Výprava vozidiel v mesiaci júl 2020

Deň

Vozidlo
1
Str
2
Štv
3
Pia
4
Sob
5
Ned
6
Pon
7
Uto
8
Str
9
Štv
10
Pia
11
Sob
12
Ned
13
Pon
14
Uto
15
Str
16
Štv
17
Pia
18
Sob
19
Ned
20
Pon
21
Uto
22
Str
23
Štv
24
Pia
25
Sob
26
Ned
27
Pon
28
Uto
29
Str
30
Štv
31
Pia
1001                                                                                                                                                      Objednávka/1
1501                                                                                                                                                      Objednávka/2
30011/1       NZV/1
1/5
NZV/1 NZV/1 1/5
NZV/1
7/2       3/1 1/5
NZV/1
NZV/1 NZV/1 6/1 6/1 6/4 6/1 2/1 NZV/1 NZV/1 NZV/1
1/5
3/3 3/2 3/3 3/2 NZV/1 NZV/1 3/2 3/3
7/1
3/2 2/2
3/1
2/2
30021/3 6/3 1/3             6/3 2/1 1/3 6/3 6/3 6/2 6/2 1/3 6/3 6/3 6/3 1/3             6/3 1/3 6/3 1/3 6/3 6/2 6/2 1/3 6/3 1/3 6/3 1/3
30033/1 3/1 3/1 2/2 2/2 3/1 1/2 2/2 2/2 2/2             2/2 2/2 3/1 3/1 NZV/1
3/1
2/2 2/2       3/1 2/2 2/2 2/2             2/2 2/2 3/1       3/2
30042/2 2/2 2/2             2/2 2/2 3/1       3/1 2/2 2/2 3/1 3/1 2/2 2/2 2/2             2/2 2/2 NZV/1
3/1
3/1             2/2 3/1
NZV/1
2/3 NZV/1
1/5
30051/4 1/2 1/4 1/2 1/2 1/2 1/4 1/2 2/1                   1/4 1/2       1/2 1/4 1/2 1/2 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2                   1/4 1/4 1/2 1/4
30067/1 7/3 7/3 7/1 7/1 7/1 7/3 7/1 7/3                   7/3 7/1 7/3 7/1 7/3 7/1 7/1 7/1                   3/1                   7/1             7/3
3007                                                                                                                                    7/1 7/3 7/1 7/1 7/1 7/3 7/1 7/1 7/1
30082/1 3/2 3/3 3/2 3/3 3/3 3/2 3/3 3/2 3/3 3/2 3/3 3/3 3/2 3/3 3/2 3/3 3/2 3/3       3/2 3/3 3/2 3/3 3/2 3/3 3/3 3/2 6/1 3/3 3/3
30096/4 1/3 7/1             7/3 7/1 7/3 7/1 7/3 7/1 7/1 7/1 7/3 7/1 7/3 7/1 6/2       7/3 7/1 7/3 6/1 NZV/1 3/3                         2/1 6/1
3010NZV/1 2/3 2/1             2/3 1/3 2/3 1/3 1/1 2/1 2/1 2/1 2/3 2/1 2/3 2/3             3/1 2/1 2/3 1/5
NZV/1
2/3 2/1 2/1 2/1 NZV/1 7/3 2/3 2/1
30116/3 6/1 6/3             1/3 6/3 6/3 1/4 1/3       6/1 6/3       NZV/1
1/5
1/3 6/3       6/2 3/3 6/3 1/3 6/3 1/3 1/1 3/2 6/3 1/3 3/3 3/2 6/3
30126/1 6/4 6/1             6/4 6/1 6/4 6/1 3/2 6/1             6/4 6/1 6/4 6/1             6/4 6/1 6/4       6/4 6/1 6/1 6/2
1/4
      2/1 6/4 3/1
30137/2 7/2       3/1 3/1 7/2 3/1 6/2 6/2 6/2             6/2 6/2 7/2 7/2 7/2 3/1 3/1 7/2 7/2 1/4 6/2 6/2                   6/2 7/2 1/5
NZV/1
7/2
30146/4             6/1 6/1 6/1 1/3
6/4
6/1 6/4 6/1             6/4                         6/1 6/1 6/1 6/4 6/1 6/4 6/1 2/2       6/4 6/1 6/4 6/1 6/4
30153/2 3/3 3/2 3/3 3/2 3/2 3/3 3/2 3/3 6/4 3/3 3/2 3/2 3/3 3/2 3/3 3/2 3/3 3/2 3/2
30161/2 1/4 1/2 6/2 6/2 1/4 3/1       1/4 1/4 1/2 1/2 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2             1/4 1/2       1/2 1/4 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/4 1/2
30176/2 6/2 6/2             3/1       7/2 7/2 7/2 3/1 3/1 7/2 7/2 6/2 6/2                   6/2 6/2 7/2 7/2 7/2 3/1 3/1 7/2 7/2 6/2 6/2 6/2
30181/5 1/5
NZV/1
6/4 1/1 1/1       1/5
NZV/1
1/1 1/1 2/3             1/1 1/1 1/4 NZV/1
1/5
6/2 1/1 1/1 1/3 1/5
NZV/1
1/1       1/1             1/1 1/1 2/2       NZV/1
1/5
30197/3 1/1 1/1             1/1 1/1 1/5
NZV/1
NZV/1
1/5
2/1 1/1 1/1 NZV/1
1/5
2/1 1/1 1/1 1/1             1/1 1/1 7/1 2/1             1/1 ZV (Kr)/1 1/5 1/1 1/1 1/1
3020      2/1 2/3 2/1 2/1 2/1 2/3 2/1 2/3 1/2             2/3 NZV/1
1/5
2/3 2/1       2/1 2/1 2/1 2/3 2/1 2/3 2/1             2/3 2/1 2/3 7/2 2/3
3101                                                                                                                              1/5       1/5                   1/4
