Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
SOR EBN 820230 rokov601–6055 ❄️
SOR NB 12 City20212 roky413–414, 425–4275 ❄️
SOR NB 18 City20212 roky415–42410 ❄️
Solaris Urbino 18/III20167 rokov397–3982 ❄️
Solaris Urbino 12/III20158 rokov391–392, 394–3965 ❄️
Solaris Urbino 18/III20158 rokov3931 ❄️
Iveco First FCLLI 70C1720149 rokov387–3893 ❄️
Solaris Urbino 12/III201310 rokov377–380, 384–3867 ❄️
SOR NB 18 City201310 rokov4121
Iveco First FCLLI 80-65 C18200914 rokov373–3742
SOR NB 18 City200914 rokov375–3762
SOR BN 10.5200914 rokov403–4042
Irisbus Crossway LE 12.8M200914 rokov408–4092 ❄️
Irisbus PS09D1 Citelis 12M200815 rokov364–3696
Irisbus PU09D1 Citelis 18M200815 rokov3701
Iveco First FCLLI 80-65 C18200815 rokov3711
SOR BN 10.5200815 rokov4011
Irisbus PS09D1 Citelis 12M200716 rokov399–4002
Irisbus PS09D1 Citelis 12M200617 rokov3621
Irisbus PU09D1 Citelis 18M200518 rokov357, 3592
Irisbus PU09D1 City bus 18M200419 rokov355–3562
Solaris Urbino 12/II200320 rokov3481

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis 12M15,4362, 364–369, 399–4009
Irisbus Citelis 18M17,0357, 359, 3703
Irisbus City bus 18M19,0355–3562
Irisbus Crossway LE 12.814,0408–4092
Iveco First FCLLI11,7371, 373–374, 387–3896
Solaris Urbino 1210,0348, 377–380, 384–386, 391–392, 394–39613
Solaris Urbino 187,3393, 397–3983
SOR BN 10.514,3401, 403–4043
SOR EBN 80,0601–6055
SOR NB 12 City2,0413–414, 425–4275
SOR NB 18 City4,5375–376, 412, 415–42413

Výsledný sumár

Počet vozidiel64
Počet prevádzkových vozidiel64 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel9,2 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel64 (100 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel40 (62 %)

Trolejbusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Škoda 30 Tr SOR20203 roky737–7404 ❄️
Škoda 31 Tr SOR20203 roky741–7466 ❄️
Škoda 30 Tr SOR20176 rokov7321 ❄️
Škoda 31 Tr SOR20167 rokov722–73110 ❄️
Škoda 30 Tr SOR20167 rokov733–7364 ❄️
Škoda 31 Tr SOR20158 rokov720–7212 ❄️
Škoda 31 Tr SOR201310 rokov7191
Škoda 31 Tr SOR201211 rokov717–7182
Škoda 31 Tr SOR201112 rokov713–7164
Škoda 25 Tr Irisbus200815 rokov7091
Škoda 24 Tr Irisbus200815 rokov711–7122
Škoda 24 Tr Irisbus200716 rokov7061
Škoda 24 Tr Irisbus200617 rokov7011
Škoda 14 Tr 17/6M200122 rokov1231🚧

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Škoda 24 Tr Irisbus15,8701, 706, 711–7124
Škoda 25 Tr Irisbus15,07091
Škoda 30 Tr SOR5,1732–7409
Škoda 31 Tr SOR7,4713–731, 741–74625

Výsledný sumár

Počet vozidiel40
Počet prevádzkových vozidiel39 (98 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel7,9 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel39 (100 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel27 (69 %)

Súhrn

Počet vozidiel 104
Počet prevádzkových vozidiel 103 (99 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 8,7 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 103 (100 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 67 (65 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo
🚧 technologické vozidlo