Prehľad udalostí v MHD v roku 2011

Drobné zmeny cestovných poriadkov, ale aj masívna obnova vozidlového parku. Aj taký bol rok 2011 v nitrianskej mestskej doprave.

Linkové vedenie a organizácia dopravy

1. februára došlo k zmene organizácie dopravy v Krškanoch. Na linkách 1214 bol predĺžený interval medzi spojmi v popoludňajšej špičke a trasa všetkých spojov linky 34 sa rozšírila o zachádzku k Nitrianskym strojárňam. Na linkách 4 9 11 13 18 1921 došlo k drobným úpravám cestovného poriadku. V marci pre súvislú opravu časti Kláštorskej ul. boli linky 19 odklonenú z Chmeľovej doliny na Kláštorskú ul. 1. mája bol znížený počet spojov linky 27 premávajúcich do obce Štitáre. Tieto boli skrátené po Nitrianske Hrnčiarovce a do Štitár boli v dotknutých časoch zavedené spoje prímestskej dopravy. Na linke 8 pribudol jeden skorý ranný spoj na Chrenovú. Dokončovacie práce na novom Chrenovskom moste si v máji na dva dni vyžiadali odklon linky 2 z Nábrežia mládeže – linka premávala po Triede Andreja Hlinku a Chrenovskej ul. Práce na rýchlostnej ceste R1 si opakovane v júni a júli vynútili odklon linky 25 z Priemyselnej ul. Od 6. augusta do ukončenia sezóny v októbri premával cyklobus na linke C a po prvýkrát tak umožnil prepravu bicyklov prostriedkami MHD medzi najväčšími sídliskami, centrom mesta, mestským parkom, Zoborom a Dražovcami. Od septembra do októbra bola v Janíkovciach pre výstavbu kanalizácie skrátená trasa linky 19 po zastávku Hlavná. 22. septembra pri príležitosti Dňa bez áut premávala MHD bezplatne a do premávky na mimoriadnych spojoch zasiahli historické autobusy Ikarus 280 a Karosa ŠL 11. 24. septembra bol rozšírený počet garantovaných bezbariérových spojov. 17. októbra bola časť spojov linky 8 predĺžená od Metra po novú zastávku Lužianky, Hlohovecká – od 23. decembra boli skrátené do pôvodnej trasy. 11. decembra sa zmenilo vedenie niektorých spojov linky 27 (predĺžené, resp. skrátené o úsek do Štitár). 23. decembra došlo k úprave cestovných poriadkov na linkách 8 17 22 94122.

Tarifa

V roku 2011 sa neuskutočnili žiadne zmeny v tarife. 20. októbra boli do prevádzky uvedené tri samoobslužné automaty na dobíjanie čipových kariet.

Vozidlový park

januári boli do vozidlového parku zaradené dva autobusy Mercedes – Benz O 405 GN (NR-678FS, NR-710FR). Karosa B 932 NR-271EP bola preradená do Slovnaftu a nahradená autobusom NR-451BB (v Nitre do konca marca). Vo februári a marci boli do premávky postupne uvedené viaceré vozidlá, ktoré boli zakúpené ako jazdené (Iveco Crossway NR-603FV, SOR NB 12 NR-662FV a NR-118FX, SOR BN 12 NR-984FV a NR-094FY). Následne pokračovala obnova vozidlového parku novými autobusmi – v máji pribudli dva autobusy Solaris Urbino 12 (NR-895FZ a NR-896FZ), v júni päť autobusov SOR NB 12 (NR-283GA, NR-284GA, NR-285GA, NR-543GA, NR-544GA). V auguste bol pre potreby cyklobusu uvedený do prevádzky prerobený autobus Karosa B 732 NR-519BM. V tom čase bol dlhodobo zapožičaný aj autobus SOR BN 12 ZA-937EU. Na prelome novembra a decembra boli z MHD vyradené autobusy Karosa B 732 NR-155AP, Karosa B 932 NR-073AO a NR-626BE ako aj Karosa B 952 NR-034EM. Zaradený bol autobus Karosa B 732 NR-025DA.

Viaceré staršie autobusy boli vyradené – Karosa B 732 NR-133AP, NR-147AP, NR-166AP, NR-163AP, NR-601BE, NR-151AP, NR-161AP, NR-162AP, NR-178AP, NR-195AP.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
No rok 2011 bol úplne v pohode ? . Kúpili dosť nových autobusov veru. Je tu len jediná nevýhoda - zbytočná škoda 626BE a 034EM,to mohli vyradiť radšej nejaké ďalšie B732