Stagnácia a opätovný rozvoj (1996 - súčasnosť)

Od stagnácie k opätovnému rozvoju

V druhej polovici 90-tych rokov začala mestská hromadná doprava stagnovať a táto stagnácia pokračovala aj na začiatku 21. storočia, pretože financií na prevádzku bolo čoraz menej. Začali sa rušiť niektoré linky a obmedzovať ostatné. Do konca 90-tych rokov sa stav v sieti obslužných liniek podstatne nezmenil, na linke 2 boli pridané nové zachádzkové trasy na Čermáni i na Zobore, linka 16 dostala novú trasu zo Železničnej stanice cez Chrenovú a Zobor k Liečebnému ústavu a niektoré spoje linky 20 boli predĺžené až na Železničnú stanicu v Nitre. Zrušená však bola väčšina expresných liniek, v prevádzke z nich zostala len linka 132.

V roku 2000 prišlo k viacerým zmenám v linkovom vedení i v označeniach liniek:

 • linka 2 bola na Čermáni presmerovaná na Golianovu
 • linka 5 bola skrátená len do trasy Palárikova - Ivanka pri Nitre
 • linka 6 bola presmerovaná do trasy Chrenová, Gorazdova - Rázc. pod Zoborom - Čermáň, Golianova
 • linka 9 bola presmerovaná do trasy Klokočina, Kmeťova - Zobor, Liečebný ústav
 • linka 14 bola predĺžená do trasy Chrenová, Gorazdova - Plastika
 • linka 16 bola presmerovaná do trasy Chrenová, Výstavná - Mlynárce, Dubíkova
 • linka 17 bola presmerovaná do trasy Zobor, lanovka - Klokočina, Kmeťova
 • linka 22 bola predĺžená až k závodu IDEA
 • linka 23 bola skrátená do trasy Chrenová, Výstavná - Nitrianske strojárne
 • linka 25 dostala novú trasu Wilsonovo nábr. - Zobor, Liečebný ústav
 • linka 28 bola zrušená a jej číslo dostala linka 37  
 • linka 33 bola presmerovaná do trasy Klokočina, Kmeťova - Železničná stanica
 • linka 34 bola presmerovaná do trasy Klokočina, Kmeťova - IDEA
 • linka 35 premávala jednosmerne a pozostávala z dojazdových spojov ostatných liniek v úseku OD Tesco - vozovňa Štúrova
 • linka 132 dostala číslo 122

Aj z dôvodu neustáleho zvyšovania cestovného počet cestujúcich v hromadnej doprave začal klesať a v meste sa čoraz viac zvyšovala individuálna doprava. Vozidlový park mestskej dopravy pozostával výlučne z morálne zastaraných a často dožívajúcich vysokopodlažných autobusov Karosa a Ikarus. Do vozidlového parku na konci 90-tych rokov pribudlo len 5 autobusov Karosa B 932. Zaujímavosťou vo vtedajšom vozidlovom parku boli dva autobusy Karosa B 732 prestavané v roku 1997 na pohon stlačeným zemným plynom, neskôr v roku 2003 k nim pribudlo ešte tretie prestavané vozidlo.

Rok 2002 bol pre nitriansku MHD prelomový v tom, že sa podstatne zmenil tarifný systém. Stalo sa tak od 1. júla 2002. Do autobusov sa nainštalovali palubné počítače a systém pre tarifné vybavenie cestujúcich (pokladne, čítačky čipových kariet) od firmy R&G Mielec. Zrušené boli predplatné lístky, na čo doplatili najmä pravidelní cestujúci. Taktiež bol zrušený predpredaj jednorazových cestovných lístkov v automatoch a novinových stánkoch, predávali sa už len priamo vo vozidlách u vodiča. Na zrýchlenie vybavovania cestujúcich vo vozidlách boli zavedené bezkontaktné čipové karty slúžiace ako elektronická peňaženka - cestovné bolo nižšie ako pri platbe v hotovosti.

V druhej polovici roka 2002 pribudlo do vozidlového parku MHD niekoľko ojazdených autobusov z Prešova a z bratislavského Slovnaftu. Predzvesťou obnovy vozidlového parku novými autobusmi bolo zakúpenie nízkopodlažného autobusu Mercedes-Benz Citaro na konci roku 2002. Tento bol zakúpený v spolupráci s mestom Nitra na vtedajšiu linku 28 (pôvodne 37), ktorá slúžila prednostne telesne postihnutým občanom. Dovtedy na tejto linke jazdila špeciálne upravená Karosa B 731 so zdvihákom pre vozíčky. Obnova vozidlového parku pokračovala aj v roku 2003, a to zakúpením piatich krátkych a jedného kĺbového autobusu značky Mercedes-Benz O 345 Conecto. Koncom roka 2004 boli zakúpené 4 nízkopodlažné autobusy SOR BN 12 Ekobus. Išlo v rámci Slovenska o prvé nízkopodlažné autobusy s plynovým pohonom zaradené do MHD, ďalšia obnova vozidlového parku nitrianskej mestskej dopravy v nasledujúcich rokoch už opäť pokračovala naftovými autobusmi.

