Fleet numbers:
  1. 207    1976 – 1983
  2. 7715    from 1983
Type: T3/V.CS
T3P
Builder: ČKD - Tatra Praha
Serial number: 164665
Manufactured: 1975
In service: 1976
Depot: Jurajov dvor
Couples: 304/II+207 (1980 - 1983)
7507+7715 (1983 - 1988)
7715+7772 (občasne, 1988)
7715+7786 (skúšobne 2/2004)
7715+7704/II (od 5/2010)
Ads: Erotický salón - strešné panely

Trenčín mesto módy - bočná nálepka

Sorea

Eva - bočné nálepky (jar 2001)
Overhauls and changes: Modernizácia na typ T3P v ŽOS Zvolen (6/2002 - 1/2003, skúšobná prevádzka od 6/2003, prevádzka s cestujúcimi od 24.2.2004) - pridanie výzbroje TV Progress od firmy Alstom, modernizácia interiéru, optický informačný systém BUSE.
Information system: BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 120 (od 2003)
BUSE BS 210/4, BS 212/4, BS 210/1 (od 2003)
BUSE BS 200 (od 2003)
Last records of service: 11.11.2020 9/25
9.11.2020 1/7
6.11.2020 4/31
5.11.2020 4/29
3.11.2020 1/7
2.11.2020 9/23
30.10.2020 ZV-E/3
30.10.2020 4/3
29.10.2020 9/21
28.10.2020 9/21
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.