Cestovné lístky MHD Banská Bystrica


Jednorazové cestovné lístky

Typ lístka V hotovosti
Dopravnou kartou
Základné cestovné
 • osoby staršie ako 15 rokov
0,70 € 0,50 € *
Zľavnené cestovné
 • dieťa po dovŕšení 6. roku do dovŕšenia 15. roku
 • žiaci a študenti do 26. roku veku
0,70 € 0,30 € *
Cestovné pre občanov nad 70 rokov 0,70 € 0,15 € *
Cestovné pre dôchodcov nad 62 rokov
0,70 € 0,30 € *
Cestovné pre držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S, sprievodcu držiteľa preukazu ŤZP-S a darcov krvi - držiteľov zlatej Janského plakety 0,70 € 0,15 € *
Bezplatné cestovné
 • deti do dovŕšenia 6. roku veku
 • detský kočík s dieťaťom do 6 rokov a jeden jeho sprievodca, jeden sprievodca dieťaťa v babyvaku
 • príslušníci Mestskej polície Mesta Banská Bystrica v uniforme
 • osoby poverené výkonom štátneho odborného dozoru podľa zákonov č. 56/2012 a 513/2009 Z. z.
 • sudcovia Ústavného súdu podľa zákona č. 120/1993 Z. z.
 • držiteľ preukazu ŤZP na invalidnom vozíku
 • držiteľ preukazu ŤZP-S na invalidnom vozíku a jeho sprievodca
 • nevidiaca osoba s preukazom ZŤP-S s poznámkou BLIND a so sprievodcom alebo vodiacim psom
 • cestovná batožina do rozmeru 30x50x60 cm (napr. batohy, školské tašky, kufríky, atď.)
 • prvý kus cestovnej batožiny presahujúcej rozmery pre bezplatnú prepravu
0,00 € 0,00 €
Dovozné za batožinu, psa (zviera) bez schránky a detský kočík bez dieťaťa
 • batožina väčšia ako 30x50x60 cm
 • predmety úzkeho tvaru dlhšie ako 150 cm
 • predmety tvaru dosky väčšie ako 5x80x100 cm
0,70 € 0,50 €

*) Pri prvom prestupe do 45 minút je druhá jazda pri platbe dopravnou kartou za 0,10 €.

Jednorazové cestovné lístky (JCL) sú určené na cestovanie neobmedzený počet za sebou idúcich zastávok v jednom vozidle v jednom smere (v zmysle cestovného poriadku) bez obmedzenia času. Tarifné výnimky v prípade priebežných konečných sú uvedené v cestovných poriadkoch. Pri platbe v hotovosti sa JCL kupujú len u vodiča, pri platbe dopravnou kartou samoobslužne pri označených dverách (prvé a druhé dvere). Pri prestupe si treba kúpiť nový lístok.

Dopravné (čipové) karty umožňujú nahrať na kartu finančný obnos a používajú sa ako platobné karty vo vozidlách. Umožňujú kúpiť lístok pre jednu, alebo viac osôb (hromadný lístok) a automaticky rozpoznajú prestup do 45 minút. V tom prípade sa odráta z kreditu cena za prestup 0,10 €. Zľava na prestup platí len pri cestách v rámci MHD.

Pri kúpe zľavneného lístka je treba nárok na zľavu preukazovať vodičovi podľa ustanovení tarify.


Časové predplatné lístky

Typ / Platnosť 30 dní 90 dní
Základný 20 € 55 €
Zľavnený
12 € 33 €

Predplatné časové lístky (PCL) sú na neobmedzený počet ciest počas platnosti PCL. Kupujú sa iba na dopravnú kartu na predajnom mieste dopravcu. Po nástupe do vozidla je cestujúci povinný priložiť kartu s platným PCL k čítaciemu zariadeniu a vytlačiť evidenčný lístok. Kúpa PCL sa oplatí pri dennom využívaní MHD. Cena mesačného PCL zodpovedá 40-násobku JCL z dopravnej karty.


SMS lístky

Časová platnosť Základné cestovné Návod na zakúpenie
45 minút 0,79 € prázdna SMS na číslo 1133
24 hodín 3,20 € SMS s textom den alebo 24 na číslo 1133

Zľavnené SMS lístky sa neposkytujú.