K 1. januáru 2003 sa SAD Nitra zlúčila s okolitými podnikmi SAD Topoľčany, SAD Zlaté Moravce a SAD Vráble. Týmto zlúčením vznikla akciová spoločnosť SAD Nitra, ktorá bola následne sprivatizovaná. 49% jej akcií získala bratislavská spoločnosť KMV Bus. Ďalších 11,5% získala od Fondu národného majetku v roku 2005 a následne celý balík 60,5% akcií odpredala dopravnému koncernu Connex Transport Central Europe (v máji 2006 premenovaný na Veolia Transport CE), ktorý sa tak stal väčšinovým vlastníkom SAD Nitra.  Od 1. júla 2008 bol názov spoločnosti SAD Nitra, a.s. zmenený na Veolia Transport Nitra, a.s. a neskôr od 1. júla 2013 bola spoločnosť Veolia Transport Nitra premenovaná na Arriva Nitra, a.s. Táto zmena súvisela s tým, že skupinu Veolia Transport v strednej a východnej Európe prevzala spoločnosť Deutsche Bahn, ktorá je materskou spoločnosťou dopravnej skupiny Arriva.

Zmena vlastníckej štruktúry, ale najmä záujem samotných pracovníkov podniku na zlepšovaní nitrianskej mestskej dopravy, postupne od roku 2004 priniesli množstvo väčších či menších zlepšení, vďaka ktorým sa podarilo opäť pritiahnuť do mestskej dopravy viac cestujúcich. Od začiatku roka 2004 sa do autobusov začala postupná montáž optických informačných systémov firmy R&G Mielec, ktoré nahradili dovtedajšie plastové linkové tabuľky. Ako prvé boli novým systémom vybavené autobusy Mercedes-Benz Conecto a kĺbové Karosy B 741. Vybavovanie vozidiel elektronickými transparentami prebiehalo postupne do roku 2013.

V roku 2005 sa plánovala výrazná zmena linkového vedenia s cieľom priniesť úspory, ktorá sa mala udiať na základe návrhu vypracovaného súkromnou spoločnosťou oslovenou primátorom mesta. Po značnej kritike tohto návrhu však mestské zastupiteľstvo návrh neschválilo a naopak prijalo alternatívny návrh zmien z dielne SAD Nitra, ktorý priniesol viaceré úpravy v linkovom vedení, ale najmä atraktívnejšie intervalové cestovné poriadky. Zmeny vstúpili do platnosti od 4. júla 2005. Zlepšenie orientácie cestujúcich v mestskej doprave priniesli postupne od mája 2006 aj nové označníky zastávok, na ktorých okrem nového dizajnu pribudli aj názvy zastávok a čísla zastavujúcich liniek.

Viacročné snahy o znovuzavedenie predplatných cestovných lístkov na neobmedzený počet ciest (dlhodobých i krátkodobých "turistických") pre pravidelných cestujúcich sa podarilo zrealizovať k 1. máju 2007. Na Slovensku neobvyklým krokom bolo zároveň zrušenie dovozného za batožinu a psa. V apríli 2007 boli zavedené aj mobilné dobíjacie miesta v pristavených autobusoch na sídliskách, kde si cestujúci mohli dobíjať kredit na čipové karty. V októbri 2011 boli vo veľkých nákupných centrách umiestnené samoobslužné automaty na dobíjanie kreditu na čipové karty a predaj predplatných cestovných lístkov. 

Nové vozidlá, ktoré boli od roku 2004 zakupované pre nitriansku mestskú dopravu, boli s výnimkou jedného autobusu Karosa B 952E výlučne s možnosťou bezbariérového prístupu, či už plne nízkopodlažné, alebo tzv. low-entry (nízkopodlažné v prednej časti). V rokoch 2006 - 2013 boli okrem nových autobusov na prekonanie nedostatku vozidiel zakúpené, alebo dočasne zapožičané aj staršie vozidlá rôznych značiek, z ktorých autobusy Karosa neboli bezbariérové. V priebehu desaťročia sa vďaka tomu podarilo úplne obmeniť pôvodný zastaraný vozidlový park autobusov. S autobusmi Ikarus 280 sa Nitra rozlúčila na začiatku roka 2009 a posledné autobusy Karosa radu 700 a 930 dojazdili v roku 2013. V roku 2013 bol podiel bezbariérových autobusov takmer 84% z celkového počtu 93 autobusov.

Ročné prehľady udalostí

Ďalšie vylepšenie služieb mestskej dopravy prinieslo od decembra 2009 akustické vyhlasovanie zastávok v autobusoch, s ktorým bolo spojené aj veľké premenovanie neaktuálnych názvov zastávok.

Od 1. januára 2010 prišlo k ukončeniu premávky mestskej dopravy do obcí Nitrianske Hrnčiarovce a Štitáre. Zrušené linky 3 a 27 boli nahradené linkou prímestskej dopravy. Už od 1. marca však prišlo opäť k zavedeniu mestskej dopravy do týchto obcí obnovením premávky linky 27. Súčasne sa zaviedla aj víkendová premávka mestských autobusov do Párovských Hájov, ktorá bola zrušená ešte 1. februára 2004.  


Použité pramene:

[1] Cestovný poriadok MHD v Nitre platný od 14.8.2000, SAD Nitra.

[2] Mapa mesta Nitra. Vojenský kartografický ústav : Harmanec, uzávierka 30. novembra 1998, ISBN 80-8042-204-4.

[3] Archív imhd.sk

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.