Vyskúšajte pripravované
Linka 23 (platí od 15.12.2019)
► Vozovka
Odchody zo zastávky:
Sibírska
Kopánka - Nám. SUT
Špačinská - Obch. akadémia
Špačinská cesta
Šrobárova
Terézie Vansovej - cintorín
Botanická - Jednota
Botanická
J. G. Tajovského
B. Smetanu
J. Bottu - park J. Kráľa
J. Bottu
Študentská - ZŠ
Študentská - Orion
Hospodárska
Železničná stanica
Kollárova
Sladovnícka
Bernolákova - Kriváň
Bernolákova
Vozovka
 
► Sibírska
Odchody zo zastávky:
Vozovka
Bernolákova
Bernolákova - Kriváň
Kollárova
Železničná stanica
Hospodárska
Študentská - Orion
Študentská - ZŠ
J. Bottu
Botanická
Botanická - Jednota
Terézie Vansovej - cintorín
Zelený kríček
Špačinská cesta
Špačinská - Obch. akadémia
Špačinská - Nám. SUT
Sibírska

Autobusy MHD   

1 2 3 4 5 6 12 13 14 16 21 22 23

Regionálne autobusy   

207429

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie