Cestovné lístky IDS BK

Illustrative photo © Bratislavská integrovaná doprava


Od 1. novembra 2015 sú v predaji cestovné lístky na Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK), ktoré nahradili doterajšie lístky na MHD. Tieto lístky platia okrem MHD tiež vo vlakoch Os a REx Železničnej spoločnosti Slovensko a prímestských autobusoch Slovak Lines v rámci Bratislavského kraja. Jedinou výnimkou je SMS lístok, ktorý naďalej platí len na mestských linkách Dopravného podniku Bratislava. Viac informácií o integrovanej doprave nájdete tu, podmienky použitia jednotlivých lístkov, ako aj možnosti ich kúpy nájdete tu.

Cezhraničné linky 801 a 901 do Maďarska a Rakúska majú vlastné lístky a tarifné podmienky.

Všetky lístky IDS BK sú prestupné a platia aj v nočnej doprave

Zľavnené cestovné sa poskytuje:

  • deťom do 15 rokov (vrátane)
  • študentom do 25 rokov (vrátane)
  • cestujúcim od 62 rokov
  • držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S
Držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S, držiteľom diamantovej Jánskeho plakety, účastníkom protifašistického a protikomunistického odboja a politickým väzňom s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja sa ďalej poskytuje zľava 100 % z cien električeniek pre mesto Bratislava. Občania nad 70 rokov majú nárok na bezplatnú ročnú električenku SeniorPas. Viac informácií nájdete v časti predplatné cestovné lístky.

Cestovné lístky na jednu cestu

Platnosť cestovných lístkov na jednu cestu je ohraničená časom a počtom precestovaných zón. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave - nesmie však prekročiť počet zón, pre ktoré lístok platí.

Cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť ako papierové, alebo elektronické. Elektronické cestovné lístky sa zakupujú prostredníctvom kreditu na akceptovanej dopravnej karte a pri ich využití je poskytovaná zľava.

Zóna 100 sa počíta ako dve zóny. Výnimkou sú cesty v rámci mesta Bratislava (t.j. bez použitia regionálnych zón), keďže lístok na 2 zóny možno použiť aj pre cestu zo zóny 100 do zóny 101 alebo opačne. V zásade teda platí, že pri použití cestovného listka na jednu cestu v rámci Bratislavy sa zónová platnosť nezohladňuje. Dôležitá je len pre cestujúcich, ktorí cestujú za hranice mesta. 

Platnosť Základný Zľavnený
2 zóny / 15 minút 0,70 € 0,35 €
2 zóny / 30 minút 0,90 € 0,45 €
3 zóny / 60 minút 1,20 € 0,60 €
4 zóny / 60 minút 1,50 € 0,75 €
5 zón / 90 minút 1,80 € 0,90 €
6 zón / 90 minút 2,10 € 1,05 €
7 zón / 120 minút 2,30 € 1,15 €
8 zón / 120 minút 2,50 € 1,25 €
9 zón / 150 minút 2,80 € 1,40 €
10 zón / 150 minút 3,10 € 1,55 €

180 minút
bez obmedzenia počtu zón 

3,60 € 1,80 €

Pri zakúpení lístka s použitím elektronickej peňaženky sa poskytuje zľava 10 %.

Denné cestovné lístky

Denné cestovné lístky sú určené predovšetkým turistom alebo cestujúcim, ktorí v priebehu krátkeho obdobia plánujú zrealizovať väčšie množstvo ciest. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave na území, na ktorom lístok platí.

Platnosť Základný Zľavnený
24 hodín / 100+101
(Bratislava) 
3,50 € 1,75 €
24 hodín / sieťový
(celý kraj a vybrané
ďalšie obce) 
6,90 € 3,45 €
72 hodín / 100+101
(Bratislava) 
8,00 € 4,00 €
168 hodín / 100+101
(Bratislava) 
 11,40 €* 5,70 €*

Pri zakúpení denného lístka s použitím elektronickej peňaženky sa poskytuje zľava 10 %. Vo vozidlách MHD a na železničných staniciach sú dostupné lístky na 24, alebo 72 hodín, zatiaľ čo vo vozidlách Slovak Lines sa predávajú aj lístky na 168 hodín.

