Bezbariérová doprava

Na vybraných linkách sú v cestovných poriadkoch vyznačené spoje obsluhované nízkopodlažnými (resp. čiastočne nízkopodlažnými) vozidlami. Nasazdovanie nízkopodlažných vozidiel je k 1. decembru 2019 garantované na trolejbusových linkách 4 8 a 38. Na autobusových linkách, ktoré obsluhujú štandardné (12-metrové) vozidlá sú vykonávané všetky spoje nízkopodlažnými, resp. čiastočne nízkopodlažnými autobusmi. Na linkách 12 20 27 41 a 42 premávajú midibusy, ktoré sú čiastočne nízkopodlažné. Garantované nízkopodlažné spoje sú taktiež aj na linkách 29 32 32A a 39. Okrem vyznačených spojov sú nízkopodlažné vozidlá zväčša vypravované aj na ostatných spojoch a linkách, no ich nasadzovanie nie je garantované (tzn. môžu sa tam objaviť aj vysokopodlažné vozidlá).

V zastávkových cestovných poriadkoch sú garantované nízkopodlažné spoje vyznačené piktogramom "#".