Cenník cestovného

© Dispecer

V Banskej Bystrici sa do vozidiel MHD nastupuje prvými a druhými dverami. Je možné využiť platbu v hotovosti u vodiča, platbu dopravnou kartou, SMS lístok, mobilnú aplikáciu alebo si môžete kúpiť časový predplatný lístok.

Jednorazové cestovné lístky (JCL) sú určené na cestovanie neobmedzený počet za sebou idúcich zastávok v jednom vozidle v jednom smere (v zmysle cestovného poriadku) bez obmedzenia času. Tarifné výnimky v prípade priebežných konečných sú uvedené v cestovných poriadkoch. Pri platbe v hotovosti sa JCL kupujú len u vodiča, pri platbe dopravnou kartou samoobslužne pri označených dverách (prvé a druhé dvere). Pri prestupe si treba kúpiť nový lístok.

Dopravné (čipové) karty umožňujú nahrať na kartu finančný obnos a používajú sa ako platobné karty vo vozidlách. Umožňujú kúpiť lístok pre jednu, alebo viac osôb (hromadný lístok) a automaticky rozpoznajú prestup do 45 minút. V tom prípade sa odráta z kreditu cena za prestup 0,10 €. Zľava na prestup platí len pri cestách v rámci MHD.

SMS lístky umožňujú cestovanie bez obmedzenia prestupov počas platnosti SMS lístka. Základný SMS lístok platí 45 minút od zakúpenia, 24 hodinový SMS lístok platí 24 hodín od začiatku platnosti cestovného lístka. Do vozidla MHD je možný nástup prvými, aj druhými dverami. Na vyzvanie je cestujúci povinný sa preukázať potvrdzujúcou SMS vodičovi, alebo pracovníkovi prepravnej kontroly dopravcu. Do vozidla je možné nastúpiť len s prijatou SMS správou. SMS cestovný lístok si cestujúci môže zakúpi odoslaním prázdnej SMS správy na tel. číslo 1133. 24 h SMS cestovný lístok si cestujúci môže zakúpiť odoslaním SMS správy s textom „DEN“ alebo s textom „24“ na tel. číslo 1133.

Mobilná aplikácia CVAK umožňuje cestovanie za podobných podmienok ako SMS lístok. Základný lístok platí 45 minút od zakúpenia, 24 hodinový lístok platí 24 hodín od začiatku platnosti cestovného lístka. Na vyzvanie je cestujúci povinný sa preukázať platným elektronickým lístkom vodičovi, alebo pracovníkovi prepravnej kontroly dopravcu. Elektronický cestovný lístok si cestujúci môže zakúpi prostredníctvom mobilnej aplikácie CVAK (www.cvakapp.sk), platnosť elektronického cestovného lístka je oneskorená o 45 sekúnd. Do vozidla je možné nastúpiť len s platným potvrdením.

Predplatné časové lístky (PCL) sú určené na neobmedzený počet ciest počas doby platnosti PCL. Kupujú sa iba v dopravnej kancelárii. Po nástupe do vozidla je cestujúci povinný si vytlačiť evidenčný lístok. Kúpa PCL sa oplatí pri dennom dochádzaní do školy/zamestnania MHD. Cena mesačného PCL zodpovedá 40-násobku JCL z čipovej karty.

Cestovný lístok V hotovosti u vodiča Platba čipovou kartou
Základné cestovné
Základné cestovné
0,70 €
0,50 €
Elektronický lístok základný - platí 45 minút od zakúpenia
0,79 €
Elektronický lístok 24 hodinový - platí 24 hodín od zakúpenia
3,20 €
Zľavnené cestovné
Deti po dovŕšení 6. roku až do dovŕšenia 15. roku veku
0,70 €
0,30 €
Žiaci ZŠ alebo študenti SŠ a VŠ od 15. roku do 26. roku veku
0,70 €
0,30 €
Príjemcovia predčasných, starobných, výsluhových alebo invalidných dôchodkov nad 62 rokov veku
0,70 €
0,30 €
Občania nad 70 rokov veku
0,70 €
0,15 €
Držitelia Zlatej Janského plakety
0,70 €
0,15 €
Držitelia preukazu ŤZP, ŤZP-S
0,70 €
0,15 €
Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S
0,70 €
0,15 €
Dovozné
Cestovná batožina alebo schránka na prepravu zvierat s rozmermi väčšími ako 30x50x60 cm, úzke predmety dlhšie ako 150 cm alebo predmety v tvare dosky s rozmermi väčšími ako 5x80x100 cm a to i v prípade, že presahuje jeden z uvedených rozmerov, spoplatňuje sa druhý a ďalší kus prepravovanej veci;
Detský kočík bez dieťaťa alebo preprava zvierat mimo schránky
0,70 €
0,50 €
Prestup
Jeden prestup pri platbe dopravnou kartou do 45 minút od nástupu
-
0,10 €
Predplatné časové lístky
Základný - 30 dňový
-
20,00 €
Zľavnený - 30 dňový
-
12,00 €
Základný - 90 dňový
-
55,00 €
Zľavnený - 90 dňový
-
33,00 €

 

Bezplatná preprava:

a) deti do dovŕšenia 6. roku veku,

b) detský kočík s dieťaťom a jeden jeho sprievodca, sprievodca dieťaťa v babyvaku,

c) príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici v uniforme,

d) osoby poverené výkonom štátneho odborného dozoru podľa zákonov č. 56/2012 a 513/2009 Z. z.,

e) sudcovia Ústavného súdu podľa zákona č. 120/1993 Z. z.,

f) držiteľ preukazu ŤZP na invalidnom vozíku,

g) držiteľ preukazu ŤZP-S na invalidnom vozíku a jeden jeho sprievodca,

h) držiteľ preukazu ŤZP s poznámkou "nevidiaci-blind" a jeden jeho sprievodca, alebo vodiaci pes,

i) cestovná batožina s rozmermi najviac 30x50x60 cm (napr. batohy, školské tašky, kufríky, atď.),

j) prvý kus cestovnej batožiny s rozmermi väčšími ako 30x50x60 cm, alebo úzke predmety dlhšie ako 150 cm (napr. jeden pár lyží s palicami) alebo predmety v tvare dosky s rozmermi väčšími ako 5x80x100 cm; druhý a ďalší kus prepravovanej veci sa spoplatňuje v zmysle cenníka cestovného a dovozného.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.