Anketa: Mali by byť na území mesta Trnava vyznačené vyhradené pruhy pre autobusy?

#TTA 21-45,  4, Hospodárska ul., zastávka Hospodárska I.
Foto © Jan Ryšánek
Nie, nie je to pre plynulosť autobusovej dopravy potrebné. (12 %)
Nie, bolo by to neprimerané zvýhodnenie voči ostatným vozidlám. (6 %)
Áno, ak to neobmedzí ostatné vozidlá. (10 %)
Áno, aj za cenu obmedzenia ostatných vozidiel v premávke. (73 %)