Optimalizácia liniek MHD je už hotová

Mesto Trnava na svojom webe zverejnilo dokument Optimalizácia liniek mestskej autobusovej dopravy v Trnave, ktorý vypracovala firma DIC Bratislava, s.r.o.. Pri tvorbe nového linkového vedenia bola zdigitalizovaná komunikačná sieť mesta a existujúce linkové vedenie a tiež boli použité dáta z palubných počítačov o využívaní jednotlivých spojov.

Dopravca momentálne pracuje na tvorbe cestovných poriadkov, so zmenami však pravdepodobne počká až do ukončenia rekonštrukcie križovatky Nitrianskej a Sladovníckej ulice.

Menej liniek, pravidelné intervaly
Spracovatelia optimalizácie zistili značné rozdiely vo vyťaženosti jednotlivých liniek. Ako najmenej vyťažené sa ukazujú linky 13 15 a 16, preto majú byť zrušené. Návrh nového linkového vedenia nepočíta s obsluhou areálu automobilky PSA. Počet liniek by sa mal zredukovať na 12. Pri novom vedení liniek by sa mal zaviesť pravidelný interval medzi spojmi, čo je jeden zo základných princípov MHD. U nosných liniek 16 by to malo byť 20 minút v špičke pracovného dňa, u doplnkových liniek 1116 by to malo byť 40 minút.

"Citybus" cez Trojičné námestie
Návrh uvažuje aj s linkou z Prednádražia na Družbu premávajúcou priamo cez Trojičné námestie. Obsluhovaná by mala byť menšími autobusmi a má zlepšiť dostupnosť centra a polikliniky pre starších a handicapovaných občanov.

Zvláštny výpočet počtu potrebných vozidiel
Riešitelia optimalizácie sa však nevyhli ani chybám. Pre špičkové obdobie vypočítali, že bude potrebné nasadiť 25 vozidiel. V tabuľke však vychádzajú z chybne prevzatých jazdných dôb zo súčasných cestovných poriadkov. Napríklad pri linke 5 uvažujú s jazdnou dobou 15 minút v špičke pracovného dňa (počas víkendu naopak až 25 minút!), pričom podľa súčasného cestovného poriadku je jazdná doba v špičke dvojnásobná. Pre túto linku budú preto potrebné tri alebo štyri vozidlá miesto uvažovaných dvoch. Ďalšie dve alebo tri vozidlá navyše budú z rovnakých dôvodov potrebné pre linky 3 a 6. Spomínaná nevydarená tabuľka uvádza navyše aj chybné trasy liniek.

Linka 16 - dva kilometre bez zastávky?
Dokument nenavrhuje zriadenie nových zastávok MHD, okrem vybudovania párovej zastávky k zastávke Starohájska. Navrhovanej linke 16, premávajúcej z Nemečanky do Vozovky cez Hlbokú ulicu, tak necháva dvojkilometrový úsek medzi Zeleným kríčkom a Spartakovskou bez zastávky, napriek tomu, že prechádza okolo polikliniky a veľkých sídlisk na Tehelnej a Hlbokej ulici. Taktiež sa zabudlo na potrebu vybudovať zastávku na Sladovníckej ulici pre nosnú linku 2, keďže jej návrh s touto zastávkou uvažuje.


Trasy a špičkové intervaly navrhovaných liniek (v minútach)
č. trasa prac. deň so - ne
1 TAZ II. - Gorkého - Železničná stanica - Hospodárska - Zelený kríček - Kukučínova - Kopánka Nám. SUT 20 40
2 TAZ II. - Linčianska - Bulharská - Bernolákova Kriváň - Starohájska - Družba 20 nepremáva
3 Prednádražie - J. Bottu - Hospodárska - Železničná stanica - Spartakovská - Družba - Špačinská Nám. SUT - Viktoríniho nám. 20 60
4 (Skloplast) - Linčianska - Dohnányho - Spartakovská - Družba - Kopánka Nám. SUT 20 nepremáva
5 TAZ II. - Linčianska - Hospodárska - Študentská - J. Bottu - Prednádražie 20 60
6 Prednádražie - J. Bottu - Hospodárska II. - Špačinská - Veterná - Sibírska 20 60
11 Hrnčiarovce - Skloplast - TAZ I. - Železničná stanica 40 60
12 Pivovar - Poľnohospodárske družstvo - Š. Moyzesa - Zelený kríček 40 60
13 Modranka - Bulharská - Hospodárska I. - Zelený kríček - Kamenná cesta - Biely Kostol - Kočiské 40 60
14 Veľký dvor - Letisko - Kopánka Nám. SUT 40 60
15 Vozovka - Bernolákova Kriváň - Kollárova - Hospodárska I. - J. Bottu - Prednádražie 40 60
16 Nemečanka - Trstínska - Zelený Kríček - Hlboká - Spartakovská - Vozovka 40 60
101 Prednádražie - Študentská - Bernolákova - Trojičné nám - Hviezdoslavova - Halenárska - Spartakovská - Družba 60 60


Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.