Anketa: Ako hodnotíte podporu mestskej hromadnej dopravy zo strany vedenia mesta?

Nový Citelis
Foto © Tootti