Základné informácie o SMS lístkoch:

 • Cestujúci môže do vozidla MHD nastúpiť až s prijatou spätnou správou s SMS lístkom, ktorá by mala prísť do cca 1,5 minúty od odoslania správy.
 • S SMS lístkom je možné počas jeho platnosti neobmedzene prestupovať. Nastupovať do vozidiel s SMS lístkom je možné len cez prvé a druhé dvere.
 • SMS lístky je možné zakúpiť len pre telefónne čísla slovenských mobilných operátorov.
 • Z jedného mobilného zariadenia je možné zakúpiť SMS lístky aj pre spolucestujúcich (viacnásobným odoslaním príslušnej SMS).
 • Dodatočné preukázanie sa platným SMS lístkom v prípade, ak ho nebolo možné pri kontrole z technických príčin ukázať (vybitie telefónu, porucha telefónu), je možné do 15 kalendárnych dní na predajnom mieste dopravcu. V takom prípade je cestujúci povinný zaplatiť manipulačný poplatok 10 €.

Pri kontrole cestovných lístkov je potrebné ukázať revízorovi správu v mobilnom telefóne (upozorňujeme, že v prípade vybitého telefónu je cestujúci považovaný za cestujúceho cez cestovného lístka). Táto správa musí byť doručená od poskytovateľa služby, nemôže teda ísť o preposlanú SMS od iného účastníka. Prostredníctvom príslušnej stránky poskytovateľa služby je možné na základe telefónneho čísla a overovacieho kódu vytlačiť daňový doklad.


Elektronické lístky v mobilnej aplikácii CVAK

Časová platnosť Základné cestovné  
45 minút 0,79 €  
24 hodín 3,20 €  

Mobilná aplikácia CVAK umožňuje cestovanie za podobných podmienok ako SMS lístok. Základný lístok platí 45 minút od zakúpenia, 24-hodinový lístok platí 24 hodín od začiatku platnosti cestovného lístka. Platnosť elektronického cestovného lístka je oneskorená o 45 sekúnd od zakúpenia. Na vyzvanie je cestujúci povinný sa preukázať platným elektronickým lístkom vodičovi, alebo pracovníkovi prepravnej kontroly dopravcu. Do vozidla je možné nastúpiť len s platným potvrdením.


Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontole preukázať platným cestovným lístkom, alebo preukazom na zľavu, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného nezľavneného cestovného lístka.

Výška sankčných úhrad za cestovanie bez platného cestovného lístka, resp. preukazu na zľavu je nasledovná:

 • 25 € pri zaplatení vo vozidle, alebo v prípade maloletých cestujúcich do 15 rokov pri úhrade do 7 kalendárnych dní v dopravnej kancelárii,
 • 50 € pri zaplatení do 30 kalendárnych dní v dopravnej kancelárii,
 • 70 € (stonásobok základného nezľavneného cestovného) po 30 kalendárnych dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov.

Ak má cestujúci platný predplatný časový lístok, ale nemôže sa pri kontrole preukázať evidenčným cestovným lístkom, musí zaplatiť manipulačný poplatok 10 €. V prípade, ak si cestujúci zabudne platný preukaz na zľavu, môže ho dodatočne preukázať na predajnom mieste dopravcu do 30 dní. V takom prípade tiež zaplatí manipulačný poplatok 10 €. Za rovnakých podmienok je možné dodatočne preukázať cestovný lístok z daného spoja, ak sa ním cestujúci nemohol preukázať pri kontrole. V prípade elektronického lístka (SMS, CVAK) je lehota na dodatočné preukázanie skrátená na 15 kalendárnych dní.

Za zneužitie neprenosnej dopravnej karty je sankčná úhrada stonásobok základného nezľavneného cestovného. V prípade zámerného pozmeňovania obsahu a pri falšovaní elektronického lístka je sankčná úhrada až 300 €.


Predajné miesto

Predajné miesto dopravcov SAD Zvolen, a.s. a DPMBB, a.s., sa nachádza na Autobusovej stanici Banská Bystrica (Terminal SC). Cestujúci si v ňom môže vybaviť čipovú dopravnú kartu alebo preukaz na zľavu, dobiť kredit na svoju čipovú kartu, alebo zakúpiť predplatný časový lístok. Tiež je tu možná úhrada pokuty za porušenie tarifných a prepravných podmienok.

Deň Pracovná doba
Pondelok - piatok
7:00 - 17:00, obedná prestávka 12:30 - 13:00 (DPMBB)
8:00 - 17:00 (SAD Zvolen)

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.