3102                                                                                                                                                                  6/4
3103                                                                                                                                                            1/5
3201                                                ZV (Kr)/1 7/1                         1/3       6/4 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 7/3 6/2 1/1                   7/3
32021/1 7/1 7/2 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 6/2 6/2 1/4 1/2 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 1/3 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1                                                                               7/3
ZV (Kr)/1
ZV (Kr)/1
3203                                                                                                1/5             2/3 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 7/3 7/1 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1 6/1 3/1 6/3 1/3
BB-245AY2/3                         ZV (Kr)/1             ZV (Kr)/1                   ZV (Kr)/1
ZV-003CJ42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1       42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1
ZV-014CJ43/1 43/1 43/1             43/1 43/1 43/2 43/2 43/2 33/1 33/1 43/2 43/2 43/1 43/1 43/1             43/1 43/1 43/2 43/2 43/2 33/1 33/1 43/2 43/2 43/1 43/1 43/1
ZV-041CN            97/1 43/1       41/1             20/1 97/1 43/1 43/1 97/1 97/1             34/1 43/1 43/1 97/1 97/1 97/1 97/1 97/1 43/1 43/1 97/1 97/1             97/1
ZV-044DL                                                                                    63/1
ZV-055CN                              55/3 55/3       55/1 55/1                   55/3 55/3                                                                               56/1 56/1 56/2
ZV-084DV            26/2                         25/2                                     25/2 26/1 26/1             25/2 25/2 25/2 25/2 25/2
ZV-103DN24/2 24/2 24/2             24/2 24/2 25/6 25/6 25/6 24/1 24/1 25/6 25/6 24/2 24/2 24/2             24/2 24/2 25/6 25/6 25/6                   25/6 24/2 24/2 24/2
ZV-113DV24/4 24/4 24/4 22/3 22/3 24/4 24/4 22/3 22/3 22/3             22/3 22/3/p             24/4 22/3 22/3 24/4 24/4 22/3 22/3 22/3             22/3 22/3 24/4 22/3 24/4
ZV-119CJ                                                                              100/1       80/1                                     42/1 80/1
ZV-124CJ54/2 54/1 54/2 54/1       54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1 54/2 54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1 54/2 54/1 54/2 54/1 54/2
ZV-131CJ                              55/1
51/1
55/1                         56/1 55/1 55/1 55/1 55/1 55/1             55/1 55/1 55/1 55/1 55/1             55/1 55/1 55/1 55/1 55/1
ZV-152DT80/1 80/1 80/1             80/1 80/1 80/1 80/1 80/1             80/1 80/1 80/1       80/1             80/1 80/1 80/1 80/1 80/1             80/1 80/1 80/1 80/1 80/1
ZV-159CA34/1 34/1 34/1       43/1 34/1 34/1 23/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 23/1 34/1 34/1 34/1             34/1 34/1             41/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1
ZV-163CA34/2 34/2 34/2             34/2 34/2 34/2 34/2 34/2             34/2 34/2 34/2 34/2 34/2             34/2 34/2 34/2 34/2 34/2             34/2 34/2 34/2 34/2 34/2
ZV-164BH41/1 41/1       26/1                         26/1 26/1             26/1 26/1 41/1 41/1 41/1                   41/1 26/1 26/1 26/1             26/1 26/1 41/1 41/1 41/1
ZV-165BH26/1 26/1 26/1       26/1 26/1 26/1 41/1 41/1 41/1 26/1 26/1 34/3 34/1       26/1 26/1 26/1       41/1       34/1 34/1 34/1                               28/2 20/2
