Výprava vozidiel v mesiaci august 2020

Deň

Vozidlo
1
Sob
2
Ned
3
Pon
4
Uto
5
Str
6
Štv
7
Pia
8
Sob
9
Ned
10
Pon
11
Uto
12
Str
13
Štv
14
Pia
15
Sob
16
Ned
17
Pon
18
Uto
19
Str
20
Štv
21
Pia
22
Sob
23
Ned
24
Pon
25
Uto
26
Str
27
Štv
28
Pia
29
Sob
30
Ned
31
Pon
30013/3 3/2 3/2       ZV (Kr)/1 3/3 3/2 NZV/1 NZV/1       3/3 3/2 3/3 1/1 3/3
NZV/1
3/2 3/2 3/3 6/1       3/2 3/3 NZV/1 7/2 3/3 3/2 2/2 NZV/1 3/3 3/2 3/2
3002      2/1 6/3 1/3 6/3 1/3       6/2 6/2 1/3 6/3 1/3 6/3 1/3             6/3 1/3 3/2 3/3 6/3 6/2 6/2 1/3 6/3 1/3 6/3 1/3 2/1       6/3
30032/2 2/2 3/1 2/1       2/2 2/2             2/2 2/2 3/1 3/1 3/1
NZV/1
2/2 2/2 3/1       2/2 2/2 2/2       3/2 2/2 2/2 3/1 3/1       2/2 2/2 3/1
3004NZV/1 NZV/1 2/2 2/2 2/2 3/1 3/1 2/2 2/2 NZV/1
3/1
NZV/1
3/1
2/2 2/2 2/2             2/2 2/2 3/1 3/1 3/1 2/2 2/2 3/1 3/1 2/2       2/2 NZV/1 NZV/1 2/2
3005                                    1/2             1/4       1/4 1/2 1/4 1/2 1/2 2/1 3/1 1/2 1/4 1/2 NZV/1       1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 1/2 1/2
30067/1 7/1 7/1 7/3 7/1 7/3 7/1 7/1 7/1 7/3 7/1 7/3 1/3 7/3 7/1 7/1 7/1 7/3 7/1 7/3 7/1             7/3 7/1 7/3 7/1 7/3 7/1 7/1 7/1
3007            7/3 7/1 3/1                                                                                                                                     7/1             1/5
30083/2 3/3 3/3 3/2 3/3 3/2 3/3 3/2 3/3 3/3 3/2 3/3 3/2 3/3 3/2 3/3 3/3 3/2 3/3 3/2 7/2
3/3
3/2 3/2
3/3
3/3       6/2 1/1       3/2 3/3 3/3
30091/2 1/2 1/2 1/4 1/2 7/1 1/5 3/3       7/1 7/3 7/1 7/3 7/1       NZV/1 7/3 7/1 7/3 7/1 7/3 7/1 7/1 7/1 7/3 7/1 7/3
1/1
3/1       2/1 7/3
3010            2/3                   6/3 2/1 2/1 2/1 2/3 6/2 2/3 2/1       1/2 2/3 2/1 2/3 2/1 2/3 2/1 2/1 2/1 7/2 2/1 2/3 2/1
30116/2 6/2 1/3 6/3 1/3 6/3 1/3       1/1 6/3       6/3 7/1 6/3 6/2 6/2 1/3 6/3 1/3 6/3 1/1             6/3 1/3 6/3 1/3 6/3 6/2 6/2 1/3
3012            6/4 6/1       6/1 6/4 6/1 6/1 6/1 6/4 6/1 6/4 6/1       1/1 6/4 6/1 6/4 6/1 6/4 6/1 6/1 6/1 6/4 6/1 6/4 6/1             6/4
30133/1 3/1 7/2 7/2 6/4
6/2
6/2 6/2             6/2 6/2 7/2 7/2       3/1 3/1 7/2 7/2 6/2 6/2 6/2             6/2 6/2 7/2 7/2 7/2 3/1 3/1 7/2
30146/1 6/1 6/1 6/4 6/1 6/4 7/3             3/2 1/3 6/4 6/1 6/4 6/1 6/1 6/1 6/4 6/1 6/4 6/1             6/4 6/1 6/4 6/1 6/4 6/1 6/1 6/1
3016            1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 1/2 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2             1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 1/2 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2             1/4
3017            6/2 6/2 7/2 7/2 7/2 3/1 3/1 7/2 7/2       6/2 6/2             6/2 6/2 7/2 7/2 7/2 3/1                         6/2 6/2             6/2
30181/1 1/1 NZV/1
1/5
NZV/1
1/5
1/1 1/1 1/1       3/2 1/1 1/1 NZV/1
1/5
1/5
NZV/1
            1/1 NZV/1 NZV/1
1/5
1/1 1/1 1/3 3/1 3/1 1/1 1/1 1/5
NZV/1
1/5 1/5 1/1 1/1
3019            1/1 1/1 1/5
NZV/1
NZV/1
1/5
2/3
NZV/1
1/1 1/1       1/5 1/1 1/1 7/2 1/1       1/1 1/1 NZV/1
1/5
NZV/1
1/5
NZV/1
1/5
1/1 1/1 NZV/1
1/5
NZV/1
1/5
2/3 2/1 2/3             1/1
30202/1 2/1 2/1 2/3 2/1 2/3 2/1             2/3 2/1 2/3 2/1 2/3 2/1 2/1 1/2 2/3 2/1 2/3                   2/3 3/2 3/3 3/2 1/1 2/1 2/1 2/1
3101                                                                                                1/5       ZV (Kr)/1       3/3             3/3
3102                                                            1/2                                     1/4             ZV (Kr)/1
3103                              1/4                                           1/5
