Belgická, Vozovka, Koniarekova - ŽOS, Bernolákova, Bernolákova - Kriváň, Kollárova, Železničná stanica, Hospodárska, Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, J. Bottu, Botanická, Botanická - Jednota, Š. Moyzesa, Š. Moyzesa - Tibenský, Trstínska - Cukrová, Trstínska - Skladová, Nemečanka
21

► Sibírska

Modranka, Modranka - Pošta, Modranka - Jednota, Nitrianska, Tamaškovičova, Dohnányho, Hospodárska, Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, J. Bottu, Botanická, Botanická - Jednota, Terézie Vansovej - cintorín, Zelený kríček, Špačinská cesta, Špačinská - Obch. akadémia, Špačinská - Nám. SUT, Sibírska

► Modranka - Jednota

Sibírska, Kopánka - Nám. SUT, Špačinská - Obch. akadémia, Špačinská cesta, Šrobárova, Terézie Vansovej - cintorín, Botanická - Jednota, Botanická, J. Bottu, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Hospodárska, Dohnányho, Tamaškovičova, Nitrianska, Modranka, Modranka - Pošta, Modranka - Jednota
22

► Vozovka

Linčianska, Linčianska I., Zelenečská I., Dohnányho, Hospodárska, Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, Terézie Vansovej - cintorín, Zelený kríček, Špačinská cesta, Špačinská - Obch. akadémia, Špačinská - Nám. SUT, Sibírska, Olympijská, Veterná, Družba, V. Clementisa - Poliklinika, V. Clementisa, Spartakovská, Sladovnícka, Bernolákova - Kriváň, Bernolákova, Vozovka

► Linčianska

Vozovka, Bernolákova, Bernolákova - Kriváň, Sladovnícka, Spartakovská, V. Clementisa, V. Clementisa - Poliklinika, Družba, Veterná, Olympijská, Sibírska, Kopánka - Nám. SUT, Špačinská - Obch. akadémia, Špačinská cesta, Šrobárova, Terézie Vansovej - cintorín, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Hospodárska, Dohnányho, Zelenečská I., Linčianska I., Linčianska
23

► Vozovka

Sibírska, Kopánka - Nám. SUT, Špačinská - Obch. akadémia, Špačinská cesta, Šrobárova, Terézie Vansovej - cintorín, Botanická - Jednota, Botanická, J. G. Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa, J. Bottu, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Hospodárska, Železničná stanica, Kollárova, Sladovnícka, Bernolákova - Kriváň, Bernolákova, Vozovka

► Sibírska

Vozovka, Bernolákova, Bernolákova - Kriváň, Kollárova, Železničná stanica, Hospodárska, Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, J. Bottu, Botanická, Botanická - Jednota, Terézie Vansovej - cintorín, Zelený kríček, Špačinská cesta, Špačinská - Obch. akadémia, Špačinská - Nám. SUT, Sibírska

Regionálne autobusy

linkazastávky
207429

► Biely Kostol, Autobusová stanica

Autobusová stanica, Zelený kríček, Terézie Vansovej - cintorín, Terézie Vansovej - Okružné nám., Kamenná cesta - cintorín, Kamenný mlyn, Biely Kostol - Rybná, Biely Kostol - Pionierske nám., Biely Kostol - cintorín, Biely Kostol otoč, Biely Kostol - Rekreačná ul., Kamenný mlyn, Kamenná cesta - cintorín, Terézie Vansovej - Okružné nám., Terézie Vansovej - cintorín, Hospodárska - Bernolákova brána, Autobusová stanica

Vysvetlivky

tučnéKonečná zastávka
šikméObčasná zastávka