Bezbariérová doprava

Nasadzovanie výhradne nízkopodlažných vozidiel je garantované na všetkých autobusových aj trolejbusových linkách. Na linkách 12 13 15 26 27 41 42 premávajú midibusy, ktoré sú čiastočne nízkopodlažné - bezbariérový nástup je možný prostredníctvom zadných dverí, v blízkosti ktorých sa nachádza bezbariérová plošina so sklopnými sedadlami. Do autobusov evidenčných čísel #401#411 (vozidlá low-entry) je bezbariérový nástup možný prostredníctvom prvých alebo druhých dverí vozidla, nakoľko pri tretích dverách sa nachádza schodisko do vyvýšenej časti autobusu.