Zmeny v cestovných poriadkoch (od 3.9.2017)
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Zmení sa zobrazenie údajov v cestovných poriadkoch - pribudne prázdninový stĺpec a víkendové dni sa zlúčia.


Ilustračné foto © Ďuri


Od nedele 3. septembra 2017 začínajú v súvislosti s novým školským rokom platiť nové cestovné poriadky MHD. Oproti predošlým neprinášajú veľa zmien, na jednotlivých linkách je zachovaný pôvodný rozsah premávky a rozdiely sú len v časových polohách vybraných spojov. Zmena trasy sa dotýka len linky 16, o ktorej informujeme v samostatnej správe.

Výraznejšou zmenou však prechádza rozvrhnutie zastávkových cestovných poriadkov. Tieto budú členené odlišne ako doteraz, preto odporúčame ich čítaniu venovať zvýšenú pozornosť.

Nový stĺpec - deň školských prázdnin

Prvou z noviniek je samostatný stĺpec pre odchody v pracovných dňoch, na ktoré pripadnú školské prázdniny. Tento bude zobrazovaný ako druhý v poradí, vedľa pracovných dní so školským vyučovaním. Uvedenou zmenou sleduje Dopravný podnik univerzálnu platnosť cestovných poriadkov. Tie sa už nebudú musieť pred prázdninami kompletne vymieňať a prelepovať, cestujúci sa namiesto toho budú riadiť odchodmi v prázdninovom stĺpci, podobne ako dnes sledujú odchody v osobitných stĺpcoch počas víkendov. Týmto sa dosiahne, že cestovné poriadky nebudú musieť nutne prechádzať zmenou vždy k začiatku júla a začiatku septembra, ale môžu platiť aj dlhšie obdobie, pokiaľ nie je dôvod na ich zmenu.

Na týchto internetových stránkach budeme prázdninové odchody pre pracovné dni uvádzať taktiež v osobitnom stĺpci, no iba vtedy, ak sa na linke premávka počas školských a prázdninových pracovných dní skutočne odlišuje. Na linkách, kde rozdiely nie sú, zobrazíme namiesto dvoch stĺpcov s rovnakými odchodmi len jeden stĺpec pre bežný pondelok až piatok.

Sobota, nedeľa a sviatky spolu

Druhou novinkou je zlúčenie doterajších dvoch stĺpcov, jedného pre sobotu a druhého pre nedeľu a sviatok, do jedného spoločného stĺpca platného pre nepracovné dni (soboty, nedele a sviatky). Nejde len o formálnu zmenu, Dopravný podnik na väčšine liniek po vyše štyridsiatich rokoch naozaj zjednocuje časy odchodov. Kým doteraz denná premávka v sobotu začínala okolo 6. hodiny a v nedele a sviatky okolo 7. hodiny, po novom bude začiatok premávky zjednotený na 6. hodinu. Na mnohých linkách sa tak nedeľná a sviatočná premávka začne o hodinu skôr ako doteraz, čím sa zlepší obsluha viacerých lokalít mesta. V neposlednom rade sa tým zjednoduší aj orientácia cestujúcich v cestovných poriadkoch. Upozorňujeme však, že na niektorých linkách so špecifickým dopytom alebo na základe požiadaviek obecných úradov budú predsa len aj naďalej drobné rozdiely v premávke medzi sobotou a nedeľou - tieto spresnia značky v cestovných poriadkoch.


28.8.2017
-Vladimír-

Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.