ZV-166BH25/1 25/1 25/1                         23/2 23/2 23/2 28/1 28/1 23/2 23/2                   34/1 26/1
ZV-166CA100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1       100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1
ZV-169BH            28/2             28/2 41/1 26/1                                     24/4                               23/2                                                       32/1
ZV-169CA23/1 23/1 23/1 28/2 28/2 23/1 23/1 28/2 28/2 28/2             28/2 28/2 23/1 23/1 23/1 28/2 28/2 23/1 23/1 28/2 28/2 28/2                               23/1 23/1
ZV-170CA28/3 28/3 28/3 34/2 34/2 28/3 28/3 28/3 28/3 28/3 34/2       28/3 28/3 28/3 28/3 28/3 34/2 34/2 28/3 28/3 28/3 28/3 28/3 34/2 34/2 28/3 28/3 28/3 28/3 28/3
ZV-172BH23/2 23/2 23/2 28/1 28/1 23/2 23/2 25/1 25/1 25/1             25/1 25/1 23/2 23/2 23/2 28/1 28/1 23/2       25/1 25/1 25/1             25/1       23/2
ZV-173BH32/1 32/1 32/1             32/1 32/1 32/1 32/1 32/1       24/1 32/1 32/1 32/1 32/1 32/1             32/1 32/1 32/1 32/1 32/1             32/1 32/1 32/1 32/1
ZV-251CN25/3 25/3                   22/3 25/3 25/3 25/3                   25/3 25/3 25/3 25/3 25/3             25/3 25/3 25/3 25/3 25/3       25/1 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3
ZV-268CHNZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2 NZV/2
ZV-309BI            90/1             26/3                   26/2             22/3       22/2 22/2                   22/2 22/2       22/2 32/1             24/2 22/5 25/6       22/1
ZV-315BI25/2 26/3                   25/2 25/2       24/4 34/3             24/4 24/4 22/3 22/3 22/3                   24/1                               24/1 24/1             24/1
ZV-317BI26/3       25/3 22/1 22/1 25/6 26/3 22/1 22/1 24/4
ZV-318BI                                    22/3 24/4                                     28/1 28/1 28/1             28/1
ZV-344CN22/3 22/3 22/3                         24/4                                                                   22/3 22/3 24/4             22/3 22/3       24/4 22/3 22/3
ZV-345CN                                                                        25/2 25/2 24/2 25/2 25/2                                                       25/2 25/2 25/2 25/2 25/2
ZV-349CE      25/2 25/2                         34/1                                     26/3 34/4
ZV-349CN90/1 90/1                   90/1 90/1 90/1 90/1 90/1             90/1 90/1 90/1 90/1 90/1             90/1 90/1 90/1 90/1 24/1
90/1
            90/1 90/1 90/1 90/1 90/1
ZV-352BI22/3                                     22/1 22/1 22/1                                                                   25/1 24/4 25/4             22/1 22/1
ZV-354BI25/6 25/6 25/6 24/1 24/1 25/6                   24/2             24/2 24/2 25/6                                                                   28/1 28/1       90/2
ZV-356CE3/3 ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1                   ZV (Kr)/1                                                       ZV (Kr)/1                   ZV (Kr)/1       ZV (Kr)/1 ZV (Kr)/1             ZV (Kr)/1
ZV-357BIZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1 ZV (Pa)/1
ZV-358BI97/1 97/1 41/1             97/1 97/1 97/1 97/1                   41/1 41/1 97/1 97/1                                     25/1                   41/1 23/1 97/1 97/1
ZV-359BIZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2 ZV (Pa)/2
ZV-360DT20/1 20/1 20/1             20/1 20/1 20/2 20/2 20/2 24/2 24/2 20/2 20/2 20/1/p 20/1 20/1             20/1 20/1 20/2 20/2 20/2 24/2 24/2 20/2 20/2 20/1 20/1 20/1
ZV-361BI                  34/1 34/1 25/1 25/1 23/2                                                                                                                         26/1 26/1 26/1
ZV-363CN22/1 22/1 22/1             22/1 22/1 26/3 26/3 26/3 22/1 22/1 26/3       22/1 22/1 22/1             22/1 22/1 26/3 26/3 26/3 22/1 22/1 26/3 26/3 22/1 22/1 22/1