* Cestujúci, ktorí vlastnia čipovú kartu akceptovanú v IDS BK (viac informácií), si môžu zakúpiť predplatný lístok (električenku) na 7 dní, ktorý je mierne lacnejší - viď cenník predplatných lístkov nižšie.

Predplatné cestovné lístky (električenky)

Predplatné cestovné lístky, známe tiež ako električenky, sú určené predovšetkým pravidelným cestujúcim. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave na území, na ktorom lístok platí.

Cestujúcim dávame do pozornosti, že so stúpajúcou dĺžkou platnosti lístka, sa výrazne zlepšuje jeho hodnota. Napríklad pri kombinácii zón 100+101+1 regionálna zóna (vhodné napr. na dochádzanie do Bratislavy z väčšiny susedných obcí) je hodnota 7-dňovej električenky 1,97 € na deň, pri 30-dňovej už len 1,19 € na deň, pri 90-dňovej 1,07 € na deň a pri 365-dňovej dokonca len 0,97 € na deň. Pri kúpe ročnej električenky tak v tomto prípade cestujúci za rok ušetrí až 365 eur oproti situácii, keby si pravidelne kupoval týždenné električenky. Pri električenkách na viac zón sú rozdiely ešte vyššie.

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S, držitelia diamantovej Janského plakety, účastníci protifašistického odboja, účastníci protikomunistického odboja a politickí väzni a ich rodinní príslušníci narodení pred 17.11.1989 s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja majú nárok na zľavu 100 % zo základnej ceny električenky pre zóny 100 a 101 (mesto Bratislava). Zľava sa poskytuje aj pri kúpe lístka pre zóny 100+101+regionálne zóny, avšak stále len z ceny lístka pre zóny 100+101. Postup na vybavenie tejto zľavy.

Občania nad 70 rokov majú nárok na vydanie bezplatného 365-dňového celosieťového predplatného lístka SeniorPas. Postup na jeho vybavenie.

Držitelia Bratislavskej mestskej karty majú po splnení stanovených podmienok nárok na zľavu 10 %.

  ZÁKLADNÉ CESTOVNÉ ZĽAVNENÉ CESTOVNÉ
Zóny 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní
100+101 (mesto Bratislava) 10,40 € 26,90 € 72,30 € 264,20 € 5,20 € 13,45 € 36,15 € 132,10 €
100+101 + 1 regionálna 13,80 € 35,80 € 96,40 € 352,30 € 6,90 € 17,90 € 48,20 € 176,15 €
100+101 + 2 regionálne 17,20 € 44,80 € 120,40 € 440,40 € 8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 €
100+101 + 3 regionálne 20,70 € 53,70 € 144,50 € 528,40 € 10,35 € 26,85 € 72,25 € 264,20 €
100+101 + 4 regionálne 22,90 € 59,50 € 160,20 € 585,70 € 11,45 € 29,75 € 80,10 € 292,85 €
100+101 + 5 regionálnych 24,80 € 64,40 € 173,40 € 634,10 € 12,40 € 32,20 € 86,70 € 317,05 €
100+101 + 6 regionálnych  27,90 € 72,50 € 195,10 € 713,40 € 13,95 € 36,25 € 97,55 € 356,70 €
100+101 + 7 regionálnych  31,00 € 80,50 € 216,80 € 792,60 € 15,50 € 40,25 € 108,40 € 396,30 €
všetky zóny IDS BK 36,00 € 93,50 € 251,70 € 920,30 € 18,00 € 46,75 € 125,85 € 460,15 €
1 regionálna 5,20 € 13,50 € 36,20 € 132,10 € 2,60 € 6,75 € 18,10 € 66,05 €
2 regionálne  8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 € 4,30 € 11,20 € 30,10 € 110,10 €
3 regionálne  10,40 € 26,90 € 72,30 € 264,20 € 5,20 € 13,45 € 36,15 € 132,10 €
4 regionálne  13,80 € 35,80 € 96,40 € 352,30 € 6,90 € 17,90 € 48,20 € 176,15 €
5 regionálnych  17,20 € 44,80 € 120,40 € 440,40 € 8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 €
6 regionálnych  20,70 € 53,70 € 144,50 € 528,40 € 10,35 € 26,85 € 72,25 € 264,20 €
7 regionálnych 22,90 € 59,50 € 160,20 € 585,70 € 11,45 € 29,75 € 80,10 € 292,85 €
8 regionálnych  24,80 € 64,40 € 173,40 € 634,10 € 12,40 € 32,20 € 86,70 € 317,05 €
9 regionálnych  27,90 € 72,50 € 195,10 € 713,40 € 13,95 € 36,25 € 97,55 € 356,70 €
10 regionálnych  31,00 € 80,50 € 216,80 € 792,60 € 15,50 € 40,25 € 108,40 € 396,30 €

