Bezbariérová doprava

Na väčšine liniek sú v cestovných poriadkoch vyznačené spoje obsluhované nízkopodlažnými (resp. čiastočne nízkopodlažnými) vozidlami. Nasadzovanie nízkopodlažných vozidiel je k 1. septembru 2021 počas prázdninových pracovných dní a víkendov garantované na všetkých trolejbusových linkách, počas školských pracovných dní len na trolejbusových linkách 4 8 38. Na autobusových linkách, ktoré obsluhujú štandardné (12-metrové) vozidlá sú vykonávané všetky spoje nízkopodlažnými, resp. čiastočne nízkopodlažnými autobusmi, rovnako je vykonávaná výhradne nízkopodlažnými vozidlami aj linka 29. Na linkách 12 13 26 27 41 42 premávajú midibusy, ktoré sú čiastočne nízkopodlažné. Garantované nízkopodlažné spoje sú taktiež aj na linkách 32 32A 39. Okrem vyznačených spojov sú nízkopodlažné vozidlá zväčša vypravované aj na ostatných spojoch a linkách, no ich nasadzovanie nie je garantované (tzn. môžu sa tam objaviť aj vysokopodlažné vozidlá).

V cestovných poriadkoch na zastávkach sú garantované nízkopodlažné spoje vyznačené piktogramom "#", v cestovných poriadkoch na webe imhd sú garantované nízkopodlažné spoje vyznačené podčiarknutím konkrétneho odchodu, prípadne sa uvádza informácia, že všetky spoje danej linky vykonáva nízkopodlažné vozidlo, pričom sa pri čísle linky sa nachádza piktogram invalidného vozíka.