ZV-364BI                                                            28/2             90/2                                                                         28/2 28/2 23/1
ZV-365BI                                                            34/2 34/2 28/3       26/1                         26/1 26/1 41/1 41/1       26/1 26/1 23/2 41/1 26/1 26/1 26/1
ZV-367BI                                                                                                                                                                  25/1       23/2 23/2
ZV-429CD25/1 25/1                         20/1 34/1 34/1 34/1             34/1 34/1 28/2       28/2 34/1 34/1 26/1       34/1 34/1 34/1             34/1 34/1 28/2
ZV-441CM51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1       51/1 51/1 51/1             51/1 51/1       51/1
ZV-452DT20/2 20/2 20/2 24/2 24/2 20/2 20/2 20/1       20/1       28/2 20/1 20/1 20/2 20/2 20/2 24/2 24/2 20/2 20/2 20/1 20/1 20/1             20/1 20/1 20/2 20/2 28/2
ZV-496CE                                                                        55/3
ZV-553ED55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2 55/2
ZV-615CM33/1 33/1 33/1             33/1 33/1 33/1 33/1 33/1             33/1 33/1 33/1 33/1 33/1             33/1 33/1 33/1 33/1 33/1             33/1 33/1 33/1 33/1 33/1
ZV-633DT28/2 28/2                   28/2 28/2       23/1 23/1 28/2 28/2 23/1       28/2 28/2 28/2             28/2 28/2 23/1 23/1 23/1 28/2 28/2 23/1       28/2 28/2 28/2
ZV-634DT34/3 34/3 34/3             34/3 34/3 34/3 34/3       26/1 26/1       34/3 34/3 34/3 34/3       34/1 34/3 34/3 34/3 34/3 34/3             34/3 34/3 34/3 34/3 34/3
ZV-669CE26/2 26/2                   26/2 26/2 26/2                         26/2 26/2 26/2 26/2 26/2                   26/2 26/2 26/2 26/2 25/1       26/2 26/2 26/2 26/2 26/2
ZV-675DN22/2 22/2 22/2             22/2 22/2 22/4 22/4 22/4 22/2 22/2 22/4 22/4 22/2 22/2 22/2             22/2 22/2 22/4 22/4 22/4 22/2 22/2 22/4 22/4 22/2 22/2 22/2
ZV-709CD                                                                                    25/1 25/1 25/1             25/1 25/1 23/2 23/2 23/2 28/1 28/1       23/2 25/1 25/1 25/1
ZV-718CR25/4 25/4 25/4             25/3 22/4       25/2                                                             26/2             22/1                   25/4 25/4 25/4 25/4 25/4
ZV-719CN34/4             25/1 25/1 90/2 25/6 24/2 24/2 25/2 22/3 22/3 25/4 25/4 25/4 25/4 25/4             25/4 25/4 25/4 25/4 25/1 24/1 24/1 90/2 28/1 28/1 28/1
ZV-723CN                                                26/2 25/3             34/4 22/3                                     28/1 90/2 90/2 24/4 25/1 25/1 25/6 90/2       24/4 22/3
ZV-726CN24/1 24/1 24/1             24/1 24/1 24/1 24/1 24/1             24/1 24/1 24/1 24/1 24/1             24/1       24/1 24/1 24/1                         24/1 24/1
ZV-732CN      34/4 34/4             34/4 34/4 34/4 34/4 34/4             22/1 34/4 34/4 34/4 34/4             34/4 34/4 34/4 34/4 34/4             34/4 34/4 34/4 34/4 34/4
ZV-735CN            26/3             25/4 25/4 25/4 25/4 25/4                   26/3 26/1 24/4                                           90/2             24/4 22/2 90/2 26/3 25/6
ZV-736CN                                                      22/1                   22/1 26/3 26/3 26/3 22/1 22/1 26/3 26/3 22/1 22/1 22/1       22/3 22/1 22/1 26/3       26/3
ZV-745DV51/2 51/2 51/2 55/1       51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 55/1 55/1 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 55/1 55/1 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 55/1 55/1 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2