3201                                                                                                                                                ZV (Kr)/1       NZV/1                   NZV/1
3202ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 2/3 2/1 6/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 1/5 ZV (Kr)/1 2/1 ZV (Kr)/1 3/2 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 6/3 1/3 2/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 3/2 2/3 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 2/3
3203                  3/1 7/3                         6/4 6/1 2/1                                                                         2/1 1/1 3/3 3/2
BB-245AY                                                            ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1                                           ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1             ZV (Kr)/1                   3/3
ZV-003CJ      42/1 42/1 42/1 42/1 42/1       42/1 42/1 42/1       42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1
ZV-014CJ            43/1 43/1 43/2 43/2 43/2 33/1 33/1 43/2 43/2 43/1 43/1 43/1             43/1 43/1 43/2 43/2 43/2 33/1 33/1 43/2 43/2 43/1 43/1 43/1             43/1
ZV-041CN43/1 43/1 97/1 97/1       97/1 97/1 43/1 43/1       97/1       97/1 97/1 43/1 43/1 97/1 97/1 97/1 97/1 97/1 43/1 43/1 97/1 97/1 97/1 97/1 97/1 43/1 43/1 97/1
ZV-055CN56/1       56/1 56/2 56/1 56/2 56/1       56/1 56/2 56/1 56/2 56/1 56/2
ZV-084DV                                                                                                25/2 25/2       25/2 25/2             34/3       22/2 24/1 26/1
ZV-103DN            28/1 28/1 90/2 24/2 90/2 25/1 25/1 90/2 90/2 28/1 28/1 28/1             28/1 28/1 90/2 90/2 90/2 25/1 25/1 90/2 90/2 28/1 28/1 28/1             28/1
ZV-113DV24/1 24/1 25/6 90/2 24/2 24/2 24/2             24/2 24/2 25/6 25/6       24/1 24/1 25/4 25/6 24/2 24/2 24/2             24/2 24/2             25/6 24/1 24/1 25/6
ZV-119CJ                        97/1       42/1                   42/1 100/1 100/1                   33/1       100/1 100/1                                                             42/1
ZV-124CJ54/1       54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1 54/2 54/1       54/1 54/2 54/1                               54/1       54/1 54/2 54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1
ZV-131CJ            55/1 55/1 55/1 55/1 55/1             55/1 55/1 55/1 55/1 55/1             56/1 55/1 55/1 55/1 55/1             55/1 55/1 55/1 55/1 55/1             55/1
ZV-152DT            80/1 80/1 80/1 80/1                   80/1 80/1 80/1 80/1 80/1             80/1 80/1 80/1 80/1 80/1             80/1 80/1 80/1 80/1 80/1             80/1
ZV-159CA            34/1 34/1 20/1 41/1 80/1 34/1 34/1       100/1 34/1 34/1 34/1       100/1 34/1 34/1 26/1 26/1 28/3 34/1 34/1             34/1 34/1 34/1             34/1
ZV-163CA            34/2 34/2 34/2 34/2 34/2             34/2 34/2 34/2 34/2 34/2             34/2 34/2 34/2 34/2 34/2             34/2 34/2 34/2 34/2 34/2             34/2
ZV-164BH26/1 26/1 41/1 41/1 26/1 26/1 26/1       22/3 26/1 26/1 41/1 41/1
ZV-165BH34/1 34/1 23/1       34/1 34/1 34/1                         97/1                         25/1       34/1                                     43/2 43/2
ZV-166BH                                    34/3             34/1
22/3
34/1       34/1 34/1
ZV-166CA100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1                   100/1 100/1       100/1 100/1             100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1
ZV-169BH                  34/3
ZV-169CA28/2 28/2       23/1 28/2 28/2                               23/1 23/1 23/1 28/2 28/2 23/1 23/1 28/2 28/2 28/2       28/2 28/2 28/2 23/1 23/1 23/1 28/2 28/2 23/1
