Zastávka Strieborné námestie

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
24 Starohorská, otočka
24 Mládežnícka, otočka
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
27 Starohorská, otočka
27 Podlavice, Gaštanová
33 Senica, otočka
33 THK, otočka
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
36 Mlynská, otočka
36 Železničná stanica
80 Rooseveltova nemocnica
80 Rudlovská cesta, podjazd; Viestova
90 Iliaš, pri moste; Vozovňa; Krematórium
90 Pieninská
Turbus
od 20.4.2024
Kráľova studňa
Linka Smer
24 Starohorská, otočka
24 Mládežnícka, otočka
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
27 Starohorská, otočka
27 Podlavice, Gaštanová
33 Senica, otočka
33 THK, otočka
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
36 Mlynská, otočka
36 Železničná stanica
80 Rooseveltova nemocnica
80 Rudlovská cesta, podjazd; Viestova
90 Iliaš, pri moste; Vozovňa; Krematórium
90 Pieninská
Turbus
od 20.4.2024
Kráľova studňa

Najbližšie odchody