Zastávka Strieborné námestie

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
24 Starohorská, otočka
24 Mládežnícka, otočka
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
27 Starohorská, otočka
27 Podlavice, Gaštanová
33 Senica, otočka
33 THK, otočka
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
36 Mlynská, otočka
36 Železničná stanica
80 Rooseveltova nemocnica
80 Viestova
90 Iliaš, pri moste; Krematórium
90 Pieninská
601454 Dolný Harmanec, Kohút; Dolný Harmanec, Horný Harmanec polesie
601454 Autobusová stanica
Linka Smer
24 Starohorská, otočka
24 Mládežnícka, otočka
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
27 Starohorská, otočka
27 Podlavice, Gaštanová
33 Senica, otočka
33 THK, otočka
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
36 Mlynská, otočka
36 Železničná stanica
80 Rooseveltova nemocnica
80 Viestova
90 Iliaš, pri moste; Krematórium
90 Pieninská
601454 Dolný Harmanec, Kohút; Dolný Harmanec, Horný Harmanec polesie
601454 Autobusová stanica

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
24 Mládežnícka, otočka
27 Podlavice, Gaštanová
24 Starohorská, otočka
36 Železničná stanica
25 Rooseveltova nemocnica
35 Skubín, otočka
90 Krematórium
90 Pieninská
24 Mládežnícka, otočka
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
24 Starohorská, otočka
27 Starohorská, otočka
24 Mládežnícka, otočka
80 Rooseveltova nemocnica
25 Starohorská, otočka
601454 Dolný Harmanec, Kohút
35 Železničná stanica
25 Rooseveltova nemocnica
24 Starohorská, otočka
36 Mlynská, otočka
24 Mládežnícka, otočka
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
80 Viestova
24 Starohorská, otočka
90 Iliaš, pri moste
24 Mládežnícka, otočka
90 Pieninská
27 Podlavice, Gaštanová
25 Starohorská, otočka
36 Železničná stanica
25 Rooseveltova nemocnica
24 Starohorská, otočka
601454 Autobusová stanica
35 Skubín, otočka
24 Mládežnícka, otočka
25 Starohorská, otočka
80 Rooseveltova nemocnica
25 Rooseveltova nemocnica
33 THK, otočka
24 Starohorská, otočka
27 Starohorská, otočka
90 Pieninská
24 Mládežnícka, otočka
90 Krematórium
601454 Dolný Harmanec, Horný Harmanec polesie
27 Podlavice, Gaštanová
25 Starohorská, otočka
35 Železničná stanica
601454 Autobusová stanica
25 Rooseveltova nemocnica
80 Železničná stanica
24 Starohorská, otočka
36 Mlynská, otočka
24 Mládežnícka, otočka
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
33 Senica, otočka
24 Starohorská, otočka
24 Mládežnícka, otočka
90 Pieninská
80 Rooseveltova nemocnica
27 Starohorská, otočka
27 Podlavice, Gaštanová
25 Starohorská, otočka
36 Železničná stanica
25 Rooseveltova nemocnica
90 Iliaš, pri moste
24 Starohorská, otočka
35 Skubín, otočka
601454 Harmanec, Strelnica
24 Mládežnícka, otočka
80 Viestova
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
24 Starohorská, otočka
27 Starohorská, otočka
24 Mládežnícka, otočka
27 Podlavice, Gaštanová
25 Starohorská, otočka
601454 Autobusová stanica
90 Iliaš, pri moste
90 Pieninská
35 Železničná stanica
25 Rooseveltova nemocnica
24 Starohorská, otočka
36 Mlynská, otočka
24 Mládežnícka, otočka
33 THK, otočka
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
24 Starohorská, otočka
24 Mládežnícka, otočka
27 Starohorská, otočka
27 Podlavice, Gaštanová
601454 Autobusová stanica
25 Starohorská, otočka
90 Pieninská
36 Železničná stanica