ZV-170CA34/2 34/2 28/3 28/3 28/3 28/3 28/3 34/2 34/2 28/3 28/3 28/3 28/3 28/3 34/2 34/2 28/3 28/3 28/3 28/3       34/2 34/2 28/3 28/3 28/3 28/3 28/3 34/2 34/2 28/3
ZV-172BH            34/1                                           25/1 23/2 23/2 23/2 28/1 28/1 23/2 23/2 25/1 25/1 25/1             25/1 25/1 23/2 23/2 23/2 28/1 28/1 23/2
ZV-173BH            32/1 32/1 32/1 32/1 32/1             32/1 32/1 32/1 32/1 32/1 28/1 24/1 32/1 32/1 32/1 32/1 32/1             32/1 32/1 32/1 32/1 32/1       24/1 32/1
ZV-196CI                                                                                                      55/3
ZV-251CN            25/3       25/3 25/3 25/3             25/3       25/3 25/3 25/3                                                       25/3 25/3 25/3 25/3 25/3
ZV-268CHNZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2
ZV-309BI22/1 22/1 22/1 22/3       90/2 26/3                                     25/6 24/2       25/6       24/2 24/2 26/1             24/2 24/2 25/6                         22/5
ZV-315BI            22/1 25/3       22/2 22/2                   25/3                               22/3       24/4 24/1 24/1             24/1 24/1 24/1       24/1             24/2
ZV-317BI                        22/2                                                                                           25/6 24/1 24/1 25/6 25/6 24/2
ZV-318BI                                                                                                                  24/1
ZV-344CN            24/2 24/2 25/6 25/6       24/1 24/1 22/2       24/2 24/2 24/2             24/2 24/2 25/6                                           24/2 24/2
ZV-345CN                                                      25/2 25/2 25/2 25/2 25/2                         25/2                         25/2 25/2 25/2 25/2 25/2             25/2
ZV-349CE                  28/2             28/2             28/2 28/2                                                                                     22/3 41/1 20/2 26/1 26/1
ZV-349CN            90/1 90/1 90/1 90/1 90/1             90/1 90/1 90/1 90/1 90/1             90/1             90/1 90/1             90/1 90/1 90/1 90/1 90/1             90/1
ZV-352BI            22/3 22/1 34/4 34/4 34/4                   22/2 22/2 22/2                                                             34/4 34/4 34/4 34/4 34/4             24/4
ZV-354BI                                                                                                                  34/4 34/4             34/4       34/4 34/4 34/4             34/4
ZV-356CE                        3/2
ZV-357BIZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1
ZV-358BI            22/4 23/2 41/1       25/6             97/1 41/1 20/2       41/1             41/1                   41/1             41/1 34/3 34/1                         34/3
ZV-359BIZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2
ZV-360DT42/1       20/1 20/1 20/2 20/2 20/2 24/2 24/2 20/2 20/2 20/1 20/1 20/1 26/1 26/1 20/1 20/1 20/2 20/2 20/2 24/2 24/2 20/2 20/2 20/1 20/1 20/1             20/1
ZV-361BI            26/1                                     20/1                   34/2
34/1
      34/1 43/2             25/6                   26/1 26/1 41/1                         41/1
ZV-363CN            22/2 22/2 22/4 22/4 34/1 22/2 22/2 22/4 22/4 22/2 22/2 22/2             22/2 22/2 22/4 22/4 22/4 22/2 22/2 22/4 22/4 22/2 22/2 22/2             22/2
ZV-364BI                                                                                                      41/1 26/1 26/1 26/1                         43/1 43/1 43/1             20/2