ZV-746DS                                          51/1 51/1                   51/1 51/1             51/1       51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1 51/1
ZV-747DV56/1 56/2 56/1       56/1 56/2 56/1 56/2 56/1 56/2 56/1       56/1 56/2 56/1 56/2 56/1       56/1 56/2 56/1 56/2 56/1 56/2 56/1       56/1 56/2 56/1 56/2 56/1
ZV-754DV63/1                         63/1 63/1 63/1 63/1 63/1             63/1                                     63/1 63/1 63/1 63/1 63/1             63/1 63/1 63/1 63/1 63/1
ZV-755DS56/2 56/1 56/2 56/1       56/1       55/1 56/2 56/1             56/2 56/1 56/2 56/1 56/2 56/1       56/1 56/2 56/1 56/2 56/1       56/1 56/2 56/1 56/2
ZV-774DV54/1 54/2 54/1       54/1 54/2 54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1 54/2       54/2 54/1       54/1 54/2 54/1 54/2 54/1 54/2 54/1       54/1 54/2 54/1 54/2 54/1
ZV-841BZ55/1 55/1 55/1
ZV-845DN22/5 22/5 22/5             22/5 22/5 22/5 22/5 22/5             22/5 22/5 22/5
22/2/p
22/5 22/5             22/5 22/5 22/5 22/5 22/5             22/5       22/5 22/5 22/5
ZV-852DN                                                                                          25/6 25/6 24/1 24/1 25/6 25/6 24/2 24/2 24/2             24/2 24/2       25/6
ZV-858CM28/1 28/1 28/1             28/1 28/1 90/2 90/2 90/2 25/1 25/1 90/2 90/2                                           90/2                                                 28/1
ZV-859DN22/4 22/4 22/4 22/2 22/2 22/4       22/2 22/2 22/2             22/2 22/2 22/4 22/4 22/4 22/2 22/2 22/4 22/4 22/2 22/2 22/2             22/2 22/2 22/4 22/4 22/4
ZV-860CM90/2 90/2 90/2                   90/2 28/1 28/1 28/1             28/1 28/1 90/2 90/2 90/2 25/1 25/1 90/2 90/2 28/1 28/1 28/1
ZV-862CM51/3 51/3 51/3             51/3 51/3 51/3 51/3 51/3             51/3 51/3 51/3 51/3 51/3             51/3 51/3 51/3 51/3 51/3             51/3 51/3 51/3 51/3 51/3
ZV-865CM43/2 43/2 43/2 33/1 33/1 43/2 43/2 43/1 43/1 43/1             43/1 43/1 43/2 43/2 43/2 33/1 33/1 43/2 43/2 43/1 43/1 43/1 33/1       43/1 43/1 43/2 43/2 43/2
ZV-963CD      63/1 63/1       55/1 63/1 56/2 56/1                               63/1       63/1 63/1
ZV-987CI55/3 55/3 55/3                         55/3 55/3 55/3                         54/1 55/3 55/3             55/3 55/3 55/3 55/3 55/3             55/3 55/3 55/3 55/3 55/3
ZV-994CI55/4 55/4 55/4             55/4 55/4 55/4 55/4 55/4             55/4 55/4 55/4 55/4 55/4             55/4 55/4 55/4 55/4 55/4             55/4 55/4 55/4 55/4 55/4
◄ jún 2020 Späť na aktuálnu výpravu Export CSVaugust 2020 ►

Mesačný sumár zaznamenanej výpravy

Počet poradíNevypravené poradiaPodiel nevypravenýchPočet vozidiel
Suma za všetky zaznamenané dni195950,3 %2016
Priemer za všetky zaznamenané dni6300,3 %65
Suma za všetky zaznamenané dni pondelok - piatok167750,3 %1722
Priemer za všetky zaznamenané dni pondelok - piatok7300,3 %75

Denný sumár zaznamenanej výpravy

DátumPočet poradíNevypravené poradiaPodiel nevypravenýchPočet vozidiel
1.7.2020streda7276
2.7.2020štvrtok7373
3.7.2020piatok7372
4.7.2020sobota3535
5.7.2020nedeľa3535
6.7.2020pondelok7376
7.7.2020utorok7374
8.7.2020streda7276
9.7.2020štvrtok7311,4 %76
10.7.2020piatok7374
11.7.2020sobota3538
12.7.2020nedeľa3538
13.7.2020pondelok7376
14.7.2020utorok7374
15.7.2020streda7511,3 %77
16.7.2020štvrtok7375
17.7.2020piatok7311,4 %74
18.7.2020sobota3536
19.7.2020nedeľa3536
20.7.2020pondelok7374
21.7.2020utorok7374
22.7.2020streda7375
23.7.2020štvrtok7376
24.7.2020piatok7377
25.7.2020sobota3537
26.7.2020nedeľa3739
27.7.2020pondelok7375
28.7.2020utorok7277
29.7.2020streda7211,4 %74
30.7.2020štvrtok7373
31.7.2020piatok7311,4 %74

Denný sumár zaznamenaných nevypravených poradí po linkách

DátumLinkaPočet poradíNevypravené poradiaPodiel nevypravených
9.7.2020štvrtok225120 %
15.7.2020streda203133 %
17.7.2020piatok9711100 %
29.7.2020streda255120 %
31.7.2020piatok902150 %