Poznámka: Pri kúpe električenky pre kombináciu zón 101+regionálne zóny sa uplatňuje cenník pre regionálne zóny (t.j. napr. električenka pre zóny 101+215 bude mať cenu ako električenka pre dve regionálne zóny). Zónu 101 nie je možné zakúpiť samostatne. Zónu 100 je možné zakúpiť len spolu so zónou 101.

Dovozný lístok

Na prepravu nadrozmernej batožiny, bicykla, alebo zvieraťa si cestujúci označí zľavnený 15-minútový lístok za 0,35 €. Ten na prepravu batožiny platí 3 hodiny vo všetkých zónach.

Pri použití elektronického lístka je možné dokúpenie elektronického dovozného lístka. Ten má v takomto prípade totožnú platnosť ako lístok pre cestujúceho (napr. ak si cestujúci kupuje elektronický lístok na 90 minút a 5 zón, aj elektronický dovozný lístok bude mať platnosť 90 minút a 5 zón). Cena elektronického dovozného lístka je 0,32€.

Dovozný lístok neplatí vo vlakoch - v tých je potrebné zaplatiť dovozné podľa podmienok železníc.

Karnet


Karnet

Karnet je cestovný lístok určený na viac ciest, ktorého použitie je flexibilné podľa potreby cestujúceho, keďže dokáže nahradiť takmer akýkoľvek cestovný lístok na jednu cestu. Lístok sa oplatí najmä cestujúcim, ktorí necestujú dosť často na to, aby sa im oplatila električenka, no zároveň sa chcú zbaviť nutnosti pri každej ceste zháňať správny cestovný lístok. Cestovanie s karnetom je navyše mierne lacnejšie, než kupovanie samostatného lístka pri každej ceste. Cestujúci tak napr. za šesť 60-minútových ciest po Bratislave zaplatí s karnetom 6,60 € namiesto 7,20 €, ktoré by zaplatil, keby si kupoval lístok pri každej ceste.

Karnet sa skladá z 24 políčok, ktoré si cestujúci označuje podľa potreby. Pred cestou si cestujúci zistí, koľko políčok potrebuje použiť pomocou tabuľky uvedenej priamo na lístku, alebo nižšie v tomto článku. Čím viac políčok cestujúci použije, tým viac zón, resp. minút môže precestovať. Vďaka tomuto systému karnet nahradí akýkoľvek lístok na jednu cestu od 30-minútového dvojzónového po 180-minútový celosieťový (karnet nie je možné označiť na 15 minútovú platnosť). Ostatné políčka cestujúcemu zostanú na ďalšie cesty. Presný spôsob ako si označiť karnet nájdete v článku Predaj a použitie cestovných lístkov IDS BK.

Po označení políčka platia pre karnet rovnaké podmienky ako pre bežný cestovný lístok na jednu cestu. Počas doby platnosti je teda možné neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave za podmienky, že cestujúci neprekročí počet zón, pre ktoré je lístok platný. Aj pri karnete platí, že zóna 100 sa počíta ako dve zóny. Výnimkou je cesta v rámci Bratislavy (bez použitia regionálnych zón), kedy je možné karnet označený na dve zóny použiť aj na cestu zo zóny 100 do zóny 101, alebo opačne.