ZV-365BI                  26/1             41/1 26/1 26/1 41/1       26/1 26/1 26/1             26/1 26/1 41/1 41/1       26/1 26/1       41/1 26/1 26/1 26/1             26/1
ZV-367BI28/1 28/1 23/2       25/1 25/1 25/1             25/1
ZV-429CD                                                22/1 34/1 34/1 43/1 43/1 43/1 34/1 34/1 28/1 34/3       34/1 34/1             34/1 34/1 26/1       41/1 34/1 34/1
ZV-441CM                                                                  54/2       56/2 56/1             56/2 56/1 56/2                   56/1 55/3 51/2 51/2                   51/2
ZV-452DT24/2 24/2 20/2             20/1 20/1             20/1 20/1       20/2 20/2 24/2 24/2 20/2 20/2 20/1 20/1 20/1       26/1 20/1 20/1 20/2 20/2       24/2 24/2 28/1
ZV-496CE                                                                                                55/1
ZV-553ED55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2
ZV-615CM            33/1 33/1 33/1 33/1 33/1       26/1 33/1 33/1 33/1 33/1 33/1                   33/1 33/1 33/1 33/1             33/1 33/1 33/1 33/1 33/1             33/1
ZV-633DT            28/2 28/2 23/1 23/1 23/1 28/2 28/2 23/1       28/2 28/2 28/2             28/2 28/2 23/1 23/1 23/1 28/2 28/2 23/1 23/1 28/2 28/2 28/2             28/2
ZV-634DT                        34/3 34/3                   34/3 34/3 34/3 34/3 34/3             34/3       34/3 34/3 34/3                         34/3 34/3 34/3
ZV-669CE            26/2 26/2 26/2 26/2 26/2             26/2 26/2 26/2 26/2                         26/2 26/2 26/2 26/2             26/2 26/2 26/2 26/2 26/2             26/2
ZV-675DN            22/3 22/3 24/4 24/4 24/2 22/3/p 22/3       24/4 22/3 22/3 22/3             22/3 22/3       24/4 24/4 22/3 22/3 24/4 24/4 22/3 22/3 22/3             22/3
ZV-709CD            25/1 25/1 23/2 23/2 23/2 28/1 28/1 23/2 23/2 25/1 25/1 25/1                   25/1 23/2 23/2 23/2 28/1 28/1 23/2 23/2 25/1 25/1 25/1 26/1 26/1 25/1
ZV-718CR            25/4       25/4 25/4 25/4             25/4                                     22/5 90/1 90/1 26/3 26/3 22/1 22/1 26/3 26/3 22/1 22/1 22/1             22/1
ZV-719CN            90/2 22/4 28/1 28/1 28/1 22/3       26/3 25/6       22/3                                           24/2                                           24/1       26/1
ZV-723CN            25/2 25/2 25/2 25/2 25/2             25/6             34/4 34/4             25/3 25/3 25/3 25/3 25/3                               25/6 22/4             25/3
ZV-726CN            24/1 24/1 24/1 24/1 24/1             24/1 24/1 24/1 24/1 24/1             24/1 24/1 24/1       24/1                               24/1                   24/1
ZV-732CN            34/4 34/4 34/4 34/4 34/4 22/1       34/4 34/4 34/4                         34/4 34/4 34/4                               34/4
ZV-735CN            26/1 26/1 24/2       24/4             24/4       25/4 25/4 26/2             26/2 25/4 25/4 25/4 25/4             25/4 25/4 25/4 25/4 25/4             25/4
ZV-736CN22/2 22/2             22/2 22/2 22/4             22/2 22/2 22/4 22/4 22/4 22/2 22/2 22/4 22/4 22/2 22/2 22/2             22/2 22/2 22/4 22/4       22/2 22/2 22/4
ZV-745DV55/1 55/1 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 55/1 55/1 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 55/1       51/2 51/2 51/2 55/3 51/2 55/1 55/1 51/2 51/2 55/3 55/3 51/2 55/1 55/1 55/3
ZV-746DS51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1
ZV-747DV      56/1 56/2 56/1 56/2 56/1 56/2 56/1       56/1 56/2 56/1 56/2 56/1       56/1 56/2 56/1 56/2 51/2 56/2 56/1       55/3 56/2 56/1 56/2 56/1       56/1 56/2
