Prezentácia názorov kandidátov na post primátora (doplnené)

V komunálnych voľbách 27. novembra si Trnavčania budú môcť vybrať zo štyroch kandidátov na post primátora. iMHD.sk ponúklo priestor na prezentáciu ich názorov v oblasti mestskej hromadnej dopravy (MHD). Túto možnost využili Ing. Vladimír Butko a Ing. Jozef Pobiecký. V prípade, že nám ostatní kandidáti odpovede na otázky doručia dodatočne, radi ich zverejníme.

22. 11. 2010 - doplnené o odpovede Ing. Jozefa Pobieckého


Definujte význam MHD pre mesto Trnava a cieľovú skupinu zákazníkov, pre ktorú má byť MHD primárne určená.

Ing. Vladimír Butko: Význam MHD pre Trnavu je podobný ako všade inde. Tam, kde možno dopraviť ľudí „hromadne", netreba ísť „individuálne". Je to ekologickejšie, ekonomickejšie. Preto treba MHD zatraktívniť. Pomocou dobrých autobusov, premyslených liniek, motivačným cestovným. Cieľovou skupinou sú všetci, ale v jednotlivých časových častiach dňa treba myslieť a motivovať rozličné skupiny.

Ing. Jozef Pobiecký: Význam MHD vnímam veľmi pozorne. Je to problém každého väčšieho mesta. Trnava nie je výnimkou. Cieľovou skupinou sú všetci občania nášho mesta.

Aký by mal byť podľa Vás rozsah objednávanej dopravy? Vyšší, nižší, alebo rovnaký ako v súčasnosti?

Ing. Vladimír Butko: Bol mi prezentovaný Generel dopravy, Optimalizácia liniek a zúčastnil som sa viacerých rokovaní o tejto problematike. Myslím, že rozsah objednávanej dopravy by mal zostať rovnaký, možno o cca 5% nižší.

Ing. Jozef Pobiecký: Rozsah doteraz objednávanej dopravy kopíroval potreby, ktoré vychádzali z potrieb a požiadaviek hlavne jednotlivých mestských častí (VMČ), pričom zahrňovali aj ranné a poobednajšie špičky (cesty do zamestanania, škôl, zdravotníckych zariadení a podobne). Vyšší alebo nižší výkon prípadne ďalšie zmeny budú vychádzať zo štúdie Optimalizácie mestskej autobusovej dopravy.

V minulom roku bola pre Mesto Trnava vypracovaná Optimalizácia liniek mestskej autobusovej dopravy v Trnave. Chcete zachovať súčasný systém liniek, upraviť ho podľa spomínaného dokumentu, alebo máte o trasovaní liniek vlastnú predstavu?

Ing. Vladimír Butko: Súčasný systém liniek vznikal postupne, historicky sa vždy, možno niekedy aj živelne rozširoval (všetky linky cez Hospodársku,...). Systém navrhovaný v Optimalizácii je lepší, ale nie som si istý, či sa nedá vytvoriť aj lepší. Máme aj vlastnú predstavu.

Ing. Jozef Pobiecký: Optimalizácia mestskej autobusovej dopravy bola spracovávaná odborníkmi a predpokladám, že majú určite lepšie znalosti o fungovaní dopravy ako ktokoľvek z nás. Samozrejme ich bude treba citlivo prerokovať s občanmi práve prostredníctvom jednotlivých výborov mestských častí. Na jednej strane počúvam, ako chceme viac zapojiť občanov do vecí verejných, tak toto je jeden z príkladov.

Chcete zachovať súčasný systém platby (predaj cestovných lístkov u vodiča, čipové karty), alebo v ňom uskutočniť nejaké zmeny?

Ing. Vladimír Butko: Doplniť systém o „Trnavskú kartu" (tiež čipová karta).

Ing. Jozef Pobiecký: Platby by som určite chcel zlepšiť a rozšíriť pomocou čipových kariet, prípadne zaviesť aj platenie pomocou sms-správ. Určite by to zjednodušilo prácu tak občanom ako aj vodičom mestskej hromadnej dopravy.

Čo si myslíte o myšlienke bezplatnej MHD?

Ing. Vladimír Butko: Intenzívne o nej rozmýšľam. O rozsahu a postupe. Mám svoje predstavy ako ich realizovať.

Ing. Jozef Pobiecký: Myšlienka bezplatnej MHD je určite zaujímavá a priznám sa dosť ma prekvapila práve v programe kolegu z KDH. (Vo volebnom programe Vladimíra Butka sa píše „doprava v nedele a vo sviatky zdarma" - pozn. iMHD.) Doteraz sme o takom niečom nikdy nehovorili, pričom sme tvorili s KDH koalíciu. A práve zástupca primátora zodpovedný za MHD je tiež členom KDH. Niekoľkokrát sme sa rozprávali o výške dotácie, ktorou dotujeme stratu z výkonov MHD SAD Trnava a o možnosti jej zníženia. Neviem ale, aký to bude mať dopad na rozpočet. Ak by som ho mal spracovaný, tak by to bolo aj pre mňa jednoduchšie.

MHD v Trnave prevádzkuje spoločnosť SAD Trnava a.s. Ste spokojný s jej službami? Chcete pokračovať v spolupráci s touto spoločnosťou, alebo vypísať na prevádzkovanie MHD verejnú súťaž? Malo by podľa Vás mať mesto vo firme prevádzkujúcej MHD vlastnícky podiel?

Ing. Vladimír Butko: Toto je otázka na minimálne celodňový seminár. Mesto Trnava si objednáva výkony a SAD ich plní. Za dohodnutých podmienok. Chcem vidieť prácu SAD pri zavádzaní Optimalizácie a pri prípadných korektúrach. Mesto by malo mať aj vlastnícky podiel vo firme prevádzkujúcej MHD a malo by mať vplyv aj na chod firmy. Mesto má z podobných podnikov dobré skúsenosti (A.S.A.Trnava, TT-Komfort,...). Verejnú súťaž nevylučujem, ale v súčasnosti nevidím ako aktuálnu. Moje riešenie je trochu iné a asi lepšie...

Ing. Jozef Pobiecký: Máte pravdu, že MHD prevádzkuje spoločnosť SAD Trnava. Neviem, či výraz spokojný je ten pravý. Rozhodne je vždy čo zlepšovať a táto spoločnosť nie je výnimkou. Čo sa týka vlastníckeho podielu o tom bude rozhodovať FNM. A aké podmienky určia a stanovia , také budeme musieť rešpektovať. Ale bolo by asi správne aby sme tam svoj podiel mali a mohli sa vyjadrovať k problémom operatívnejšie.

Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.