Historický kalendár na obdobie 29. máj - 6. jún

6.6.1977

Pred 43 rokmi

  • Pre výstavbu cesty I/18 Prešov - Kapušany bolo demontované trolejové vedenie v úseku Nám. mieru - Nižná Šebastová.