ZV-754DV            63/1 63/1 63/1 63/1 63/1             63/1 63/1 63/1 63/1 63/1             63/1 63/1 63/1 63/1 63/1             63/1 63/1 63/1 63/1 63/1             63/1
ZV-755DS                                                                                                                        56/1       56/1 56/2 56/1 56/2 56/1 56/2 56/1       56/1
ZV-774DV      54/1 54/2 54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1 54/2 54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1 54/2
ZV-844BZ            55/4
ZV-845DN            22/5 22/5 22/5 22/5 22/5             22/5 22/5 22/5 22/5 22/5                   22/5 22/5 22/5 22/5             22/5 22/5 22/5 22/5 22/5
ZV-852DN25/1 25/1 24/2 25/6 28/1 28/1 28/1 25/1       28/1 28/1 90/2 90/2 90/2 25/1 25/1 90/2 90/2 28/1 28/1 28/1             28/1 28/1 90/2 90/2 90/2 25/1 25/1 90/2
ZV-858CM                        26/3 26/3       22/1 22/1       26/3 22/1 22/1 22/1 24/1       22/1 22/1 26/3
ZV-859DN22/3 22/3 24/4 24/4 22/3 22/3 22/3             22/3 22/3 24/4 24/4 24/4 22/3 22/3 24/4 24/4 22/3 22/3 22/3             22/3 22/3 24/4 24/4 24/4 22/3 22/3
ZV-860CM            26/3 26/3 22/1 22/1 22/1             22/1 22/1 26/3 26/3 26/3 22/1 22/1 26/3 26/3 22/1 22/1 22/1             22/1 22/1 26/3 26/3 26/3 22/1 22/1 26/3
ZV-862CM            51/3 51/3       51/3 51/3             51/3 51/3 51/3 51/3 51/3             51/3 51/3 51/3 51/3 51/3             51/3 51/3 51/3 51/3 51/3             51/3
ZV-865CM33/1 33/1 43/2 43/2 43/1 43/1 43/1             43/1 43/1 43/2 43/2 43/2 33/1 33/1       43/2 43/1 43/1 43/1             43/1 43/1             43/2 33/1 33/1 43/2
ZV-987CI            55/3 55/3 55/3 55/3 55/3                   54/1 55/3 55/3 55/3             54/1             54/2 55/3                                     55/3
ZV-994CI                  55/4 55/4 55/4 55/4             55/4 55/4 55/4 55/4 55/4             55/4 55/4 55/4 55/4 55/4             55/4 55/4 55/4 55/4 55/4             55/4
ZV-997CH                                                                                                                  56/1                                                       
◄ júl 2020 Späť na aktuálnu výpravu Export CSVseptember 2020 ►

Mesačný sumár zaznamenanej výpravy

Počet poradíNevypravené poradiaPodiel nevypravenýchPočet vozidiel
Suma za všetky zaznamenané dni1875130,7 %1939
Priemer za všetky zaznamenané dni6000,7 %63
Suma za všetky zaznamenané dni pondelok - piatok1525130,9 %1567
Priemer za všetky zaznamenané dni pondelok - piatok7310,9 %75

Denný sumár zaznamenanej výpravy

DátumPočet poradíNevypravené poradiaPodiel nevypravenýchPočet vozidiel
1.8.2020sobota3535
2.8.2020nedeľa3536
3.8.2020pondelok7322,7 %76
4.8.2020utorok7222,8 %72
5.8.2020streda7311,4 %74
6.8.2020štvrtok7211,4 %75
7.8.2020piatok7275
8.8.2020sobota3638
9.8.2020nedeľa3539
10.8.2020pondelok7211,4 %73
11.8.2020utorok7334,1 %73
12.8.2020streda7375
13.8.2020štvrtok7376
14.8.2020piatok7211,4 %74
15.8.2020sobota3537
16.8.2020nedeľa3438
17.8.2020pondelok7311,4 %74
18.8.2020utorok7271
19.8.2020streda7211,4 %73
20.8.2020štvrtok7375
21.8.2020piatok7377
22.8.2020sobota3536
23.8.2020nedeľa3537
24.8.2020pondelok7375
25.8.2020utorok7374
26.8.2020streda7378
27.8.2020štvrtok7376
28.8.2020piatok7376
29.8.2020sobota3538
30.8.2020nedeľa3538
31.8.2020pondelok7275

Denný sumár zaznamenaných nevypravených poradí po linkách

DátumLinkaPočet poradíNevypravené poradiaPodiel nevypravených
3.8.2020pondelok344250 %
4.8.2020utorok33133 %
4.8.2020utorok255120 %
5.8.2020streda513133 %
6.8.2020štvrtok225120 %
10.8.2020pondelok554125 %
11.8.2020utorok232150 %
11.8.2020utorok255120 %
11.8.2020utorok554125 %
14.8.2020piatok255120 %
17.8.2020pondelok554125 %
19.8.2020streda554125 %