Mesto Banská Bystrica vyhlásilo verejnú súťaž na trolejbusového a autobusového dopravcu

Mesto už nemohlo predĺžiť aktuálne zmluvy, preto vyhlásilo medzinárodný tender na dopravcov.

Mesto Banská Bystrica zverejnilo zákazku Poskytovanie služieb mestskej hromadnej dopravy vo verejnom záujme pre Mesto Banská Bystrica od 1. januára 2021 na obdobie 10 rokov.

Zákazka je rozdelená na 2 časti, na trolejbusovú dopravu a na autobusovú dopravu. Predpokladaná hodnota zákazky je určená na 97 190 967,00 € bez DPH, z toho trolejbusová doprava má hodnotu 33 980 382,00 € bez DPH (3,4 mil. € ročne) a autobusová 63 210 585,00 € bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk je 3. augusta 2020.

Predpokladaný rozsah rozsah predmetu zákazky je daný 1 113 000 vozokilometrov pri trolejbusoch a 2 575 000 vozokilometrov pri autobusoch. Zmena rozsahu je možná bez uzatvorenia dodatku do 2 % oproti predchádzajúcemu roku. Zmena rozsahu prekračujúca stanovené % limity je možná len na základe aktualizácie potreby dopravnej obslužnosti dotknutého územia a na základe konsenzu verejného obstarávateľa a dopravcu. To všetko v situácii, keď nie je vypracovaný "Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica" (PUM), ktorý teoreticky môže rozsah jednotlivých častí zákazky. Návrh zmluvy predpokladá zmenu liniek, ale pri zachovaní minimálneho rozsahu výkonov.

Časť 1 - trolejbusová doprava

Záujemca o prevádzku trolejbusovej dopravy musí disponovať 23 sólo trolejbusmi a 3 kĺbovými, pričom minimálne 3 vozidlá musia byť "duálne". Priemerný vek vozidiel v čase predkladania ponuky musí byť najviac 14 rokov.

Okrem ceny za 1 km je kritériom vek vozidlového parku (aritmetický priemer), maximálne spomínaných 14 rokov. Druhé kvalitatívne kritérium je počet duálnych vozidiel, minimálny počet je 10 % (teda 2,6).

Časť 2 - autobusová doprava

Záujemca o prevádzku autobusovej dopravy musí disponovať 11 autobusmi kategórie sólo s obsaditeľnosťou od 78 do 99 miest (sólo), 31 autobusov s obsaditeľnosťou 100 až 148 miest a 23 kĺbovými autobusmi s kapacitou nad 149 miest.

Okrem ceny za 1 km je kritériom vek vozidlového parku (aritmetický priemer), maximálne 14 rokov. Druhé kvalitatívne kritérium je počet nízko-emisných vozidiel, teda elektrobusov, LPG, CNG, hybridných, alebo nízko-emisných naftových autobusov. Ich počet musí byť minimálne 40 % (26).

Cena na 1 km sa určuje ako súčet fixnej ceny, osobných nákladov, PHM, servisných výkonov  poistného. Súčtový riadok má číslo 8, ale riadky 6 a 7 v kalkulácii nie sú. Návrh zmluvy upravuje zmenu fixnej ceny o infláciu a podmienky na zmenu variabilnej ceny.

V prílohe č. 10 návrhu zmluvy sú zadefinované technické a prevádzkové štandardy. Medzi tie patrí aj:

- povinnosť dopravcu poskytovať v reálnom čase dáta týkajúce sa poskytovaných služieb (aj predané lístky a polohu vozidiel)

- komunikovať so zastávkovými tabuľami a vybranými križovatkami

- minimálne 50 % nízkopodlažných vozidiel

- odbavovacie zariadenia pri každých dverách

- online predaj dopravných kariet a dobíjanie kreditu na kartách

- predčasný odjazd zo zastávky nie je povolený

- vodič je povinný zastaviť na každej stálej zastávke (!)

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: N/A #16:
Ani tie ponúkané sumy nie sú prekvapením?
Reakcia na: N/A #16:
Este aby splnili podmienky. 🙂
Reakcia na: Kami #11:
🙂 Ale môžeme a mali by sme, ak niečo tendrujem, chcem minimálne súčasnú úroveň - a tu je možnosť až 50% downgradu, ak sa prihlási Dopravný podnik Teheránu ... 🤓
chýbajú nočné spoje....
Reakcia na: draxter #8:
Nemozeme diskriminovat uchadzacov. Ako by to vyzeralo, keby trolejbusovy dopravca mal prisnejsie podmienky na vek a nizkopodlaznost. 🙂
Reakcia na: N/A #7:
ak sa nespomína, tak musia akceptovať všetky typy nízkopodlažných vozidiel
Reakcia na: draxter #3:
Praca chvatna, malo platna. 🙂 Nejako som si neuvedomil, ako to mesto myslelo. Takze kategorie pri autobusoch som upravil. Ked bude cas, tak si podklady lepsie prestudujem a doplnim clanok.
Reakcia na: N/A #7:
tak to je vrchol, momentálne má DPM 100% NP a súťaž tu ide mäkšie. Paradox. Naopak pri busoch by som čakal zvýšenie na plný počet 100% NP busov (kľudne aj LE), ale to nie, veď Karosy 9xx ešte poslúžia. Klíma nič.... je to paškvil. A koľko stál ten úžasný poradca?
Reakcia na: draxter #5:
Celá tá súťaž je absolútny výsmech. Ono už len formulácia "počet duálnych vozidiel, ktoré dopravca PLÁNUJE použiť" je absurdná - obzvlášť, keď v následnej zmluve s dopravcom už táto skutočnosť nebude nikde uvedená a teda nebude existovať nič, čo by ho k využitiu takých vozidiel aj reálne zaväzovalo.

#6 V technických a prevádzkových štandardoch, podľa ktorých musí byť v oboch prípadoch nízkopodlažných aspoň 50% nasadzovaných vozidiel (či má ísť o low-floor alebo low-entry sa už samozrejme nikde nespomína).
Kde sú kritériá nízkopodlažnosti?
Reakcia na: N/A #4:
Lenže to sú kritériá hodnotenia, a to upozornenie na nesplnenie nemá oporu v podmienkach. To bude právny súboj,lebo kto to robil to riadne domrvil.
Reakcia na: draxter #3:
Strana 39:
"Celkový počet vozidiel nevyhnutých na plnenie predmetu zákazky musí byť tvorený duálnymi vozidlami minimálne na úrovni 10 %. V prípade, že uchádzač ponúkne nižší počet duálnych vozidiel ako 10 % z celkového počtu vozidiel nevyhnutných na plnenie predmetu zákazky, bude z verejného obstarávania vylúčený pre nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky."
Neviem, či pisateľ článku mal k dispozícii tie isté údaje ako ja, ale na strane 30 sú trolejbusy a žiadny duálny sa nepožaduje. A na strane 31 autobusy, pričom malokapacitné sú vozy s 78 až 99 cestujúcimi, čo sú súčasné sóla. Stredné kapacitné sú 100 až 148 a veľkokapacitné 149 a viac.
Akože tie min.3 duálne trolejbusy sú čo za pripravenú podmienku pre DPM? Toto napadne hneď prvý uchádzač.
Načo chce mesto midi busy?