Bezbariérová doprava

Nasadzovanie výhradne nízkopodlažných vozidiel je garantované na všetkých autobusových aj trolejbusových linkách. Na linkách 11 12 13 15 20 24 26 27 37 41 42 43 44 premávajú aj midibusy, ktoré sú čiastočne nízkopodlažné - bezbariérový nástup je možný prostredníctvom zadných dverí, v blízkosti ktorých sa nachádza bezbariérová plošina so sklopnými sedadlami. Do autobusov evidenčných čísel #401#411 (vozidlá low-entry) je bezbariérový nástup možný prostredníctvom prvých alebo druhých dverí vozidla, nakoľko pri tretích dverách sa nachádza schodisko do vyvýšenej časti autobusu.