Ceny karnetu:

  • 6,60 € karnet pre obyčajné cestovné
  • 3,30 € karnet pre zľavnené cestovné

Pre jednotlivé cesty je následne potrebné použiť nasledovný počet políčiek z karnetu (na orientáciu uvádzame aj prepočet, koľko daná cesta vyjde pri použití karnetu):

Platnosť Použité políčka Obyčajný karnet Zľavnený karnet  Úspora oproti bežnému lístku
2 zóny / 30 minút 3 0,83 € 0,41 € 7,77 %
3 zóny / 60 minút 4 1,10 € 0,55 € 8,33 %
4 zóny / 60 minút 5 1,38 € 0,69 € 8.00 %
5 zón / 90 minút 6 1,65 € 0,83 € 8,33 %
6 zón / 90 minút 7 1,93 € 0,96 € 8,10 %
7 zón / 120 minút 8 2,20 € 1,10 € 4,35 %
8 zón / 120 minút 9 2,48 € 1,24 € 0,80 %
9 zón / 150 minút 10 2,75 € 1,38 € 1.79 %
10 zón / 150 minút 11 3,03 € 1,51 € 2,25 %
sieťový / 180 minút 12 3,30 € 1,65 € 8,33 %

1st Jul 2017
-Samo Muránsky-

Comments

Login: Password:

You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB).
You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.

TomJ3.1.2018 21:43 #200 Re:
Reply on #199 od Mike:
OK, vďaka.
Mike3.1.2018 21:19 #199 Re:
Reply on #198 od TomJ:
Áno, oni majú utkvelú predstavu, že kvôli 100% evidencií musia každému jednému vytlačiť lístok z ich pokladne. Teda tým, ktorí si označia vlastný lístok, musia ešte vydať tú evidenčné potvrdenku.
TomJ3.1.2018 21:06 #198 Re:
Reply on #197 od Mike:
Mňa by ešte zaujímala situácia, že mám ešte neoznačený cestovný lístok na 5 zón a nastupujem do busu SL. Normálne si ho označím a vodič mi vydá ešte potvrdenku za 0 euro?
Mike3.1.2018 8:43 #197 Re:
Reply on #196 od Simona Bal:
Áno, pokiaľ je príchod prímestského busu do Lozorna podľa cestovného poriadku v rámci tých 90 minút, tak môžete tak urobiť. Akurát keď budete vodičovi v Slovak Linese ukazovať ten lístok tak aj tak mu musíte nadiktovať výstupnú zastávku a on Vám k tomu dá evidenčnú potvrdenku za 0 EUR.
Simona Bal3.1.2018 8:33 #196 Re:
Dobrý deň, môžete mi poradiť? Zriedkavo cestujem prímestkou dopravou smer Lozorno - Patrónka Ba, u vodiča si zakúpim cestovný lístok kt. je platný aj v Ba. Nie je mi jasné či pri spiatočnej ceste z Kramárov si mám kúpiť cestovný lístok na 5 zón / 90 minút za 1,80 € ktorý si označím v trolejbuse a po prestupe do prímestského autobusu označený lístok stačí ukázať vodičovi?

810zssk29.12.2017 11:40 #195 Re:
Reply on #194 od viacheslav:
Yes, starting at 62 years of age all you need is your ID (usually passport).
viacheslav29.12.2017 11:21 #194 Re:
Good afternoon. I live in Moscow. I am 62 years old. If I have a discount on tickets in public transport? Thank you.
Valec19.12.2017 7:54 #193 Re:
Reply on #191 od Petto:
Máme aj 7-dňové, ak by si už chcel byť kompletný.
Valec19.12.2017 7:54 #192 Re:
Reply on #189 od Drahoslava:
Ak už má vydaný občiansky, tak si to zvládne vybaviť aj sám. Do 16. rokov nepotrebuje žiadne potvrdenie zo školy a, ak mu medzičasom neskončila platnosť karty (je to na nej napísané, príp. si platnosť môžete overiť aj na konto.idsbk.sk), tak žiadnu novú kartu zatiaľ nepotrebuje.

