Bezbariérová doprava

Na vybraných linkách sú v cestovných poriadkoch vyznačené spoje obsluhované nízkopodlažnými (resp. čiastočne nízkopodlažnými) vozidlami. Nasazdovanie nízkopodlažných vozidiel je k 1. decembru 2018 garantované na vybraných spojoch liniek 10 15 19 29 32 32A a 39. Na linkách 12 20 27 41 a 42 premávajú midibusy, ktoré sú čiastočne nízkopodlažné. Okrem vyznačených spojov sú nízkopodlažné vozidlá zväčša vypravované aj na ostatných spojoch a linkách, no ich nasadzovanie nie je garantované (tzn. môžu sa tam objaviť aj vysokopodlažné vozidlá).


1.9.2018
-Vladimír, Davidoshmhd, Jur@j-