Žiaľ, bolo by treba viac detailov, preto odporúčam zavolať na infolinku dopravcu ktorý kartu vydal, alebo na 0948 102 102.
Petto18.12.2017 12:01 #191 Re:
Reply on #189 od Drahoslava:
Obavam sa,ze polrocny listok ani nekupite. Mame len 30,90,365 dnove (mesacne, 3mesacne,rocne)
810zssk18.12.2017 11:38 #190 Re:
Reply on #189 od Drahoslava:
Na uvod je dolezite kto danu kartu vydal - Dopravny podnik, Slovak Lines, alebo zeleznice?
Drahoslava18.12.2017 11:00 #189 Re:
Dobry den prajem,

Syn dovŕšil v októbri 15 rokov a je v 9. ročníku ZŠ. Chcela som mu kúpiť polročný predplatný lístok na MHD v BA, ale karta mi to nedovolí. Musím ísť vybaviť novú kartu a doniesť potvrdenie o návšteve školy zo ZŠ? Potrebuje aj novú fotografiu? Sú to všetko také komplikácie, že človek si musí brať dovolenku, aby len vybavoval byrokratické záležitosti. Prosím dajte vedieť, nech nechodím do BA zbytočne a bude treba ešte aj nejaký rodný list. Ďakujem pekne!
Mike1.12.2017 21:48 #188 Re:
Reply on #187 od mmss:
Nie, držitelia preukazu ZŤP zo SR majú automatický nárok na zľavnené cestovné (50% zľava), teda si kupujú polovičné lístky. V prípade kontroly sa okrem lístka revízorovi preukážu aj preukazom ZŤP.

100% zľava sa uplatňuje iba pri predplatných cestovných lístkoch v Bratislave (tzv. električenka alebo mesačník na zóny 100+101) a iba pre obyvateľov s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.
mmss1.12.2017 21:16 #187 Re:
Dobrý deň. Nie som z BA, chystám sa navštíviť BA a budem cestovať po meste MHD. Som držiteľkou preukazu ŤZP.
Pochopila som správne že mám zľavu cestovného 100% a stačí sa len preukázať preukazom ŤZP a OP čiže z toho vyplýva, že si nemusím ZAKÚPŤ ŽIADNY CESTOVNÝ LÍSTOK jednoducho len nastúpim do električky a v prípade revízie sa preukážem preukazom ŤZP a OP ?
Valec15.11.2017 20:33 #186 Re:
Reply on #185 od susi:
Obaja majú nárok na zľavnené cestovné, pričom ako doklad nároku môžu použiť tak preukaz ŤZP ako aj doklad totožnosti, nakoľko v ich veku môžu cestovať aj ako dôchodcovia (výška cestovného je rovnaká).
Starší z rodičov (s vekom nad 70 rokov) môže zvážiť vybaviť si SeniorPas (platí sa len za kartu 4,30 €, karta platí 5 rokov). Záleží, či cestuje po BA tak často, aby stálo za námahu vybaviť si kartu s fotkou.
susi15.11.2017 20:22 #185 Re:
dobry den,
prosim vas o odpoved na otazku - rodicia nemaju trvaly pobyt v BA a obaja su dochodcovia nad 65r/70 r s preukazmi ZTP . z dovodu navstevy lekarov sa potrebuju obcas presuvat v ramci BA prostrednictvom MHD. maju v tomto pripade narok na zakupenie zlavnenych cestovnych listkov bez toho, aby mali vybavenu nejaku kartu vystavenu DP? t.j. preukazovali by sa len platnym cestovnym listkom a preukazom ZTP. dakujem za odpoved
nacar10.11.2017 11:30 #184 Re:
Reply on #183 od Marta18:
Máte nárok a v prípade kontroly sa preukážete občianskym preukazom. Prajem príjemný pobyt v Bratislave.
Marta1810.11.2017 11:15 #183 Re:
Mam 62 rokov som dochodkyna nemam trvaly pobyt v Bratislave, mam narok na zlavneny cestovny listok a staci sa mi preukazar obcianskym preukazom v mhd ?
S499.10235.11.2017 18:23 #182 Re:
Reply on #179 od artiny:
Byskupice? V autobusy? Tam tušým neplatý nyč.
nacar5.11.2017 11:59 #181 Re:
Reply on #179 od artiny:
Ak si pozrieš schému IDS-BK, tak tam jasne vidíš, že ŽST Podunajské Biskupice sú ešte v pásme 101 že teda ti tam platí električenka.
https://imhd.sk/ba/media/gn/00146673/Schema-zon-IDS-BK.pdf?1509878760
Prípadne si pozri mapku Denné linky, aj tam máš zreteľne vyznačené, ktoré zastávky sú v ktorom pásme.
https://imhd.sk/ba/media/mn/00001823/Denne-linky-20171002.pdf